Сертифікати про акредитацію

Відомості про самооцінювання ОПП “Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Робочі програми обов’язкових дисциплін ОП

Матеріально-технічна база кафедри слов’янської філології


Відеоматеріал про наявність точок доступу до інтернет-мережі у гуртожитках ХНУ