Шаховал Зоряна Ігорівна

Викладач кафедри слов’янської філології 

Освіта

2012- 2017 рр. – навчання у Хмельницькому національному університеті, після завершення якого здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Філологія. Слов’янські мови та літератруи)» та здобула професійну кваліфікацію  «Філолог, перекладач (польська мова), вчитель польської мови».

Підвищення кваліфікації (стажування)

Тренінговий центр «Суто». Тема «Іноземна мова без підручника. Міф чи реальність?», сертифікат №140324/В05  від 15.03.2024 (0,7 кредита ЄКТС).

2023 р. – ГО « Міжнародна фундація науковців та освітян». Підвищення кваліфікації на тему «Академічна доброчесність та тайм – менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід», Люблін, Польща, сертифікат від 14.08. 2023 (45 годин / 1.5 кредити ЄКТС).

2023 р. – ГО «Прометеус». Підвищення кваліфікації онлайн-курс «Медіаграмотність. Як не піддаватись маніпуляціям», сертифікат від 03.06. 2023 (30 год.).

2023 р. – ТОВ «Едера». Півищення кваліфікації на онлайн-курсі «Академічна доброчесність»,  сертифікат від 03.05. 2023 (4 год.).

Навчальні дисципліни

Польська мова (вибіркова)

Переклад у правовій, офіційно-діловій, виробничій сферах

Практичний курс польської мови

Інтерактивні технології у викладанні перекладознавчих дисциплін

Матеріали конференцій (статті, тези)

Зоряна Шаховал.  Вивчення польської мови у віртуальному середовищі з використанням імерсивного методу навчання. Матеріали XIII Міжнародної  науково-практичної  конференції «Development trends and improvement of old methods». Варшава, Польща. 2023. С. 289-294.

Зоряна Шаховал. Використання штучного інтелекту у підготовці майбутніх перекладачів. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of personality psychology in the modern world», Рим, Італія. 2024. С 263-267.

Шаховал З.І.  Вивчення польської мови у віртуальному середовищі з використанням імерсивного методу навчання. Матеріали XIII Міжнародної  науково-практичної  конференції «Development trends and improvement of old methods». Варшава, Польща. 2023. С. 349-353.

Статті у наукових виданнях

Статті у періодичних фахових виданнях України

Шаховал Зоряна, Зінченко Олена, Плеханова Тетяна «Термінологічний аналіз в контексті міжкультурної комунікації у філологічній спільноті». «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». № 75. 2024. С 135-140.

Статті в інших наукових журналах

Зоряна Шаховал. Жанрові експерименти та зміни тематики сучасної української літератури у період війни. Поділля. Філологічні студії : електронний збірник наукових праць. Хмельницький, 2024. С. 150-154.

Зоряна Шаховал. Мовна інтерференція у послідовному українсько-польському перекладі. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2023. Випуск чотирнадцятий.

Зоряна Шаховал. Значення культури мовлення та мовного етикету у сучасному суспільстві. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2023. Випуск тринадцятий. C. 181-187.

Відзнаки

  • Подяка ректора Хмельницького національного університету за сумлінне виконання професійних обовʼязків, плідну педагогічну діяльність у підготовці фахівців-полоністів та з нагоди 10-річчя кафедри словʼянської філології й визнання високих результатів її діяльності на міжнародному рівні (2023 р.).
  • Подяка ректора Хмельницького національного університету за участь за активну участь в організації Всеукраїнської студентської олімпіади з польської мови і культури (2023 р.).

Посади

2019 р.  і дотепер викладач польської мови у мовній школі ТОВ « Перші Київські курси іноземних мов» м. Хмельницький.

2021-2022 рр. – вчитель польської мови ( СЗОШ №29 м. Хмельницький)

2023 р. і дотепер викладач кафедри слов’янської філології ХНУ