Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології
Наталія Миколаївна Торчинська.
Гурток працює кожної 2-ої середи о 14.30 в ауд. 4-405.

Мета гуртка: реалізація наукового і творчого потенціалу здобувачів вищої освіти кафедри слов’янської філології в контексті сучасних тенденцій розвитку полоністичних досліджень.

Ваші очікувані результати:

  • підготовка повідомлень, доповідей і виступи на засіданнях гуртків, наукових семінарах кафедри, конференціях;
  • публікація наукових тез і статей  у збірниках наукових праць;
  • участь у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах.