Войталюк Світлана Василівна

Старший викладач кафедри слов’янської філології

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=VyonPCMA

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1436-2726

Освіта

2001–2006 рр. – навчання в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ. Після завершенню навчання отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

2007–2009 р.р. – навчання в Хмельницькому національному університеті, м. Хмельницький. Після завершенню навчання отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

2015–2018 рр. – навчання в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, м. Дрогобич. Після завершенню навчання отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (польська)» та здобула професійну кваліфікацію філолога, вчителя польської мови і літератури.

Підвищення кваліфікації (стажування)

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Diagnoza edukacyjna – przegląd form, środków i metod». Варшава; сертифікат PCN – 4015-11164/22 – 24.10.2022 r.

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Nauczyciel w świecie wielojęzyczności». Варшава; сертифікат PCN – 4015-10815/22 –  18.10.2022 r.

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Rozwój i awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę w świetle obowiązujących przepisów oświatowych». PCN – 4015-9964/22 – 19.09.2022r.

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Techniki mnemotechniczne w nauczaniu dzieci dwujęzycznych – jak nauczyć zapamiętywania i uczenia się?» PCN – 4015-9113/22 – 21.06.2022 r.

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Warsztat kreatywnego nauczyciela dzieci dwujęzycznych – multimedia w nauczaniu, metody projektów». PCN – 4015-8453/22 – 22.05.2022r.

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «W parze lepiej. Praca grupowa z uczniami dwujęzycznymi (ocena potrzeb, realizacja programu nauczania, ewaluacja)». Варшава; сертифікат PCN – 4015-8288/22 – 19.05.2022r.

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Doskonalenie umiejętności fonetycznych dzieci dwujęzycznych – od teorii do ćwiczeń».  Варшава; cертифікат PCN – 4015-8190/22 – 08.05.2022 r.

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Jak uczyć pisania? Rozwijanie sprawności językowych dzieci dwujęzycznych z zakresu pisania». PCN – 4015-8096/22 – 05.05.2022 r.

• 2022 р. – Школа іноземних мов «PROLOG» (вебінар на тему «Język polski jako obcy – jak efektywnie uczyć początkujących? – Część 2». Краків; сертифікат від 11.04.2022 р.)

• 2022 р. – Школа іноземних мов «PROLOG» (вебінар на тему «Język polski jako obcy – jak efektywnie uczyć początkujących? – Część 1.» Краків; сертифікат від 04.04.2022 р.).

• 2022 р. – Школа іноземних мов «PROLOG» (вебінар на тему «Język polski jako obcy – jak efektywnie uczyć początkujących? – Część 2.» Краків; сертифікат від 11.04.2022 р.).

• 2022 р. – Школа іноземних мов «PROLOG» (вебінар на тему «Mediacja w nauczaniu języka polskiego: teoria i praktyka na przykładzie podręcznika Hurra 3» Краків; сертифікат від 07.02.2022 р.).

• 2022 р. – Школа іноземних мов «PROLOG» (вебінар на тему «Mówienie bez niedomówień – czyli jak przygotować studentów do części ustnej egzaminu certyfikatowego» Краків; сертифікат від 01.02.2022 р.).

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Awans zawodowy dla nauczycieli szkół za granicą», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-7326/22 – 23.02.2022 r.

• 2022 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Zamek Królewski w Warszawie – świadek historii Witaj Majowa Jutrzenko, czyli o Konstytucji 3 Maja i Matejce», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-7143/21 – 20.01.2022 р.)

• 2022 р. – Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Хмельницького національного університету «Розвиток професійних компетентностей», 30 год / 1 кредит, сертифікат ХМ 02071234/22-075 від 4.02.2022 р., наказ № 45-КП по ХНУ від 02.02.2022 р.

• 2021 р. – Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти на науково-практичному семінарі «Лінгвостилістика XXI століття: стан і перспективи», Волинський національний університет імені Лесі Українки, 1,5 кредиту, 17.06.2021-26.06.2021р., сертифікат н/с №384/21 від 29.06.2021 р.

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Wymowa na wesoło», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-4317/21- 24.09.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Jak się nie wypalić zawodowo?», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-4226/21 – 22.09.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Tworzenie gazetki szkolnej w Canvie», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-4179/21 – 18.09.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Kreatywne wprowadzanie słownictwa», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-4063/21 – 17.09.2021р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Jak pracować z filmem na lekcji?», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-3958/21 – 15.09.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Jak zaprojektować dobrą metodycznie lekcję?», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-3608/21 – 10.09.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Ja i mój nauczycielski autorytet», Варшава; cертифікат №PCN – 4015-3494/21 – 10.09.2021 р.).

• Центр розвитку польської освіти за кордоном ORPEG Ośrodek rozwoju polskiej edukacji za granicą. Polonijne Centrum Nauczycielskie (м. Варшава, Республіка Польща) на платформі ZOOM. Тема підвищення кваліфікації «Nauczanie języka polskiego jako drugiego». З 28 вересня 2021 року до 19 листопада 2021 року. Сертифікат PCN – 4015-6171/20 Варшава 19.11.2021 р., наказ від 27.09.2021 № 251-КП (50 год.)

• 2019 р. – Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (тема підвищення кваліфікації: Компетентнісний підхід до викладання польської мови в закладах загальної середньої освіти. Свідоцтво № 02139802/1729-19 від 03.04.2019 р.).

• 2018 р. – Школа іноземних мов «PROLOG» вебінар на тему «Zróbmy to aktywnie i interaktywnie. Prezentacja możliwości aktywizacyjnych w pracy z podręcznikiem interaktywnym w wersji na tablicę multimedialną Survival Polish. Crash Course. Classroom Edition» (сертифікат від 15. 01. 2018 р., Краків).

• 2018 р. – Школа іноземних мов «PROLOG» вебінар на тему «Dlaczego warto uczyć fonetyki? Prezentacja tematu na bazie książki Testuj Swój Polski – Fonetyka» (сертифікат від 27. 06. 2018 р., Краків).

Навчальні дисципліни

• Сучасна польська мова

• Практичний курс польської мови

• Польська мова

• Теорія і практика перекладу

Наукові інтереси. Громадська діяльність

• Член журі III етапу (Регіонального) олімпіади з польської мови та літератури (2022 р.)

• Член ГО Хмельницького обласного відділення Спілки вчителів-полоністів України (з 2020 р.)

• Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. Лютий-березень 2022р.

Реалізовані проєкти

• Участь у Міжнародному проекті «Свєнтокшиське – добре сусідство для інтеграції іноземців», Польща, Кельце. Безкоштовний інтеграційний курс з вивчення польської мови 30.09-7.10.2021р. (30 год, сертифікат №032/FAMI/INT/202 від 7.10.2021р.)

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Статті у періодичних фахових виданнях України

• Горячок І.В., Войталюк С.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання філологічних дисциплін для студентів-полоністів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 205. С. 84-90.

• Войталюк С. В., Ранюк О. П. Формування фонетичної компетентності на заняттях з дисципліни «Сучасна польська мова». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 116–122.

• Войталюк С. В. Емоційні характеристики фразеологічних одиниць з соматичним компонентом у романі Генрика Сенкевича «Хрестоносці». Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький : зб. наук. праць. Хмельницький, 2022. Вип. 23. C. 24–28.

Статті у зарубіжних виданнях

• Войталюк С. В. Проблема міжмовних омонімів у процесі викладання польської мови як іноземної україномовним студентам. The 8 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (April 21-23, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. Р. 323– 328.

• Войталюк С. В. Основні принципи навчання орфографії польської мови в закладах освіти. The 8th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (May 1-3, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. Р. 244–248.

Статті в інших наукових журналах

• Войталюк С. В. Dziedzictwo Potockich w Stanisławowie. Полоністика на Поділлі: альманах кафедри слов’янської філології : електронне видання. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2022. С. 12-18.

• Войталюк С. В., Ранюк О. П. Робота з текстом на заняттях з дисципліни «Сучасна польська мова» Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2022. Випуск одинадцятий. С. 188-194.

• Войталюк С. В. Використання новітніх технологій для покращення аудиторної діяльності на заняттях з вивчення дисципліни «Практичний курс польської мови». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск дев᾿ятий. С. 50–54.

• Войталюк С. В. Формування граматичних навичок на заняттях із дисципліни «Практичний курс польської мови» Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2021. Випуск десятий. С. 36-39.

Методичні розробки

  1. Войталюк С. В. Сучасна польська мова. Морфологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))». Хмельницький, 2022. 70 с.

2. Войталюк С. В. Сучасна польська мова. Морфологія: Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  заочної форми навчання спеціальності 014. 028 «Середня освіта. Мова та література (польська, українська)» Хмельницький, 2022. 20 с.

3. Войталюк С. В. Теорія і практика перекладу. Методичні рекомендації  до виконання контрольних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 014. 02 «Середня освіта. Мова та література (польська, українська)» Хмельницький, ХНУ, 2022. 8 с.

Посади

• 2006–2008 рр. – менеджер-перекладач ТОВ «СтильАрт. ЮА».

• 2008–2014 рр. – педагог-організатор Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького.

• 2014–2015 рр. – вчитель української мови та літератури Хмельницького навчально-виховного об’єднання № 28.

• 2015–2018 рр. – вчитель польської мови на курсах іноземних мов «Освіта без кордонів».

• 2018–2021 рр. – викладач польської мови Хмельницького приватного ліцею «Мої обрії».

• 2021–2022 – викладач польської мови кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

• 2022 –дотепер – старший викладач польської мови кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Контакти

E-mail: voitaliuks@khmnu.edu.ua