Терещенко Людмила Вікторівна

Старший викладач

Освіта

• 1978–1983 рр. – навчання в Київському ордена Леніна державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Після закінчення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Українська мова і література», здобувши кваліфікацію «Філолог, викладач української мови і літератури».

• 1994–1997 рр. – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Підвищення кваліфікації (стажування)

2024 – Підвищення кваліфікації (стажування) у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з 18 березня 2024 року по 17 травня 2024 року. 180 годин / 6 кредитів ЄКТС. Сертифікат НВ №02125094/026-24 БО від 17.05.2024

2024 – Всеукраїнська інтернет-конференція «НА УРОК»: Цифрова компетентність педагога: розвиваємо та вдосконалюємо. 22.02.2024 https://naurok.com.ua/conference/digital. Тривалість 8 годин / 0.27 кредиту ЄКТС). Свідоцтво № К151-10481, 22.02.2024. https://cutt.ly/FerX6GKh

2024 – Інтернет-конференція «Використання штучного інтелекту в освіті». (тривалість 10 годин / 0.33 кредиту ЄКТС). Свідоцтво № К153-10481, 08.03.2024. веб-адреса сторінки інтернет-конференції: https://naurok.com.ua/conference/link/153

2024 – Дистанційне підвищення кваліфікації під час вебінару «Створення тестових завдань за допомогою штучного інтелекту». (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС). Свідоцтво № В992-10481, 12.01.2024. Адреса сторінки вебінару:

https://naurok.com.ua/webinar/link/992 .

• 2023 – ТОВ «На Урок». Дистанційне підвищення кваліфікації на вебінарах: «Штучний інтелект в освіті» за напрямами «Критичне мислення», «ІКТ», «Практичні прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС), свідоцтво № В833-10481 від  14.11.2023;  «Організація змішаного навчання: ідеї та практика» за напрямами «Наскрізні навички», «НУШ», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (тривалість 10 годин / 0.33 кредиту ЄКТС), свідоцтво № К131-10481 від 21.09.2023.

• 2023 р. – Благодійний фонд «Коло», Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», студія онлайн-освіти EdEra. Підвищення кваліфікації «Знай свою Україну. Різдво», сертифікат віл 27.01.2023 (30 год.).

• 2022 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему «Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн Європейського Союзу та України».  Сертифікат ES № 11504/2022. 19-22 грудня 2022 року (м. Люблін, Республіка Польща).

• 2022 р. – Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». 20-21 грудня 2022 року. Обсяг програми – 0,2 кредиту ЄКТС (8 годин). Сертифікат СС 38282994/5607-22.

• 2022 р. – ТОВ «На урок». Підвищення кваліфікації на тему «Організація онлайн-взаємодії учнів за допомогою можливостей Google (Документів, Таблиць, Презентацій, Jamboard)», свідоцтво № В771-10481 від 02.12.2022 р.;  «Предметний інтенсив: викладання української мови в сучасних умовах», свідоцтво № К98-10481  від 28.11. 2022 р.

• 2022 р. – Центр нової освіти Івана Іванова на вебплатформі «Уміти». Підвищення кваліфікації на теми: «Методи компетентнісно орієнтованого навчання української мови та літератури», сертифікат № 122022 від 27.11.2022 р.;  «Організація якісного педагогічного тестування: наукові основи, практичні поради та інструменти», сертифікат № 122005 від 26.11.2022 р.

• 2022 р. – Хмельницький національний університет. Програма підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» 10.01.-31.01.2022, 30 год/1 кредит ЄКТС, сертифікат ХМ02071234/22-080, наказ по ХНУ № 15-КП від 02.02.2022.

• 2022 р. – Підвищення кваліфікації «Викладання української мови» на онлайн-платформі ТОВ «На урок» 20.01.2022 сертифікат № К70-10481

• 2022 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації (Lublin, RepublicofPoland (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні» 14.02-21.02. 2022 Сертифікат ES №95579/2022 від 21.02.2022

• 2021 р. – Курси підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)

• 2021 р. – “Цифрові інструменти для створення освітнього контенту”: за програмою підвищення кваліфікації за напрямом використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку Обсяг (тривалість навчання): 1 кредит ЄКТС (30 годин), форма навчання: дистанційна. Сертифікат № ПК-С 21-10/066 виданий 22.10.2021http://www.uaitp.org

• 2021 р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки. Факультет філології та журналістики. Кафедра історії та культури української мови. «Лінгвостилістика 21 ст.: стан і перспективи». 17.06.2021 – 26.06.2021. 1,5 кредита ЄКТС. Сертифікат про підвищення кваліфікації. Серія н/с № 457/21. Від 29.06.2021.

• 2021 р. – Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (Польща) (міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів (вебінар); тема підвищення кваліфікації: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM ТА MOODLE»; сертифікат ES № 4379/2021, 15 – 22 лютого 2021 р.).

• 2021 р. – Центр нової освіти та платформа «УМІТИ» (дистанційне навчання в онлайн-курсі «Ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання української мови та літератури»; сертифікат підвищення кваліфікації № 112804 від 10.02.2021. (веб-адреса: https//umity.in.ua/mc/entry/112415)

• 2020 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (тема підвищення кваліфікації «Програма педагогічної майстерності»; наказ № 144-КП від 23.06.2020 (30 год.); сертифікат 20/041 від 07.07.2020 р.).

• 2019 р. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (стажування на кафедрі історії та культури української мови з 01.03 по 31.03. 2019 року; свідоцтво про підвищення кваліфікації № 24/19 від 01.04.2019 р.).

• 2017 р. – Педагогічний університет імені Комісії народної освіти стажування (Краків, Польща) (тема підвищення кваліфікації «Методично-дидактичні курси для викладачів Хмельницького національного університету», 28.10.–5.11.2017 р., довідка № IFP.573-4/17 від 5.11.2017 р.).

• 2017 р. – Мовна школа ОLA (загальний курс вивчення німецької мови і досягнення рівня А1,2, з жовтня 2016 до березня 2017 р.,сертифікат).

• 2016 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (підвищення кваліфікації з тематичних університетських курсів; наказ № 52-КП від 11.01.2016 р.).

• 2013 Р – Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (тема підвищення кваліфікації «Викладання української мови як іноземної»; свідоцтво 12 СПК № 969114 від 18.12.2013 р.).

• 2012 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (підвищення кваліфікації з курсів дистанційного навчання; наказ № 197 від 03.09.2012).

• 2010 р. – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (стажування на кафедрі української мови та літератури; підтвердження про стажування № 34-10 від 30.06.2010 р.).

Навчальні дисципліни

• Практичний курс української мови

• Сучасна українська літературна мова (“Лексикологія. Фразеологія”)

• Усна народна творчість

• Українська мова (за професійним спрямуванням) (вибіркова)

• Українська лексикографія (вибіркова)

• Правописний практикум української мови (вибіркова)

Наукові інтереси. Громадська діяльність

• Секретар журі обласного етапу ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, грудень 2023, 2024 рр.

• Член/секретар журі ІІ (обласного) та III (всеукраїнського) етапів Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (4-6 рівні), протягом 2019–2024рр.

• Член/секретар журі ІІ (обласного) та ІІІ (всеукраїнського) етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, 2019–2023 рр.

• Петкова К. О. посіла 3 місце на ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2020р.). Наказ МОН №622 від 13.95.20

• Більчук Л. – третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови. Кам’янець-Подільський, 2014 рік.

• Прокоп’як І. – перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови. Умань, 2008 рік.

• Співпраця з Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти:

• Курс навчання старших інспекторів, інспекторів на ЗНО, уповноважених осіб, оцінювання ЗНО посвідчення від 2017, 2018, 2019 рр.

• Робота інструктором, старшим інструктором – 2016, 2017, 2018 рр, уповноваженою особою – 2017, 2018 рр, екзаменатором 2016, 2017, 2018, 2021рр., старшим екзаменатором з перевірки завдання відкритого типу з української мови –2019, 2020 рр.

Співпраця з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти:

• участь у складі журі обласних і всеукраїнських етапів ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (2017-2020 рр);

• участь у роботі авторського семінару «Моделювання сучасного уроку української мови» 01.11.2018 при ХОІППО (сертифікат)

Член журі 2 етапу конкурсу захистів науково-дослідницьких робіт МАН (секція фольклористики) 2016, 2017, 2018 роки.

Заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету з навчально-методичної роботи з 2009 року.

Реалізовані проєкти

Учасниця міжнародних проєктів:

• «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 2017 р., (Кельце, Польща).

• «Польсько-українські зустрічі на шляху до об’єднаної Європи», фінансованим Міністерством закордонних справ Польщі в контексті гранту «Співробітництво в сфері публічної дипломатії у 2015 р.» (Кельце, Польща).

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Статті у періодичних фахових виданнях України

Терещенко Л.В., Станіславова Л.Л. Лексико-семантичні категорії: лінгвістичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія: «Філологія». Одеса: Видавничий дім “Гельветика”.   2024. № 65.    С. 128-131. DOI https://doi.org/10.32782/2409-1154.2024.65.27

Ігор Чорний, Людмила Терещенко. Тема російсько-української війни в літературному дискурсі.  «Вісник науки та освіти». Електронний журнал   № 2(20) (2024): Вісник науки та освіти. Серія «Філологія».  http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/9587 

Станіславова, Л.  Терещенко, Л. 2023. Складені присудки у романі Болеслава Пруса «Фараон» і у його перекладі українською мовою.  Філологічний часопис. 2 (Лис 2023), Умань. С. 57–66.  http://fch.udpu.edu.ua/article/view/6.pdf

• Людмила Терещенко, Людмила Станіславова. Польські та українські фразеологічні біблеїзми: порівняльний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 64. Том 2. с. 227-232. http://www.aphn-journal.in.ua/64-2-2023

• Терещенко Л. В. Степчук Ю. П. Фраземіка в українському політичному дискурсі: структура, семантика, прагматика. Закарпатські філологічні студії. Ужгородський національний університет. Випуск 29. том 2. с. 71-74. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/29-2-2023

• Станіславова Людмила, Терещенко Людмила. Організація поточного опитування за допомогою Powerpoint у викладанні філологічних дисциплін.  Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 206. с. 271-279.

• Людмила Терещенко, Людмила Станіславова. Лексика і фразеологія сучасного українськомовного політичного дискурсу. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 53. Том 2. С. 205-211.

• Терещенко Л.В., Станіславова Л.Л. удосконалення мовної особистості майбутнього філолога. Закарпатські філологічні студії. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Видавничий дім «Гельветика». 2022. Випуск 23. Том 1.Офіційний сайт видання: www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua. С.206-210.

• Баракатова Н. А.,Малінська Г. Д.,Терещенко Л. В. Описові особливості граматичного ладу української та слов’янських мов. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). № 3. 2022. С.195-201.

• Станіславова Л., Терещенко Л. Граматичні трансформації у перекладі фентезі А.Сапковського як вияв системно зумовлених трансформацій. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2022, № 24. С. 36-45

• Терещенко Л. В. Топоніми у байках Л.Глібова.Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2018, Випуск 14. С. 202–210.

• Терещенко Л. В. Тропеїчне та символічне вживання байкопоетонімів (на матеріалі української байки ХІХ ст). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 10. Ч. 3. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. С. 131–136.

• Терещенко Л. В., Станіславова Л. Л. Антитеза в сучасній українській афористиці. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 9. Хмельницький. 2015. С. 163-170.

• Терещенко Л. В. Структурно-семантична типологія власних назв об’єктів неживої природи в байках Леоніда Глібова. Записки з ономастики : збірник наукових праць. Одеса, 2015. Випуск 18. С. 633–643.

• Терещенко Л.В. Відзоолексемні пропріативи у байкарській спадщині Павла Білецького-Носенка. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наукових праць. Хмельницький : ХмДЦНІІ, 2014. Випуск 7. С. 165–172.

• Терещенко Л. В. Оніми в байкарській спадщині Маркіяна Шашкевича. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 6. Частина третя. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. С. 247–258.

• Терещенко Л. В. Антропонімікон байкарської спадщини П. П. Білецького-Носенка. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2012. Випуск 16. С. 399–404.

• Терещенко Л. Стилістично-виражальні властивості фітопоетонімів у байках Л. Глібова. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Івано-Франківськ, 2011. Випуск. XXІХ–XXXI. С. 387–391.

• Терещенко Л. В. Чоловічий іменник байок Леоніда Глібова. Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія: Лінгвістика. Херсон, 2010. Випуск 12. С. 271–276.

• Терещенко Л. В. Семантика і структура онімів у байках Євгена Гребінки. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наукових праць. Київ, 2009. Випуск 26. Ч. 3. С. 224–228.

• Терещенко Л. В. Стилістично-виражальні можливості антропонімів у байках Левка Боровиковського. Studia Slovakistia. Ономастика. Антропоніміка : науковий збірник. Ужгород, 2009. Випуск 9. С. 329–336.

• Терещенко Л. В. Особливості використання пропріативів у байках Г. Сковороди, Є. Гребінки, Л. Боровиковського. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Хмельницький : ХНУ, 2009. Випуск 4. С. 218–220.

• Терещенко Л. В. Структурно-семантична і дериваційно-мотиваційна типологія бібліонімів (на матеріалі байок Г. С. Сковороди). Мовні і концептуальні картини світу: Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка. 2008. Вип. 25.Ч. 3.

• Терещенко Л. Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності. Вісник Львівського університету. Серія: Філологічна. Львів, 2004. Випуск 34. Ч. 1. С. 280-285.

Статті в інших наукових журналах

• Терещенко Людмила, Москаленко Анна. Жанрова специфіка балади і ліричної пісні (на прикладі фольклорних творів «Ой чиє ж то жито, Чиї ж то покоси…» та «Віють вітри, віють буйні…»). Поділля. Філологічні студії : електронний збірник наукових праць. Головний редактор Торчинський М. М. Хмельницький, 2022. Випуск 15. Том перший. с.102-107

• Терещенко Людмила. Деякі особливості весільної обрядовості в с. Писарівка Ямпільського р-ну на Вінниччині. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: зб. наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск 10. С. 142-152.

• Терещенко Л. Відтворення фразеологічних одиниць при польсько-українському перекладі. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: зб. наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск 6. С. 109–116.

• Терещенко Л. В. Лексика на позначення позитивних емоцій в українських і польських фразеологізмах. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика :зб. наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2018. Випуск 4. C. 29–36.

• Терещенко Л. В. Формування мовних та мовленнєвих компетенцій і компетентностей студентів-філологів під час вивчення фразеології української мови. Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie : publikacje naukowe. Chmielnicki – Kielce : ChCNII, 2015. S. 168–179.

• Терещенко Л. В. Структура, семантика і дериваційно-мотиваційна типологія бібліонімів (на матеріалі байок ІгнациКрасіцького в перекладі Микити Годованця). Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej: publikacje naukowe.– Kielce-Chmielnicki : ChCNII, 2014. Tom 1. S. 226–238.

• Терещенко Л., Сластіна М. Фрагменти святкування Великодня у с. Кіданчи,Коломийського р-ну, Івано-Франківської області. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наукових праць студентів. Хмельницький : ХНУ, 2010. Випуск. 5. Том 2. С. 13–14.

• Терещенко Л.В., Станіславова Л.Л. Особливості семантики кольороназв у поетичному словнику Дмитра Павличка. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: зб. наукових праць. Хмельницький : ХНУ, 2008. Вип. 4. С. 135–139.

• Терещенко Л., Прокоп’як І. Метафоричний і порівняльний потенціал кольоративів у поезії Дмитра Павличка. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: зб. наукових праць студентів. Хмельницький: ХНУ, 2008.

• Терещенко Л. В. Теоретичні проблеми та перспективи української літературно-художньої ономастики. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: зб. наукових праць. Вип. 4. Хмельницький : ХНУ, 2008. С. 141-143.

• Терещенко Л. В. Міфологія і магія у назвах днів тижня в українців. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наукових праць викладачів. Хмельницький : ХНУ, 2007. Вип. 3 С. 85–88.

• Терещенко Л. В. Синонімія як об’єкт лінгвістичних досліджень. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наукових праць викладачів за підсумками науково-дослідної роботи в 2006 р. Хмельницький : ХНУ, 2007. С. 101–102.

• Терещенко Л., Сіра О. Символи української естрадної пісні. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наукових праць студентів. Хмельницький : ХНУ, 2007.

• Терещенко Л.В. Питання синонімічності слів та класифікації лексичних синонімів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Хмельницький : ХНУ, 2007. Випуск 3. Ч. 2. С. 218–220.

Матеріали конференцій (статті, тези)

• Терещенко Л. В. Стан і перспективи дослідження фольклору України і Польщі в порівняльному аспекті. VII українсько-польські наукові діалоги : матеріали Міжнародної конференції. Хмельницький, 2017. С. 223–225.

• Терещенко Л. В. Виховне спрямування малих жанрів дитячого фольклору регіону Рівненського Полісся. Проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Умань, ФОП «Жовтий», 2014. С. 84–89.

• Терещенко Л. В. Семантика, структура й стилістичні особливості чоловічого антропонімікону в романі Михайла Стельмаха «Правда і Кривда». М. П. Стельмах і сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницькй : ЦНІІ, 2012. С. 153–160.

• Терещенко Л.В. До питання теоретичного осмислення явища синонімії . Актуальні проблеми філології та перекладознавства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 12-13 травня 2005 р. Хмельницький : ХНУ, 2005. С. 58–59.

• Терещенко Л.В. Народна творчість як засіб формування творчої особистості майбутнього вчителя-словесника. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 жовтня 2005 р. Хмельницький : ХНУ, 2005. С. 140–142.

• Терещенко Л.В.Проблеми мовного навчання і мовного виховання. Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький : ТУП, 2003. С. 199–201.

Методичні розробки

• Вступ до літературознавства : методичні рекомендації та настанови до практичних занять та домашніх завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта», ОП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Укл. Л. Л. Станіславова, Л. В. Терещенко. Хмельницький : ХНУ, 2022. 93 с.

• Терещенко Л. В. Фольклорна практика : методичні вказівки щодо її проходження для студентів спеціальності 035.01 «Філологія. Українська мова та література». Хмельницький : ХНУ, 2020. 32 с.

• Терещенко Л. В. Прaктичний курс української мoви. Орфографічний практикум: збірник вправ і завдань для студентів спеціальності 014 Середня освіта; 035.01 Філологія. Видання друге: змінене і доповнене. Хмельницький: ХНУ, 2020. 125 с.

• Сучасна українська мова. Лексикологія: методичні вказівки до практичних занять з курсу для студентів спеціальності «Середня освіта (Мова і література (польська)). Хмельницький, 2020. 20 с.

• Терещенко Л. В. Прaктичний курс української мoви. Oрфoгрaфiчний практикум : збiрник впрaв i зaвдaнь. Хмельницький : ХНУ, 2016. 79 с. Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2016_1e/41%D0%B516/index. pdf

• Українська мова (за професійним спрямуванням): практикум / уклад.: А. П. Грицева, Н. В. Подлевська, Л. Л. Станіславова, Л. В. Терещенко, Н. М. Торчинська, І. Б. Царалунга. Хмельницький : ХНУ, 2011. 166 с.

• Українська мова для нефілологічних спеціальностей : збірник. тестових завдань для абітурієнтів спеціальностей університету нефілологічного профілю. Укладачі: Н. М. Герета, А. П. Грицева, Л. Л. Станіславова, Л. В. Терещенко, М. М. Торчинський. Хмельницький : ХНУ, 2007. 115 с.

• Збірник тестових завдань з української мови для абітурієнтів філологічного профілю. Укладачі: Н. М. Герета, А. П. Грицева, Л. Л. Станіславова, Л. В. Терещенко, М. М. Торчинський. Хмельницький : ХНУ, 2007.

Посади

• 1983–1988 рр. – вчитель української мови і літератури в Хмельницькій середній школі № 21. м. Хмельницький.

• 1988–1991 рр. – викладач української мови і літератури в Хмельницькому педагогічному училищі.

• 1991–1993 рр. – викладач кафедри української і російської мови та літератури Хмельницького технологічного інституту.

• 1994–1997 рр. – аспірантка Київського університету імені Тараса Шевченка.

• 1997–1999 рр. – викладач української мови і літератури центру мовної підготовки Технологічного університету Поділля.

• 1999–2004 рр. – викладач кафедри української філології Хмельницького державного університету.

• 2004–2013 рр. – старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету.

• 2013 – дотепер – старший викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Відзнаки

• Почесна грамота ХНУ за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високі досягнення у навчально-методичній, науково-дослідницькій діяльностях, розвитку міжнародного співробітництва університету та з нагоди 10-річчя кафедри слов’янської філології й визнання високих результатів її діяльності на міжнародному рівні (2023 р.).

• Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Наказ від 12. 05. 2014 р. № 71-к.

• Подяка Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Наказ від 27. 03. 2014 № 49-к.

• Подяка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. Наказ від 27.03. 2013 № 116-к.

• Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. Наказ від 13. 03. 2012 № 96-к № 873.

• Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. Наказ від 23. 09. 2008 № 872.

• Грамота Хмельницького національного університету за вагомі результати в науковій діяльності за 2010-2011 н.р. від 19 травня 2011 р.

Контакти

E-mail: tereshchenkol@khmnu.edu.ua