Подлевська Неля Володимирівна

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Гарант освітньо-професійної програми “Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))” (бакалаврат)


Освіта

 • 1988–1992 рр. – навчання у Хмельницькому педагогічному училищі. Після закінчення навчання отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», здобувши кваліфікацію «Вчитель початкових класів, вихователь групи продовженого дня».
 • 1993–1998 рр. – навчання у Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті. Після закінчення навчання отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Українська мова та література», здобувши кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури».
 • 2004–2008 рр. – здобувач Лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
 • 2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова). Тема дисертації «Формування культури спілкування в учнів 5-6 класів на уроках української мови».
 • 2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри української філології.
 • 2017–2018 рр. – навчання у Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом магістра за спеціальністю «Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська)», здобувши кваліфікацію «Магістр філології, перекладач, викладач польської мови і літератури, вчитель польської мови».

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2014 р. – Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, Прометеус. Навчання за курсами: «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн-тренінг», «Як написати якісний звіт про результати  акредитації експертизи освітньої програми», 22.05-4.06.2024 р.,  сертифікат виданий 4.06.202.
 • 2024 р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Підвищення кваліфікації за сертифікатною програмою «Методика викладання філологічних дисциплін у закладах перед вищої та вищої освіти в умовах сучасної освітньої парадигми», 22.04-31.05.2024 р., 60 год. / 2 кредити, сертифікат
 • 2024 р. – Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Учасниця вебінару «Складові зовнішнього забезпечення якості вищої освіти: актуальність та виклики», 21.05.2024 р.
 • 2024 р. – Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Учасниця вебінару «Проблеми встановлення академічного плагіату в дослідженнях: кейси Комітету з етики Національного агентства», 16.05.2024 р.
 • 2024 р. – ГО «Прогресильні» та її осередки на базі українських закладів освітаи (Острівці Прогресильності). Підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: інтенсив від Остірвців», 4.03-4.04.2024 р.,  30 годин / 1 кредит, сертифікат №00453 .
 • 2024 р. – Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Навчально-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації. Тренінг для державних службовців «Нові напрями професійного розвитку», 5.04.2024 р., 6 годин, сертифікат «0661/24 від 5.04.2024 р.
 •  2024 р. – Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Навчально-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Актуальні проблеми вищої освіти в умовах воєнного стану», 4.04.2024 р., 6 годин, сертифікат №0554/24 від 4.04.2024 р.
 • 2024 р. – Підвищення кваліфікації «The Science of Tomorrow: Innovative Approaches and Forecasts», 21.03.-30.04.2024, м. Лодзь, 30 годин / 1 кредит, сертифікат №53 від 1.04.2024 р.
 • 2024 р. – Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Учасниця вебінару «Формування якісної освітньої програми за спеціальністю 035 Філологія», 28.03.2024 р.
 • 2024 р. – Інститут педагогіки НАПН України, Видавництво «Грамота». Підвищення кваліфікації «Методика навчання української мови, української літератури та інтегрованого курсу літератр (української, зарубіжної) у 7 класі НУШ», 23.01-16.02, 30 год /1 кредит, сертифікат №675 від 16.02.2024 р.
 • Clarivate. Цикл вебінарів: «р.; «Базові можливості Web of Science для наукової діяльності», », сертифікат від 1.02.2024 р.; «Відкритий доступ», сертифікат від 15.02.2024 р.; «Оцінка міжнародної співпраці», сертифікат від 22.02.2024 р.; «Підтримка чесності досліджень за допомогою надійних інструментів та даних», сертифікат від 29.02.2024 р. Загальна кількість – 4 годин (тривалість кожного вебінару – 1 година).
 • 2023 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації «Global Innovations and  Collaborative Solutions in Contemporary Science», 1.10-15.12.2023 р., м. Лодзь (Польща), 30 годин / 1 кредит, сертифікат №53 від 13.12.2023.
 • 2023 р. – Міжнародний курс підвищення кваліфікації «Стан і перспективи методики вивчення польської мови у закладах загальної середньої освіти» (Інститут педагогіки НАПН України, Полоністичний Бюлетень Польської академії наук, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Фундація розвитку двомовності «EduNova» (Київ-Луцьк-Варшава)), 13-17 листопада 2023 р., 20 академ.годин, свідоцтво АС 2023-55143.
 • 2023 р. – Науково-методичний курс підвищення кваліфікації «Мова і культура у полоністичній дидактиці», 22-28 жовтня 2023 р., м. Дрогобич (Дрогобицька філія ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Всеукраїнска громадська організація «Спілка вчителів-полоністів України»), 30 годин / 1 кредит ЄКТС, сертифікат №058/23 від 28.10.2023.
 • 2023 р. – Хмельницький національний університет. Підвищення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми», 4.05-10.06.2023 р., сертифікат ХМ02071234 / 23-080 від 19.06.2023 (1 кредит ЄКТС/30 годин), наказ по ХНУ №94-КП від 14.06.2023.
 • 2023 р. – Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради. Підвищення кваліфікації за видом «Семінар-практикум» на тему «Педагогічний діалог спільноти вчителів польської мови», сертифікат ПК-ІНО-26052023-13544 від  26.05.2023 (3 год).
 • 2023 р. – ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти». Підвищення кваліфікації у вебінарі «Нові професійні ролі й завдання вчителя в контексті НУШ» за освітньою програмою «Професійний розвиток педагогічного (науково-педагогічного) працівника, сертифікат № С2023-0441 від 20.04.2023 (3 год.).
 • 2023 р. – НАЗЯВО. Тренінг «День інсайту» для наукових керівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії, організований в рамках проєкту EDOCS, 20.04.2023 р.
 • 2023 р. – ГО «ІППО». Підвищення кваліфікації «Інтерактивні методи навчання та інструменти позитивного впливу на формування творчих здібностей учнів», сертифікат № 326836473439774 від 16.04.2023 (2 год.).
 • 2023 р. – Міністерство освіти і науки України, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Участь у панельній дискусії «Якісна реалізація та оновлення освітніх програм у галузі 01 Освіта/Педагогіка: імплементація наказу Міністерства освіти і науки України № 1006 від 11.11.2022 р.», 27.03.2023 р.
 • – 2023 р. – Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій і моніторингу. Навчання за практикумом «Українська мова в закладах освіти: оновлення змісту програм та підручників», сертифікат № MP0072 від 16.03.2023 р.
 • 2023 р. – ТОВ «ІТ Дата Центр». Підвищення кваліфікації «Штучний інтелект як помічник вчителя», сертифікат 23/8982 від 14.04.2023 (4 год.); “Мережевий етикет як умова психічного здоров’я та психічної рівноваги”, сертифікат 23/8504 від 02.03.2023 (4 год.)
 • 2023 р. – Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу. Підвищення кваліфікації «Українська мова в закладах освіти: оновлення змісту програми і підручників», сертифікат № МР0072 від 16.03.2023 (2 год.).
 • 2023 р. – Центр нової освіти Івана Іванова. Дистанційне навчання на онлайнкурсі «Нові ролі вчителя в сучасному освітньому просторі НУШ», сертифікат № 122668 від 13.03.2023 (4 год.).
 • 2022 р. – ТОВ «На урок». Підвищення кваліфікації на тему «Предметний інтенсив: викладання української мови в сучасних умовах», сертифікат № K98-4009866 від 28.11.2022 р. (8 год)
 • 2022 р. – Освітній центр «Школа успіху» Тетяни Бутурлим. Підвищення кваліфікації на тему «Сучасний (-а) учитель/учителька НУШ: перезавантаження чи перевантаження. Сертифікат № 2022.В.535 від 26.11.2022 р. (5 год).
 • 2022 р. – Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». Підвищення професійного рівня педагогічних працівників на тему «Ефективна комунікація та культура мовлення», сертифікат № ПК-265 від 18.11.2022 р. (3 год).
 • 2022 р. – ГО «ІППО». Підвищення кваліфікації на тему «Нові підходи у викладанні української мови у 5 класах НУШ. Розвиток ключових компетенцій», сертифікат №7017402344322 від 11.11.2022 р. (6 год).
 • 2022 р. – Центр нової освіти Івана Іванова на вебплатформі «Уміти». Підвищення кваліфікації на тему «Нестандартний урок: зміст, структура, різновиди», сертифікат № 121893 від 3.11.2022 р. (4 год).
 • 2022 р. – ТОВ «Всеосвіта». Підвищення кваліфікації на тему «Нові підходи до організації сучасного уроку української мови», сертифікат ZW235539 від 21.09.2022 р. (2 год).
 • 2022 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації «Інноватика у викладанні філологічних дисциплін»  у Вроцлавському університеті (Інститут слов’янської філології) (Польща) у рамках виконання проєкту Еразмус+, 5.09-12.09.2022 р., підтвердження  UW 2022/073 від 12.09.2022 р., наказ по ХНУ №169-КП від 02.09.2022 (60 год.).
 • 2022р. – Сумський національний аграрний університет, НАЗЯВО (семінар «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики» у рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055- «AICE – WithAcademicintegritytoEUvaluesstepbysteptocommonEurope» (сертифікат від 23.05.2022р.).
 • 2022 р. – Громадська організація «Український світ» за підтримки представництва Фонду Ганса Зайделя та МОН України. Підвищення кваліфікації на освітній платформі Є-мова «Мовний менеджмент та комунікативні стратегії», 17.05.2022 р., 54 год / 1,75 кр. ЄКТС, сертифікат, наказ по ХНУ № 69-КП від 04.04.2022.
 • 2022 р. – Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. Програма підвищення кваліфікації «Особливості навчання польської мови в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»» 21-26.02.2022, 30 год/1 кредит ЄКТС, сертифікат ПП №00369-22 від 21.02.2022 р., наказ по ХНУ № 56-КП від 11.02.2022.
 • 2022 р. – Хмельницький національний університет. Програма підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» 10.01.-31.01.2022, 30 год/1 кредит ЄКТС, сертифікат ХМ02071234/22-078, наказ по ХНУ № 15-КП від 02.02.2022.
 • 2021 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Інноваційні технології у викладанні філологічних дисциплін» у рамках виконання проекту Еразмус+, 180 годин / 6 кредитів ECTS, 1.09-30.11.2021 р., м. Ерзурум (Туреччина), підтвердження M01-03 від 30.11.2021 р., наказ по ХНУ №156-КП від 1.07.2021 р.
 • 2021 р. – Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» (10.06-10.07.2021 р.), 120 год. / 4 кредити ECTS (з них 15 годин / 0, 5 кредиту ECTS інклюзивної освіти), міжнародний сертифікат №1536 від 15.07.2021 р., присвоєння кваліфікації «міжнародний вчитель/викладач», наказ по ХНУ №121-КП від 20.05.2021 р.
 • 2021 р. – Міжнародна літня школа «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті для сталого розвитку» (в рамках імплементації Проєкту ЄС ERASMUS+ «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою ЖанаМоне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR та Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні), 60 год. / 2 кредити, 5-9.07.2021 р., сертифікат EUPVS000051, наказ по ХНУ №151-КП від 25.06.2021 р.
 • 2021 р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти на науково-практичному семінарі «Лінгвостилістика XXI століття: стан і перспективи», 1,5 кредиту,17.06.2021-26.06.2021 р., сертифікат н/с №436/21 від 29.06.2021 р.
 • 2021 р. – Хмельницький національний університет – підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника «Ресурси та методи проведення навчальних занять онлайн в умовах карантину», за напрямом «Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання», 30 годин / 1 кредит, 1.12.2020 – 30.05.2021 р., сертифікат №21/178 від 10.06.2021 р., наказ №122-КП від 31.05.2021 р. по ХНУ
 • 2021 р. – Хмельницький національний університет – підвищення кваліфікації «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики», напрям «Розвиток професійних компетентностей науковця» за темою «Інноваційні технології у викладанні філологічних дисциплін», 30 годин / 1 кредит, 29.03.-20.05.2021 р., сертифікат №21/060 від 28.05.2021 р., наказ №120-КП від 20.05.2021 р. по ХНУ.
 • 2021 р. – ТОВ «Всеосвіта» (тема «Українська мова в професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація», 36 год., 5.01.2021-15.01.2021; свідоцтво YN491047 від 15 січня 2021 р.).
 • 2020 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації – Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (Польща) (тема підвищення кваліфікації «ThecloudstorageservicefortheonlinestudyingontheexampleoftheZOOMplatform» з предметів «Міжкультурна комунікація і проблеми перекладу», «Методика викладання філологічних дисциплін», «Культура спілкування та етикет перекладача», 28.09.2020-5.10.2020; сертифікат ES № 1747/2020 від 5 жовтня 2020 р.), наказ № 185-КП від 11.09.2020 по ХНУ (45 год.)
 • 2020 р. – ТОВ «На урок» (тема «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання», «Онлайн-тести «На урок» для дистанційної роботи», «Сторітелінг для навчання: комфортний, корисний, цікавий», «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу»; свідоцтво В278-585286 від 29 квітня 2020 р.).
 • 2020 р. – Хмельницький національний університет (тема підвищення кваліфікації «Програма педагогічної майстерності»; 30 годин / 1 кредит, 3.02.-29.05.2020 р., свідоцтво №20/039 від 07.07.2020р.), наказ № 144-КП від 23.06.2020 по ХНУ.
 • 2020 р. – ТОВ «Всеосвіта» (тема «Створення та ведення блогу на платформі «Всеосвіта» (27.12.19); сертифікат VL131743 від 24 квітня 2020 р.).
 • 2019 р. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, (стажування «Викладання української мови та методики її навчання»; 1.03.2019 – 31.03.2019; довідка 728/01 від 02 квітня 2019 р.).
 • 2018 р. – Хмельницький національний університет («Методика викладання польської мови як іноземної» в рамках виконання міжнародного проекту «Нові кваліфікації – нові можливості. Співпраця кафедри слов’янської філології ХНУ»; 8.10.2018 – 14.10.2018; диплом 09/2018/PPNW/ChNU від 14 жовтня 2018 р.).
 • 2018 р. – Хмельницький національний університет (тема підвищення кваліфікації «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти», протягом 13.02.2018 – 31.05.2018; свідоцтво ХМ 02071234/140 від 25 жовтня 2018 р.).
 • 2017 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації – Педагогічний університет імені Комісії народної освіти стажування (Краків, Польща) (тема підвищення кваліфікації «Методично-дидактичні курси для викладачів Хмельницького національного університету», («Методика викладання полоністичних дисциплін», 28.10.–5.11.2017р.; посвідчення IFP.573-6/17 від 5.11.2017р.).
 • 2017 р. – Хмельницький національний університет (тема «Підготовка викладачів-тьюторів-організаторів системи дистанційного навчання ХНУ»; 6.02.2017 – 31.05.2017; наказ № 138-КП від 23 червня 2017 р.).
 • 2017 р. – Мовна школа ОЛА, м. Хмельницький («Загальний курс вивчення німецької мови» в рамках виконання міжнародного проекту «Темпус»; 10.2016 – 03.2017; сертифікат від 27 березня 2017 р.).
 • 2015 р. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (тема піврічного стажування «Інноватика у викладанні польської мови»; 18.11.2014 – 18.05.2015; свідоцтво 12СПВ № 039584 від 18 травня 2015 р.).
 • 2013 р. – Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова (тема підвищення кваліфікації «Інноватика у викладанні української мови як іноземної», 24.11.2013 – 18.12.2013; свідоцтво 12СПК №969117 від 18.12.2013р.).
 • 2012 р. – Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова (тема підвищення кваліфікації «Викладання української мови як іноземної», свідоцтво 12СПК №969117 від 18.12.2013р.).

Навчальні дисципліни

 • Вступ до слов’янської філології
 • Методика навчання української мови
 • Міжкультурна комунікація у перекладознавчому аспекті
 • Методика викладання філологічних дисциплін у ЗВО
 • Мовно-комунікативні основи культури спілкування (вибіркова)
 • Культура спілкування та етикет перекладача (вибіркова)
 • Інтерактивні методи у викладанні перекладознавчих дисциплін (вибіркова)
 • Сучасний урок української мови у ЗЗСО (вибіркова)

Підготовка наукових кадрів

 • Здійснює керівництво 3 здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
 • Під керівництвом Подлевської Н.В. захистила кандидатську дисертацію Ранюк О. П. (старший викладач кафедри слов’янської філології) на тему «Розвиток риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови» – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «13.00.02 – теорія і методика навчання (польська мова)» (2021 р.).
 • Офіційний опонент кандидатської дисертації Ніщенко М. Е. (Київський університет ім. Б. Грінченка) – 6.06.2019 р. Тема дисертації «Формування соціокультурної компетентності учнів основної школи на матеріалах синтаксису простого речення»  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).
 • Офіційний опонент кандидатської дисертації Горобець С.І. (Київський університет ім.. Б. Грінченка) – 6.05.2021 р. Тема дисертації «Методика формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).
 • Офіційний опонент дисертації Туровської І. О. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) – 29.02.2024 р. Тема дисертації «Формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів медичних коледжів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К70.052.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Хмельницького національного університету (2011-2013 рр.)

Наукові інтереси. Громадська діяльність

 • Розробник і співавтор сертифікатної програми для педагогічних працівників «Українська мова у професійній комунікації педагогічних працівників: мовнокомунікативний практикум» (2024 р.)
 • Розробник і співавтор сертифікатної програми підвищення кваліфікації для педагогічних працівників «Актуальні питання української мови і літератури у Новій українській школі» (2024 р.)
 • Розробник і співавтор сертифікатної програми підвищення кваліфікації для державних службовців «Сучасна українська мова в ефективній комунікації державних службовців» (2024 р.)
 • Член Українського комітету славістів (Постанова Президії Національної академії наук України № 399 від 29.11.2023 р.)
 • Член Громадської організації «Центр розвитку освіти «Нова генерація» (сертифікат 15/28, 2024 р.)
 • Розробник сертифікатної програми і викладач курсу «Мовно-комунікативна культура у педагогіці партнерства Нової української школи» для педагогічних та науково-педагогічних працівників  (наказ по ХНУ №101-КП від 28.06.2023)
 • Член науково-художньої ради Хмельницького національного університету (наказ №58 від 10.11.2023 по ХНУ)
 • Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва (Україна) (2021 р.)
 • Член постійної комісії Вченої ради ХНУ з міжнародного співробітництва (Положення про постійно діючі комісії Вченої ради ХНУ від 30.08.2021 р.)
 • Викладач курсу «Українська мова у професійній комунікації держслужбовців: мовнокомунікативний практикум» (наказ Національного агентства України з питань державної служби № 87-21 від 24.05.2021року)
 • Старший екзаменатор/екзаменатор з перевірки власних висловлювань з української мови ЗНО Вінницького регіонального центру оцінювання якості знань (сертифікат ХЕ 0081 ВРЦОЯО, 2017-2021 рр.)
 • Член робочої групи «Інтеграція у європейський освітній простір» із розроблення цільових програм Стратегії розвитку Хмельницького національного університету на 2021-2025 рр. (2020 р.)
 • Голова Бібліотечної ради Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (з 2018 р.)
 • Член ГО Хмельницького обласного відділення Спілки вчителів-полоністів України (з 2018 р.)
 • Член комісії з атестації держслужбовців щодо рівня володіння державною мовою (ХНУ, з 2018р.)
 • Член журі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з польської мови і літератури (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2022 р.)
 • Член журі III етапу (Регіонального) олімпіади з польської мови та літератури (2019, 2020 р.)
 • Рецензування науково-дослідних робіт учнів-членів МАН м. Хмельницького (2015-16 роки)
 • Дійсний член Міжнародної академії гуманізації освіти (Німеччина) (2016 р.)
 • Голова/член журі I-IIетапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (Хмельницька обл., 2016, 2017 рр.)
 • Голова журі секції «Українська мова» на конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (м. Хмельницький, 2013-16 рр.)

Реалізовані проєкти

 • 2023 р. – NAWA, Гданський політехнічний університет (Польща), 15-18.03.2023 р. (№25/2020) (міжнародна конференція).
 • 2022 р. – ERASMUS+, Вроцлавський університет (Польща), 30.06-30.09.2022 р. (міжнародне стажування)
 • 2021 р. – ERASMUS+, Ататюркський університет (Туреччина), 1.09.-30.11.2021 р. (міжнародне стажування)
 • 2021 р. – Міжнародний освітній грант № EG/U/2021/03/12 від InternationalHistoricalBiographicalInstitute (Dubai – NewYork – Rome – Jerusalem – Beijing), 10.06-10.07.2021 р. (міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) із присвоєнням звання «міжнародний вчитель/викладач»).

Керівник реалізації міжнародних проектів (разом з Товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща)) (2014-2021 рр):

 • 2021 р. – «Співпраця діяльності кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», Польща.
 • 2019, 2018, 2017 рр. – «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», Польща.
 • 2018 р. –«Чарівна стежка пригод з польською мовою у Свентокшиських горах» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 2018 р., Польща.
 • 2015 р. – «Польсько-українські зустрічі на шляху до об’єднаної Європи», фінансованим Міністерством закордонних справ Польщі в контексті гранту «Співробітництво в сфері публічної дипломатії у 2015 р.», Польща.
 • 2014 р. – «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології у Хмельницькому національному університеті», наданого кафедрі Міністерством закордонних справ Польщі в контексті гранту «Співробітництво в сфері публічної дипломатії у 2014 р.», Польща.

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Колективна монографія

 • Подлевська Н.В. Формування професійних компетентностей у майбутніх магістрів філології у процесі вивчення дисципліни «Методика викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти». Магістр української філології: теорія і практика навчання: колективна монографія. За редакцією Торчинського М. М. Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 61-77.

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

 • NeliaPodlevska, Vselena Krylova (Vselena Swetly), Mariia Hereha, Liubov Halukha, Mykhailo Panochko. INTERCULTURAL COMMUNICATION IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Volume 16, No 42, 2024. S. 247-269. RevistaConhecimento & Diversidade (RCD), eISSN 2237-8049. https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/11683 (Web of Science)
 • Kots’, T. A.,Shymanska, V. O., Podlevska, N. V., Dyiak, O.V. Linguistic aspects of language consciousness in synchrony and diachrony. (2022). Journal of Language and Linguistic Studies, 18(2), 836-844 .https://jlls.org/index.php/jlls/index (Scopus)
 • Olha Ilishova, Lesia Moroz-Rekotova, Yuliia Semeniako, Nelia Podlevska, Oksana Raniuk, Inna Horiachok. The Role of  Human Communicative Competence in Post-Industrial Society. Postmodern Openings, 13(4), 402-426. https://doi.org/10.18662/po/13.4/525 (Web of Science)

Статті у періодичних фахових виданнях України

 • Подлевська Н., Шевченко О., Решетилов К. Етнокультурні особливості мовного вираження і комунікації в українському лінгвопросторі. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 71, том 2, 2024. С.206-210.
 • Подлевська Н.В, Ранюк О.П. Етнокультурна діяльність вчителя української мови і літератури у ЗЗСО. Наукові записки Серія: Педагогічні науки. Кропивницький. Випуск 211. 2023. С.323-328.
 • Подлевська Н.В., Буртан А.В., Чухно Т.В. Дослідження перетину філології та перекладознавства: стратегії міждисциплінарних досліджень. «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія»,  Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. № 9(15) 2023. С. 162-175.
 • Подлевська Н., Коваль М. Ґенезис становлення поняття соціокультурної компетентності як педагогічної проблеми в Україні та Польщі. Порівняльна професійна педагогіка. № 1 (Т. 13), 2023 : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – Київ. – Хмельницький : ХНУ, 2023. С. 86-92.
 • Подлевська Н., Ранюк О. Сучасні технології в навчанні української мови у Новій українській школі.Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Вип. 206. С. 265-270.
 • Подлевська Н. Фахова підготовка майбутніх філологів-полоністів у процесі вивчення дисципліни «Вступ до слов’янської філології». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Вип. 205. С. 156-162.
 • Kalashnik N. V., Adamovych A. Ye., Shastko I. M., Podlevska N. V., Shvets N. S. Theoretical and methodological fundamentals of foreighn language professional and communicative interaction in professional activity of future specialists with higher education. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 61. С.38-45. (стаття англійською мовою).
 • Гончарук В.А., Подлевська Н.В., Живолуп В.І. Професійна комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх філологів. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. Вип. 194. С.89-94.
 • Подлевська Н. В., Ранюк О. П. Риторична компетентність у становленні майбутнього філолога. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. Вип. 192. С.120–123
 • Подлевська Н. В. Мовно-комунікативні особливості функціонування етикетних форм в українській і польській мовах. Актуальні проблеми філології і перекладознавства : зб. наук. праць. Хмельницький, 2020. Вип. 20. С. 33–40.

• Подлевська Н. В. Мовна особистість філолога-перекладача у міжкультурній комунікації. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. Хмельницький, 2019. Вип. 18. С. 48–53.

• Подлевська Н. В. Філологічна освіта студентів-полоністів в аспекті реалізації міжнародних проектів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. Хмельницький, 2018. Вип. 13. С. 164–176.

• Подлевська Н. В. Соціокультурна компетентність учнів ЗЗСО на уроках української мови. Українська мова і література в школі. 2018. № 6. С. 11–15.

• Подлевська Н. В. Профільне навчання учнів в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во НаУОА, 2017. С. 156–159.

• Подлевська Н. В. Комп᾿ютерно орієнтовані педагогічні засоби у забезпеченні навчального процесу старшокласників. Педагогіка вищої та середньої : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2015. Вип. 45. С. 181–185.

• Подлевська Н.В. Поглиблене вивчення другої іноземної мови (польської, російської) у загальноосвітніх навчальних закладах України. Актуальні проблеми філології і перекладознавства. Хмельницький, 2014. Вип. 7. С. 136–143.

• Подлевська Н.В. Профільний урок з української мови у сучасній школі. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. Вип.40. С. 246–248.

• Подлевська Н. В. Вивчення топонімів на уроках української мови старшокласниками у профільній школі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. Вип. 6. Ч. 2. С. 220–228.

• Подлевська Н. В. Фонетичні засоби розвитку мовнокомунікативних компетенцій студентів. Актуальні проблеми філології і перекладознавства. Серія «Філологічна». Хмельницький : ХНУ, 2012. С.168–179.

• Подлевська Н. В. Лінгводидактична модель змісту роботи з формування культури спілкування в учнів 5–6 класів на уроках української мови. Українська мова і література в школі. 2012. № 1. С. 12–18.

• Подлевська Н. В. Гендерні аспекти формування культури спілкування. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. Вип. 22. С. 116–125.

• Подлевська Н. В. Роль міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків у формуванні культури спілкування на уроках української мови.«Наукові записки» Кіровоградського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Серія «Філологічні науки». 2011. Вип. 100 C.542–545.

• Подлевська Н. В. Методичні аспекти формування культури спілкування в учнів середніх класів на уроках української мови. Українська мова і література в школі.2011. №6. С.14–18.

• Подлевська Н. В. Розвиток культури спілкування у студента-філолога вищого навчального закладу.Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.Міжпредметні зв’язки : зб. наук. пр.Харків. нац. ун-ту. Харків, 2011. Вип. 18. С.190–197.

• Подлевська Н. В. Формування культури спілкування в учнів у мережі Інтернет.Українська мова і література в школі.2011. № 2. С.13–17.

• Подлевська Н. В. Формування поняття про культуру спілкування в учнів у процесі розвитку їхніх читацьких умінь. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. Хмельницький: ХНУ, 2009. Вип. 4. С.166–169.

• Подлевська Н. В. Формування культури спілкування в учнів по мобільному телефону.Українська мова і література в школі. 2009. № 5. С.14–17.

• Подлевська Н. В. Культура спілкування – як наука про якість користування мовою. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. Хмельницький : ХНУ, 2007. Вип. 3. С. 136–139.

• Подлевська Н. В. Формування вмінь культури спілкування у видах мовленнєвої діяльності. Українська мова і література у школі. 2007. № 2. С. 2–5.

• Подлевська Н. В. Відбір змісту і системи вправ і завдань з культури спілкування в учнів 5–6 класів. Українська мова і література у школі. 2006. № 6. С. 5–10.

• Подлевська Н. В. Культура спілкування – складова професіограми майбутніх учителів-словесників.Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Глухів : ГДПУ, 2006. Вип. 7. С.250–256.

• Подлевська Н. В. Формування вмінь і навичок культурного спілкування в учнів 5-6 класівУкраїнська мова і література у школі. 2006. № 1. С. 2–6.

• Подлевська Н. В. Культура спілкування як лінгводидактична проблема Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі науки : зб. наук. пр. Рівне : РДГУ, 2005. Вип. 13. С. 157–161.

• Подлевська Н. В. Формування культури спілкування учнів 5-6 класів на уроках рідної мови методами інтерактивного навчання.Українська мова і література у школі. 2005. № 4. С. 10–13.

• Подлевська Н. В. Ситуативно-діалогічні завдання на уроках рідної мови як спосіб формування культури спілкування в учнів 5 класу.Українська мова і література у школі. 2005. № 1. С.11–18.

• Подлевська Н. В. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання мови. Українська мова і література у школі.2004. №3. С.18–20.

Статті у зарубіжних виданнях

 • Podlevska, N., Hrama, I., & Khramtsova, Y. (2024). Intercultural communication: challenges and opportunities in a globalized world. The Science of Tomorrow: Innovative Approaches and Forecasts. (pp. 23-26). Futurity Research Publishing. https://futurity-publishing.com/the-science-of-tomorrowinnovative-approaches-and-forecasts-archive
 • Can Karayel, Nelia Podlevska, Valentyna Papushyna. The Method of Information and  Communication Technologies  Implementation for Milorad Pavić Works  in IHE Investigation.  A Journal of Iranology Studies 2023; 1: 59-62.
 • Подлевська Н.В.  Мовленнєвий етикет як компонент етнолігнвокультурної культури вчителя. The 14th International scientific and practical conference «World trends, realities and  accompanying problems of development» (December 19 – 22, 2023) Copenhagen,  Denmark. С.269-272.
 • Sivachenko, I., Honcharuk, V., & Podlevska, N. (2023). Study of the impact of translation on the  reception of literary works: comparative analysis of the original and translation (Дослідження впливу перекладу на рецепцію літературного твору:  порівняльний аналіз оригіналу та перекладу). Global Innovations and  Collaborative Solutions in Contemporary Science (pp. 323-327). Futurity Research Publishing. https://futuritypublishing.com/international_conferenc
 • Подлевська Н.В. Інтеграція як ефективний засіб навчання майбутніх філологів. The 12th International scientific and practical conference «New integrations of modern  education in universities» (December 05 – 08, 2023) Amsterdam, Netherlands. International Science Group. 2023. Р. 243-246.
 • Horbatiuk R., Papushyna V., Podlevska N. The use of Information and Communicative Technologies in The Process of Humanitarian Disciplines Studying in Higher Education Institutions. Gunumuz dil-edebiyat ve Filoloji arastirmalarinda yenilikci egilimler: kuram, yontem ve teknikler uluslararasi sempozyum kitabi, 2021, P. 356-365.

• Подлевская Н. Развитие одаренности старшеклассников в условиях профильного филологического обучения. InternationalDialoguesonEducation: PastandPresent / www.ide-journal.org /EditetbyOlafBeuchling, ReinhardGolz&ErikaHasebe-Ludt. Deutschland,2017. Yolume 4, Number 1. (http://www.ide-journal.org/journal/?issue=2017-volume-4-number-1 )

• Подлевська Н. В. Професійна майстерність учителя-філолога в умовах профільного навчання української мови. Zbiorraportownaukowych. Zbiorartykułownaukowych. KonferencjiMiedzynarodowejNaukowo-Praktycznej«Pedagogika.Dyskusjeowspołczesnejnauki» (30.08.2015 – 31.08.2015). Warszawa :Wydawca: Sp. zo.o. ≪Diamondtradingtour≫, 2015. S. 79–83.

• Подлевська Н.В. Допрофільна філологічна підготовка учнів з іноземної (польської) мови у загальноосвітніх навчальних закладах. Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : зб. наук. праць. Кельце-Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. Вип. 1. С. 122–136.

• Подлевська Н.В. Информационно-коммуникативные технологи в обучении украинскому языку на профильном уровне. Балтийский гуманитарный журнал. 2013. № 4(5). С. 30–32.

• Подлевська Н.В. Організаційно-педагогічні засади навчання української мови у профільній школі. Zbior raportow naukowych. Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Наука и образование XXI века: Теория, практика, инновации / NaukaIUtworzenieXXIStulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje» 29-30.11.2013, Ополе, 2013. С.24–28.

Статті в інших наукових журналах

 • Podlewska Nelia. Rozwój polonistyki przez Wydział Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w ciągu 10 lat jej rozwoju (Reportaż na Uniwersytecie Warszawskim z okazji wręczenia nagrody Polonikum (20.11.2023)). Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2023. Випуск 14. С.6-11.
 • Podlewska Nelia, Serkova Iulia. Ogólny przegląd wyników Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2023. Випуск 14. С.12-47.

• Подлевська Н.Фонетичні засоби у формуванні лінгводидактичного потенціалу майбутніх учителів у методиці навчання української мови. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. Випуск 12. Хмельницький, 2022.

• Подлевська Н. Міжкультурна комунікація у рамках академічної мобільності студентів-філологів. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : зб. наук. праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Вип. 9. С. 178–188.

• Подлевська Н. В., Бакум З. П., Формування лінгвометодичного світогляду студентів-полоністів у процесі вивчення «Методики викладання іноземної (польської) мови». Українська мова і література в школах України. 2020. № 5 . С. 3–7.

• Подлевська Н. Перекладацька практика як складник формування мовно-професійної особистості майбутнього філолога. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2020. Вип. 8. С. 71–80.

• Подлевська Н. В. Мовна особистість філолога-перекладача у міжкультурній комунікації. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. Хмельницький, 2019. Вип. 18. С. 48–53.

• Подлевська Н. В. Особливості перекладацької компетентності у становленні майбутніх філологів-полоністів. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавчство, дидактика : зб. наук. праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Вип. 6. С. 85–90.

• Подлевська Н. В. Соціокультурна компетенція як складник комунікативної компетентності. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : зб. наук. праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Вип. 5. С. 185–191.

• Подлевська Н. В. Перспективи розвитку гуманітарної (філологічної) освіти в Україні. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : зб. наук. праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Вип. 4. C. 100–110.

• Подлевська Н. В. Методика викладання мови у формуванні лінгвістичного світогляду майбутніх філологів. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2017. Вип. 3. С. 122–128.

• Подлевська Н. В. Формування мовно-комунікативної компетенції старшокласника профільної школи. Мовна компетенція як основа для професійного і соціального успіху в Європі : зб. наук. праць. Хмельницький-Кельце: ХмЦНІІ, 2015. С. 133–143.

• Подлевська Н. В., Булейко А. С. Реалізація профільного навчання за кордоном і в Україні: порівняльний аспект. Поділля. Філологічні студії : зб. наук. праць. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2015. Випуск 7. С. 35–40.

• Подлевська Н. В. Профільне навчання: формування філологічного мислення учнів старшої школи.Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. С. 71–75.

• Подлевська Н.В. Духовний розвиток особистості в умовах профільного навчання засобами мови. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: зб.наук.праць.Хмельницький : ХмЦНТІ, 2015. Випуск перший. С. 115–122.

• Подлевська Н.В. Взаємозв’язок у навчанні польської мови у загальноосвітньому та вищому навчальному закладах. Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи : зб. наук. праць. Умань, 2014. С. 21–25.

• Подлевська Н.В. Інтернет-комунікація як засіб формування комунікативних навичок старшокласників. Поділля. Філологічні студії: зб. наук. праць. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. Вип. 6. С. 131–136.

• Подлевська Н. В. Формування культури спілкування у студентів-філологів. Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Хмельн. нац. ун-т. Київ ; Хмельницький, 2005. № 2. С.111–119.

• Подлевська Н. В. Психологічні особливості формування культури спілкування в учнів 5-6 класів. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. праць. Хмельницький : ХНУ, 2005. С. 97–99.

Матеріали конференцій (статті, тези)

 • Подлевська Н. «Методика викладання філологічних дисциплін» в сучасних умовах реформування освіти. Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] ІV Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Професійна діяльність вчителів: проблеми та стратегії». Кропивницький: ТОВ «Полімед-Сервіс», 2024. С. 54-57.
 • Подлевська Н. Мовно-комунікативна компетентність у професійному стандарті вчителя ЗЗСО. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ХІ міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (19 трав. 2022 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Хмельницький національний ун-т ; за заг. ред Н. М. Бідюк. – Київ – Хмельницький: «Термінова поліграфія», 2022. С. 76-78.
 • Подлевська Неля, Серкова Юлія. Діяльність Українсько-польського центру європейської інтеграції у Хмельницькому національному університеті. Полоністика на Поділлі. Хмельницький, 2022. С. 2-11.
 • Подлевська Н.В. Міжкультурна комунікація у підготовці майбутніх філологів. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. Х міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (13 трав. 2021 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Хмельницький національний ун-т ; за заг. ред Н. М. Бідюк. – Київ – Хмельницький: «Термінова поліграфія», 2021. С.56-58.
 • Подлевська Н. В. Розвиток риторичних умінь у процесі викладання філологічних дисциплінСучасний педагог та теорія педагогіки, філологічні диспути та наука про мову: матеріали міжнар. спеціалізованої наук. конф., м. Хмельницький, 19 лютого 2021 р. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2021. С. 54–57.
 • Подлевська Н. В. Культура спілкування в етичному кодексі здобувача вищої освіти. Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во МАУП, 2021. – Вип. 1. С. 95-100.
 • Подлевська Н. В. Культура спілкування як складник соціокультурної компетентності майбутніх філологів. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали всеукр. науково-практ. конфер., 17 травня 2019 р., м. Київ. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. С. 219–225.
 • Подлевська Н. В. Соціокультурна компетентність учнів у процесі вивчення української мови в позаурочний час. Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: зб. наук. робіт учасників міжнар. науково-практ. конфер. (19–20 квітня 2019 р., м. Одеса). Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 2. С. 71–76.
 • Подлевська Н. В Українсько-польські проекти кафедри слов’янської філології як складник розвитку полоністики у Хмельницькому національному університеті. VIII Українсько-польські наукові діалоги: зб. тез міжнар. конфер. 16–19 жовтня 2019 р. Кам᾿янець-Подільський. С. 140–142.
 • Подлевська Н. В. Вивчення польської мови у Хмельницькому національному університеті. VII Українсько-польські наукові діалоги. 18-21 жовтня 2017 р., Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2017. С. 210–212.
 • Подлевська Н. В. Готовність майбутнього філолога до роботи в умовах профільного навчання. Слов᾿янська філологія: історія, сьогодення, перспективи: матеріали міжрегіон. науково-практ. конф. Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. С. 65–70.
 • Подлевська Н. В. Взаємозв’язок у вивченні української мови у профільних класах ЗНЗ та на філологічних спеціальностях ВНЗ. Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнар. науково-практ. конф. (м. Львів, 21-22 серпня 2015 року). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. С. 91–94.
 • Подлевська Н. В. Складні багатокомпонентні речення із сурядністю і підрядністю у системі художніх творів М. Стельмаха. М. П. Стельмах і сучасність : матеріали Всеукр. науково-практ. конф. Хмельницький : ХмЦНП, 2012. С. 108–115.
 • Подлевська Н. В. Мовнокомунікативний аспект культури спілкування студента-філолога у вищому навчальному закладі. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Тези XV Міжнар. науково-практ. конфер. 2–4 червня 2011 р. Харків, 2011. С. 263–265.
 • Подлевська Н. В. Проблема культури спілкування у мережі Інтернет. Зміст і технології шкільної освіти : анотовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки АПН України за 2009 рік : інформ. вид. Київ : Пед. думка, 2010.
 • Подлевська Н. В. Методика формування культури спілкування в учнів 5–6 класів на уроках української мови. Зміст і технології шкільної освіти: анотовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки АПН України за 2008 рік : інформ. вид. Київ : Пед. думка, 2009. С. 150–152.
 • Подлевська Н. В. Шляхи підвищення культури спілкування у студентів-філологів. Проблеми якості практичної підготовки фахівців в умовах реформування системи вищої освіти : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф., (Хмельницький, 25 січня 2007 р.). Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2007. С. 151–152.
 • Подлевська Н. В. Різновиди вправ і завдань з культури спілкування на уроках української мови. Зміст і технології шкільної освіти : анотовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки АПН України за 2007 рік : інформ. вид. Київ : Пед. думка, 2007.
 • Подлевська Н. В. Стан роботи над формуванням умінь культури спілкування на уроках української мови. Зміст і технології шкільної освіти : анотовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки АПН України за 2005 рік : інформ. вид. Київ : Пед. думка, 2006. С. 80–81.
 • Подлевська Н. В. Технології ситуативного (симуляційного) моделювання у формуванні культури спілкування. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : матеріали I Всеукр. наук. конф., (Хмельницький, 12-13 трав. 2005 р.). Хмельницький : ХНУ, 2005. С.283–284.
 • Подлевська Н. В. Ситуативні завдання як засіб формування культури спілкування в учнів 5–6 класів. Зміст і технології шкільної освіти : анотовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки АПН України за 2004 рік: інформ. вид. Київ : Пед. думка, 2005. С. 46–47.
 • Подлевська Н. В. Золота доба людської доброти і природної краси Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика : зб. наук. пр. Хмельн. держ. ун-ту за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конференції (30-31 жовтня 2003 р.). Хмельницький : ХДУ, 2003. С.202–208.

Методичні вказівки

 • Подлевська Н. В. Методика навчання української мови: методичні рекомендації до практичних занять та контрольної роботи для студентів спеціальності «Середня освіта» ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Хмельницький, 2022. 105 с.
 • Польська мова і література : методичні вказівки до написання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОП «Середня освіта. (Мови та літератури (польська, українська))». Укладачі Н. М. Торчинська, Н. В. Подлевська, Ю. І. Серкова; відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Видання 3, доповнене. Хмельницький, 2022. 36 с.
 • Подлевська Н. В. Міжкультурна комунікація у перекладознавчому аспекті: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська». Хмельницький, 2022. 62 с.

• Торчинська Н. М., Подлевська Н.В. Кваліфікаційна робота магістра філології: методичні вказівки для здобувачів вищої освіти за ОП «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська». Відповідальна за випуск Н. В. Подлевська. Вид. третє, доповнене, змінене. Хмельницький, 2022. 45 с.

• Подлевська Н.В. Мовно-комунікативні основи спілкування: збірник вправ і завдань для використання на практичних заняттях  студентами спеціальності «Середня освіта». Хмельницький, 2021. 107 с.

• Кваліфікаційна робота магістра: методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська». Укладачі Н. М. Торчинська, Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. В. Подлевська. Хмельницький, 2021. 44 с.

 • Подлевська Н.В. Вступ до слов’янської філології: методичні рекомендації до практичних занять і контрольної роботи для студентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська)». Хмельницький, 2019. 106 с.

• Горячок І. В., Дутковська О. Б., Подлевська Н. В. Педагогічна практика : методичні рекомендації з організації і проведення педагогічної практики для студентів спеціальностей: «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «Філологія. Українська мова та література» / відповід. за випуск Н.В.Подлевська. Хмельницький, 2019. 35 с.

• Станіславова Л. Л., Сашко І. С., Подлевська Н. В. Перекладацька практика : методичні рекомендації щодо організації та проведення перекладацької практики на кафедрі слов’янської філології Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2018. 15 с.

• Торчинська Н. М., Дутковська О. Б., Подлевська Н. В. Кваліфікаційна робота магістра: методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)» / відповід. за випуск Н.В.Подлевська. Хмельницький, 2018. 38 с.

• Торчинська Н. М., Дутковська О. Б., Подлевська Н. В. Польська мова і література: методичні вказівки до написання курсових робіт / відповід. за випуск Н.В.Подлевська. Хмельницький, 2017. 33с.

• Подлевська Н. В. Методика викладання сучасної української літературної мови у вищому навчальному закладі : методичні рекомендації до лекцій для магістрів спеціальності «Українська мова і література» Хмельницький : ХНУ. 2013. 160 с.

• Подлевська Н. В. Методика викладання української мови за професійним спрямуванням у вищому навчальному закладі : методичні рекомендації до проведення лекцій. Хмельницький: ХНУ, 2011. 108 с.

• Грицева А. П., Подлевська Н. В., Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М., Царалунга І. Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум для студентів усіх напрямів підготовки. Хмельницький: ХНУ, 2011. 166 с.

• Горячок І. В., Подлевська Н. В., Приймак І. В., Торчинська Н. М. Дипломні та магістерські роботи з української мови і літератури та методики навчання української мови і літератури : методичні рекомендації Хмельницький : ХНУ, 2008. 27 с.

• Подлевська Н. В. Методика навчання української мови : практикум для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія (Українська мова і література)». Хмельницький : ХНУ, 2007. 110 с.

• Грицева А. П., Подлевська Н. В., Терещенко Л. В. Українська мова і література : збірник тестових завдань для абітурієнтів нефілологічних спеціальностей. Хмельницький: ХНУ, 2006. 79 с.

• Грицева А. П., Подлевська Н. В., Терещенко Л. В. Українська мова і література :збірник тестових завдань для абітурієнтів спеціальностей: «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова і література», «переклад», «Міжнародна інформація», «Міжнародні відносини». Хмельницький: ХНУ, 2006. 153 с.

• Грицева А. П., Подлевська Н. В., Терещенко Л. В. Українська мова і література : збірник тестів та завдань для абітурієнтів нефілологічних спеціальностей. Хмельницький: ХНУ, 2005. 87 с.

• Грицева А. П., Подлевська Н. В., Терещенко Л. В. Українська мова і література : збірник тестів та завдань для абітурієнтів спеціальностей гуманітарно-педагогічного профілю. Хмельницький: ХНУ, 2005. 179 с.

Посади

• 1992–1999 рр. – учитель української мови та літератури у ЗОШ №№ 28, 25, ліцею № 17 м. Хмельницького.

• 1999–2003 рр. – методист гуманітарно-філологічного циклу Інформаційно-методичного кабінету міського управління освіти Хмельницької міської ради.

• 2003–2012 рр. – викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету.

• 2012–2013 – доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету.

• Із 2013 року – доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету, в.о. завідувача кафедри.

• Із 2015 року – завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Відзнаки

 • Почесна грамота Хмельницького національного університету за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високі досягнення у навчально-методичній, науково-дослідницькій діяльностях, розвитку міжнародного співробітництва університету та з нагоди 10-річчя кафедри слов’янської філології й визнання високих результатів її діяльності на міжнародному рівні (2023 р.)
 • Подяка ректора Хмельницького національного університету за активну участь в організації Всеукраїнської студентської олімпіади з польської мови і культури у ХНУ (2023 р.)
 • Подяка ректора Хмельницького національного університету за багаторічну ефективну науково-педагогічну діяльність, старанність та ініціативу, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення наукової, навчальної, лабораторної бази кафедри, підготовку висококваліфікованих фахівців, збереження історичних, культурних, мовних традицій українського народу та з нагоди ювілейної дати від дня народження (2023 р.)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України (2023 р.).
 • Подяка ректора Хмельницького національного університету за високий рівень організації заходів з активізації науково-дослідної роботи студентів, значний вклад у підготовку наукових робіт студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах (2022 р.)
 • Відзнака Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща (2021 р.)

• Подяка ректора Хмельницького національного університету за підготовку і проведення заходів з нагоди Дня української писемності та мови для вшанування національної святині українського народу (2021 р.)

• Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.).

• Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2017 р.).

• Грамота Хмельницького національного університету за багаторічну високоефективну науково-педагогічну роботу, зразкове виконання посадових обов’язків (2016 р.).

• Почесна грамота Хмельницького національного університету за високі досягнення у навчально-методичній і науково-дослідницькій роботі, розвиток міжнародного співробітництва університету (2014 р.).

• Грамота Хмельницького національного університету за вагомий внесок у наукову діяльність університету, підготовку науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, розвиток педагогічної діяльності в університеті, працю у складі спеціалізованої вченої ради з педагогічних наук (2013 р.).

• Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки (2012 р.).

• Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради за багаторічну роботу у складі журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (2012 р.).

• Грамота Хмельницького національного університету за вагомі результати в науковій діяльності, отримані протягом 2010-2011 н.р. (2011 р.).

• Почесна грамота Управління освіти Виконавчого комітету Хмельницької міської ради за сумлінну і плідну працю на освітянській ниві (2003 р.).

• Грамота Управління освіти Виконавчого комітету Хмельницької міської ради за багаторічну сумлінну і плідну працю на освітянській ниві, гідний особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді (2002 р.).

Контакти

E-mail: podlevskanv@khmnu.edu.ua