Храпак Тетяна Олександрівна

Викладач

Освіта

2017 – 2021 рр. – навчалася у Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом за спеціальністю «Філологія. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію бакалавра філології; фахівець з редагування освітніх видань; вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури.

2021 – 2022 рр. – навчалася у Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Філологія. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології; викладач української мови та літератури; вчитель української мови та літератури.

2021 – 2022 рр. – навчалася у Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом за спеціальністю «Філологія. Словʼянські мови та літератури (переклад – включно), перша – польська» та здобула кваліфікацію магістра філології; перекладач; викладач польської мови та літератури; вчитель польської мови.

Підвищення кваліфікації (стажування)

2024 р. – ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» підвищення кваліфікації «Методики розвитку памʼяті в учнів на уроках. Українознавство», 2 год/0,1 кредиту ЄКТС (сертифікат Nº3427868168766171280 від 15.01.2024).

2024 р. – ГО «ІППО», підвищення кваліфікації «Інтерактивні методи навчання та інструменти позитивного впливу та формування творчих здібностей учнів», 2 год/0,1 кредиту ЄКТС (сертифікат Nº4952135123398595774 від 07.02.2024).

2024 р. – ПЗН «Київський Інститут післядипломної педагогічної освіти», Всеукраїнська онлайн конференція з підвищенням кваліфікації на теми: «Сучасне освітнє середовище НУШ. Штучний інтелект та освітні тренди» (2 год/0,1 кредиту ЄКТС, сертифікат Nº639746027658561 від 17.03.2024); «Психологія внутрішньої мотивації. Позитивні зміни для зацікавлення освітніми процесом учнями» (2 год/0,1 кредиту ЄКТС, сертифікат Nº639746027658560 від 17.03.2024); «Секрети внутрішньої мотивації до позитивних змін» (2 год/0,1 кредиту ЄКТС, сертифікат Nº639746027658560 від 17.03.2024).

2024 р. – Інститут цифровізації освіти НАНП України. Онлайн вебінар «Штучний інтелект – поповнення скриньки цифрових інструментів сучасного педагога», 3 год/0,1 кредиту ЄКТС. (сертифікат Nº5662024-468 від 25.04.2024 р.).

2024 р. – цикл вебінарів на платформі з вивчення польської мови «Glossa»: «Lekcja z newslettera», 1 год. (сертифікат від 13.05.2024 р.), «Nie tylko podręcznik – od rozgrzewki po utrwalenie», 1 год. (сертифікат від 21.05.2024 р.), «Wycisnąć ćwiczenie jak cytrynę», 1 год. (сертифікат від 23.05.2024 р.).

2024 р. – ГО «ІППО», підвищення кваліфікації «Мотиваційний лист для успішного вступу до закладу вищої освіти. Впровадження мультипредметного тесту замість ЗНО», 2 год/0,1 кредиту (ЄКТС). (сертифікат Nº2991272126979635455 від 10.01.2024, Київ).

2023 р. – Szkoła Języka Polskiego GLOSSA, Краків (Польща). Вебінари на теми: «Lekcja szyta na miarę», сертифікат від 28.11.2023;  «Wokół przyimka», сертифікат від 23.11.2023; «Jak wykorzystywać teksty z “CZYTAJ krok po kroku” (A1) na poziomie B1?», сертифікат від 22.11.2023;  «Interaktywne gry w Wirtualnej Klasie – praktyczne przykłady», сертифікат від 20.11.2023.

2023 р. – Fundacja SOK, «Szkolenia dla lektorów języka polskiego jako obcego wraz z komponentem regulacji emocjonalnej», 42 god. (сертифікат від 28.10.2023, Варшава).

2023 р. – Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», kurs «Jubileuszowy zjazd młodzieży «Kopernik camp» (сертифікат від 24.09.2023, Лідзбарк Вармінський).

2022 р. – Платформа онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (сертифікат від 07.05.2022).

2019 р. – Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kurs «Język i kultura Polski», 75 год. (сертифікат Nr 145/SJKP/L/19 від 30.08.2019, Люблін).

2019 р. – Центр польської мови та культури для полонії та іноземців при Університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської CJKP Centrum Języka i Kultury dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Kurs «Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski)», 92 год. (сертифікат від 28.07.2019, Люблін).

2018 р. – Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warszawskiego, kurs «Wakacyjny kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej» (сертифікат від 29.08.2018, Варшава).

Навчальні дисципліни

Сучасна польська мова. Синтаксис.

Польська мова (вибіркова)

Інтерактивні методи у викладанні перекладознавчих дисциплін

Статті у наукових виданнях

Статті у зарубіжних виданнях

Храпак Т. Польська мова як іноземна: методи навчання та виклики інтеркультурної комунікації. Current challenges of science and education (April 8–10, 2024) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2024. P.182–185

Статті в інших наукових журналах

Храпак Т. Вплив інтернет-комунікацій на лексичний склад та структуру польської мови. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2023. Випуск чотирнадцятий. С. 185–188

Храпак Т. Структурні й дериваційні особливості українських фалеронімів. Поділля. Філологічні студії : електронний збірник наукових праць. Хмельницький, 2022. Випуск пʼятнадцятий. Том перший. С. 212–214

Храпак Т. Структурні й дериваційні особливості українських та польських фалеронімів. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2022. Випуск одинадцятий. С. 296–300

Храпак Т. Семантика твірних основ власних назв  українських та польських  нагород. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2022. Випуск дванадцятий. С. 219–221

Відзнаки

  • Подяка ректора Хмельницького національного університету за сумлінне виконання професійних обовʼязків, плідну педагогічну діяльність у підготовці фахівців-полоністів та з нагоди 10-річчя кафедри словʼянської філології й визнання високих результатів її діяльності на міжнародному рівні (2023 р.).
  • Подяка ректора Хмельницького національного університету за участь за активну участь в організації Всеукраїнської студентської олімпіади з польської мови і культури (2023 р.).

Посади

2019 р. і дотепер викладач польської та української мов у ГО «Центр словʼянських мов та культур» м. Хмельницький.

2023 р. і дотепер викладач кафедри словʼянської філології ХНУ.