Університет може прийняти рішення про визнання і зарахування результатів навчання в обсязі до 10% від загального обсягу ОП. Спеціально створена експертна комісія розглядає представлені здобувачем вищої освіти документи про неформальну освіту, проводить з ним співбесіду. При прийнятті комісією рішення про проведення атестації викладач відповідної кафедри, який викладає означену дисципліну, ознайомлює здобувача вищої освіти з програмою навчальної дисципліни та переліком контрольних питань, що виносяться на підсумкове оцінювання.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється у ХНУ Положенням про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у ХНУ, до якого є вільний доступ.

Комісія здійснює оцінювання знань за чинним в університеті «Положенням про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ» та виставляє підсумкову оцінку за інституційною шкалою й шкалою ЄКТС у направлення, видане деканатом. Якщо середньозважений бал, який набрав здобувач вищої освіти, вищий ніж 3,00, то результати навчання неформальної освіти зараховуються і заносяться у індивідуальний план здобувача.


ПРО ЕЛЕМЕНТИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Врахування результатів неформальної освіти при вивченні освітніх компонентів

Практика перекладу під час навчання у магістратурі з польської філології

Обмін досвідом між освітянами та набуття професійних компетентностей у неформальній освіті магістрантів (досвід Юлії Колеснікової)

Неформальна освіта магістрантки- полоністки ФППмз-22 Юлії Колеснікової

Популярність неформальної освіти для магістрантки-полоністки Світлани Бойко

Неформальна освіта студентів- полоністів в удосконаленні знань із дисципліни «Міжнародні медіакомунікації в інформаційному просторі»

Можливості неформальної освіти та її реалізація магістрантами ФППм/мз-22

Неформальна освіта – нові можливості для саморозвитку майбутніх педагогів-філологів

Перезарахування результатів неформальної освіти з ОК «Теорія і практик філологічних досліджень»

«Неформальна освіта магістрантів – спосіб підвищення кваліфікації майбутніх філологів-полоністів«

«Неформальна освіта – підвищення рівня кваліфікації студентів-полоністів у процесі здобуття вищої освіти«

«Методична компетентність студентів-полоністів як складник формування майбутньої професійності» 

Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG) підтримує та популяризує вивчення польської мови серед молодих поляків, які проживають за кордоном. https://www.orpeg.pl/

Розвиваючи різноманітні форми навчання, дозволяючи студентам отримати знання про Польщу та вдосконалювати свої мовні навички під час постійного чи тимчасового перебування в іншій країні. Організація заохочує польську молодь до знайомства з польською мовою та культурою, навчання онлайн, дистанційного навчання, використання дидактичних пропозицій польських шкіл і вчителів, а також польських громадських осередків, які співпрацюють з ORPEG. Центр надає польськомовні підручники та навчальні посібники, надає консультаційні послуги, підтримує професійний розвиток вчителів, які працюють за кордоном, досягаючи найвіддаленіших куточків світу. Діяльність центру дозволяє навчатися дітям польських громадян, які тимчасово проживають за кордоном, і підтримує польсько-американську та польськомовну освіту.

Місія ORPEG полягає у формуванні та підтримці почуття національної ідентичності серед польської громади за кордоном та поляків, які проживають за кордоном, шляхом: навчання дітей та молоді польською мовою, історії та культури польською мовою, сприяння їх можливому поверненню до польської системи освіти, популяризація польської культури,методична та змістовна підтримка вчителів, які викладають польську мову.

Платформа №1 для тих хто вивчає польську мову, і для тих, хто її навчає https://e-polish.eu/polski-dla-obcokrajowcow

Портал орієнтований на учнів/студентів, які цікавляться польською мовою як іноземною. Незалежно від того, чи ви вже знаєте основи польської мови, чи говорите цією мовою на високому рівні, чи просто плануєте почати вивчати польську, ви, безсумнівно, знайдете тут щось для себе!

На платформі безліч варіантів, адаптованих до різних рівнів, потреб, можливостей часу та очікувань. Залежно від ваших уподобань, ви можете обрати онлайн-курс польської мови, індивідуальні уроки з викладачем (проводяться в Інтернеті за допомогою віртуального класу) або спланувати свій приїзд до Польщі для інтенсивного курсу польської мови в Кракові та інших містах. На порталі ви знайдете цілу низку матеріалів, інструментів та інформації, які допоможуть вам краще вивчити польську мову.

Вчителі/викладачі для себе знайдуть велику базу матеріалів, які допоможуть урізноманітнити курси вивчення польської мови. Доступні на платформі матеріали включають як готові уроки, так і вправи, діалоги, записи, таблиці, ілюстрації тощо. Вони були розроблені командою досвідчених викладачів зі школи польської мови GLOSSA у Кракові. Багато з них є авторами найбільш популярної серії підручників польської мови для іноземців: «Polski krok po kroku» («Польська поетапно»). Перебуваючи на платформі, ви маєте можливість використовувати знання, якими тут охоче діляться через спеціальний методологічний форум. Тут можна швидко створювати власні вправи, давати домашні завдання та тести в Інтернеті, а також читати уроки польської в Інтернеті. Незалежно від того, де ви живете чи перебуваєте, ви можете мати студентів по всьому світу!

 

Фундація «Свобода і демократія» https://wid.org.pl/

Фундація «Свобода та демократія» – це незалежна, позапартійна неурядова організація. Фундація працює у двох основних сферах: допомога полякам на Сході та підтримка демократичних змін. Фонд популяризує знання про польську культурну спадщину та польську історію.

Одним із найважливіших проєктів Фонду є підтримка розвитку польської освіти в Україні, проєкти для польської молоді на Сході. У сфері освіти – це підтримка діяльності шкіл та пунктів викладання польської мови, дитячих садків, кафедр польської мови, літніх таборів та таборів освітнього характеру, змагань, олімпіад, диктантів, майстер-класів для учнів та вчителів. У сфері культури та популяризації полоністики – культурні події, концерти, виставки, культурно-історичні публікації, історичні події, лекції, зустрічі з істориками. У сфері зміцнення становища польського та полонійного середовища в країнах, де мешкають поляки, – семінари, лекції, фінансова підтримка, тренінги, лідерські проекти. У сфері благодійництва – організація благодійних зустрічей, придбання ліків, медичного обладнання, витрати на лікування, соціальні виплати. У сфері польських медіа – газети, радіо- і телепередачі, портали та веб-сайти. У сфері захисту польсько-культурної спадщини – підтримка організацій, що діють у галузі культури та охорони національної спадщини (турбота про кладовища, історичні лекції, лекції, історичні святкування тощо).

Польське товариство когнітивної лінгвістики http://ptjk.org.pl/index.html

Польське товариство когнітивної лінгвістики є некомерційною науковою асоціацією, яка офіційно існує з 2001 року. Вона є частиною Міжнародної асоціації когнітивної лінгвістики. Почесними членами Товариства є професор Барбара Левандовська-Томащик (перша та багаторічна президентка PTJK – 2001-2008), професор Рональд В. Лангакер та професор Лаура Джанда. Кожен член Товариства при виконанні відповідних вимог може публікувати свою наукову статтю, дисертацію і т.п.

Польська мова, матеріали – матеріали для вивчення польської мови, історії, культури і т.п. для іноземців-слов’ян https://www.facebook.com/groups/jpolski/

Група, де можна знайти безліч інформації для навчання, чати, форуми. Це спільнота у соціальній мережі Фейсбук, де кожен охочий до вивчення польської мови може долучитися і знайти потрібну для себе інформацію з вивчення мови, історії, культури. Тут діляться корисними сайтами, словниками, граматичними таблицями тощо.

Спілка вчителів польської мови в Україні http://znpu.org.ua/

На сайті проводяться наукові та дидактичні заходи: конкурси, курси, семінари, конференції. Також розміщені різні навчальні матеріали: підручники, навчальні програми, конспекти лекцій, рекомендовані освітні матеріали. Викладачі можуть використовувати цей сайт для того, щоб поглибити свої знання з методики викладання польської мови, самої мови, історії, культури за допомогою різних курсів, семінарів, конференцій. Також він може допомогти у пошуку різних навчальних матеріалів. Студенти теж можуть використовувати цей сайт як додатковий матеріал для їх вивчення польської мови, історії, культури і методики викладання. Можуть використовувати навчальний матеріал для свого навчання, для навчання дітей під час педагогічної практики.

Національне агентство академічних обмінів https://nawa.gov.pl/nawa

Національне агентство академічних обмінів (NAWA) працює задля інтернаціоналізації польської науки, підтримуючи та стимулюючи міжнародне наукове співробітництво та академічний обмін. Агентство має на меті зміцнити наукову досконалість, інтернаціоналізувати польські університети та наукові установи, а також просувати Польщу – її мову та культуру з метою формування іміджу країни, що пропонує цікаві освітні та дослідницькі можливості. Ці завдання реалізуються завдяки широкій програмі Агентства: програми для науковців; програми для установ; студентські програми; програми польської мови. Викладачі і студенти, які беруть участь у програмах цього Агентства можуть покращити свій рівень володіння польської мови, знання про історію, культуру, звичаї і традиції Польщі, можуть побувати у різних містах Польщі, мати можливість обміну досвідом з людьми з усього світу, які теж беруть участь у цих програмах.

Центр підвищення кваліфікації вчителів Товариства «Польська спільнота». Вчимо, як навчати. https://odnswp.pl/

Центр підготовки вчителів був створений Асоціацією «Польська громада» з метою професійного та систематичного впровадження форм вдосконалення кваліфікації вчителів/викладачів. Центр підвищення кваліфікації вчителів створює умови для систематичного, стійкого та всебічного професійного розвитку вчителів/викладачів польської мови у всьому світі, розвивають педагогічні, дидактичні та соціальні компетенції.

Товариство працює у таких напрямках: «Імідж та співпраця» – визнання, розбудова бренду, просування; «Розвиток учителів» – створення умов (програми, проєкти, тренінги, семінари, конгреси тощо) для розвитку місії та всебічних компетенцій учителів; «Мова та ідентичність» – допомога у розвитку мовних навичок; «Засоби навчання» – допомога у створенні та отриманні: методичних матеріалів та підручників; «Платформа інформаційних технологій» – використання сучасних технологій в освіті; «Стратегія та консультація» – поради з керівництва та розвитку школи; «Психолого-педагогічна підтримка» – допомога, щоб впоратися з усіма труднощами, що виникають внаслідок міграційних змін та порушень розвитку.

Вчителі/викладачі, а також студенти, можуть використовувати цей сайт для підвищення професійного досвіду, проходити на ньому різні курси, отримувати цінні поради з методики проводення уроків тощо.


Сертифікаційний іспит з польської мови як іноземної http://certyfikatpolski.pl/

На сайті всі охочі можуть зареєструватися на іспит із польської мови на рівень, який бажають, і отримати сертифікат. Тут розміщена вся інформація стосовно іспиту: терміни складання, структура, вартість, склад комісії, приклади тестів, хто може отримати сертифікат без іспиту, які документи для цього потрібні, та ще багато іншої інформації. За бажання студенти і викладачі теж можуть складати такий іспит.

Платформа курсів онлайн в ORPEG https://kursy.orpeg.pl/

Сайт буде корисним як для вчителів ЗЗСО, викладачів ЗВО, так і для здобувачів освіти.

На сайті представлені рубрики «Kursy kwalifikacyjne» – форма набуття нових кваліфікацій, що проводиться Польським центром викладачів. Завершення кваліфікаційних курсів надає конкретні компетенції та дає право обіймати посаду вчителя в польській школі за кордоном; «Kursy doskonalące» – це онлайн-курси, що розширюють компетенцію викладачів польської діаспори; «Webinary» – це навчальний курс, який відбувається в прямому ефірі через Інтернет. Крім того, навчальні матеріали та дискусійний форум будуть доступні на платформі, тому усі зацікавлені матимуть змогу прослухати зустріч ще раз. Багато матеріалів здобувачі освіти можуть використовувати під час педагогічної практики.

Онлайн-курси для вчителів, працівників освіти https://www.edumach.pl/

Це компанія, що спеціалізується на проведенні тренінгів для вчителів та педагогічних рад. Також є навчальна пропозиція з урахуванням індивідуальних потреб зацікавлених шкіл / садочків / вчителів. Є можливість подальшої співпраці після закінчення навчання, тобто можливість он-лайн консультацій щодо впровадження рішень, запропонованих під час тренінгу (протягом 1 місяця з дати навчання). Учасники тренінгу отримують професійно підготовлені навчальні матеріали

Онлайн-курси https://kursy.operon.pl/Kursy

Онлайн-курси з Operon – це платформа для вдосконалення кваліфікації викладачів та для обміну педагогічним досвідом та практиками.

Курс забезпечує вчителів усіх предметів та кожного етапу навчання найновішими знаннями та професійними навичками у галузі методики викладання, виховання та саморозвитку. Вчителі можуть використовувати сайт як платформу для підвищення кваліфікації, а також як джерело навчальних матеріалів. На сайті розміщено багато курсів із різних навчальних предметів. Студенти можуть використовувати сайт для підготовки матеріалів під час проходження педагогічної практики. Цей сайт буде корисним і для учнів також. За його допомогою можна зайнятись самостійним навчанням, наздогнати пропущене, чи вивчати цікавий матеріал.

Курси з вивчення польської мови https://www.szkolna24.pl/

Сайт включає цінні онлайн-курси для вчителів, вихователів, менеджерів та студентів. Сайт має великий вибір курсів не лише з польської мови, а й з усього переліку навчальних предметів. Курси доступні в будь-який час. Це великий плюс, адже можна самостійно складати свій графік, що не буде заважати роботі або навчанню. Додатковим плюсом є мультимедійна форма, що поєднує вміст, графіку та відео. Студенти зможуть використовувати сайт для підготовки матеріалів під час проходження педагогічної практики, або і для власного самостійного навчання.

Інтерент-курси для вчителів https://ikn.org.pl/

Сайт спеціалізується на онлайн-курсах підвищення кваліфікації для вдосконалення психолого-педагогічної компетентності вчителів та інших освітніх працівників. Електронні курси проводяться досвідченими тренерами, які також є викладачами-практиками та психологами. Навчальні матеріали дають відповіді на багато важливих питань, що турбують вчителів та батьків. Усі учасники, які подали необхідні завдання в кінці курсу та отримали позитивну оцінку, отримують сертифікати про проходження курсу підвищення кваліфікації. Їх можна долучити до документації професійного зростання, а також до сертифікатів про закінчення традиційних форм навчання.

Навчальний центр (для вчителів) http://www.soyer.edu.pl/szkolenia/szkolenia-oswiaty

Навчальний центр Soyer активно працює в галузі підвищення кваліфікації – це сучасний центр підготовки вчителів, який пропонує численні тренінги для вчителів та педагогічних рад, тематичні курси для вчителів, директорів та адміністрації шкіл. На сайті представлені курси: підготовка для вчителів; курси для фізіотерапевтів; навчання для центрів соціальної допомоги. Сайт призначений для людей, що працюють в сфері освіти.


Безкоштовний онлайн-центр для навчання https://centrumszkolenonline.wordpress.com/szkolenia-dla-nauczycieli-przez-internet/

Безкоштовний онлайн-центр для навчання – це безкоштовне навчання – тут знаходиться список покликань із безкоштовною інформацією, на які можна зразу перейти; вебінари; інтернет-навчання для вчителів. Великий перевага сайту – це розміщення великої кількості безкоштовних інтернет-ресурсів, що є корисним як для викладачів, так і для студентів.

Курси і навчання для вчителів https://pcud.edu.pl/kursy-i-szkolenia

Сайт містить інформацію для навчання та підготовку спеціалістів, вебінари, онлайн-навчання, а також спеціальне навчання для педагогічних рад. Онлайн-курси та тренінги присвячені в основному вчителям, вихователям та батькам, для підтримки їх у розвитку потрібних компетенцій.

Центр післядипломної освіти, курсів і навчання при Університеті соціальних наук в Любліні http://inter-edukacja.pl/

Сайт створений з метою розвитку та задоволення потреб тих, хто зацікавлений у вдосконалені своїх знань, навичок та кваліфікації в різних галузях. В основному пропонуються курси та тренінги, що проводяться на платформі дистанційного навчання, але також є і курси, що проводяться стаціонарно. Після проходження курсів кожен отримає сертифікат. Усі курси платні (ціна здебільшого 100-150 злотих), але це чудова можливість підвищення кваліфікації як викладачів, так і здобувачів освіти старших курсів. Адже курси оновлюються, а викладають їх польські професори. Також, якщо буде багато охочих, можна замовити курс для групи осіб з одного університету. Здебільшого курси полягають на методиці навчання, до прикладу, курси «Креативний вчитель», «Мнемотехніки в навчанні», «Методи проєктування» та багато інших.

Товариство «Спільнота польська» http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/polski_11.php

Товариство займається підтримкою та всебічною співпрацею між польською громадою та поляками з-за кордону у сферах освіти, науки, культури, релігії, економіки, туризму та спорту. Також, сприяють та підтримують викладання польської мови за кордоном та підтримують польську діаспору. На сайті товариства проводяться різні конкурси для іноземців, є інформація про проведення конференцій, тренінгів, форумів викладачів. Також для здобувачів вищої освіти, що мають польське коріння, є можливість отримання стипендії для навчання у Польщі. А для організацій, які проводять навчання з польської мови, різноманітні навчальні проєкти, конкурси, пропонується фінансова допомога. На платформі є окрема сторінка, де доступні підручники до скачування та аудіозаписи до них. Підручники були створені для трьох рівнів – А1, А2, В2 у 2018 році для українських школярів, що вивчають польську мову. Дуже корисний сайт як для викладачів, так і для студентів, адже можна використовувати ці завдання та уроки, обговорювати їх на парах, порівнювати з українськими підручниками, а потім і використовувати під час практики.

Товариство Bristol (Польські і закордонні вчителі культури польської і польської мови як іноземної) http://www.bristol.us.edu.pl/

Товариство проводить різноманітні конференції на з методики навчання польської мови за кордоном, що буде корисним як для викладачів, так і для студентів. На сайті можна знайти різні дидактичні матеріали для проведення занять, а також корисні посилання та рекомендації підручників. Сайт інформативного характеру, де наявна велика кількість корисних посилань.

Культура польська https://culture.pl/pl

Culture.pl – це портал про найбільш цікаві явища і тенденції в польській культурі, різнобічне джерело інформації про культурні події в Польщі та за її межами, діячів польської культури та їхні твори. Тут можна прочитати свіжі рецензії, есе, статті авторства експертів і знавців у цій сфері.

Викладачі зможуть знайти на сайті інформацію про літературних та культурних діячів, історичні й культурні події. Ці знання можна використовувати на уроках польської мови для поглиблення знань учнів, урізноманітнення інформації в підручнику, використання додаткових цікавих фактів. Студенти можуть використовувати цей сайт для саморозвитку та розширення знань про польську культуру.Для студентів цей сайт буде корисний великою кількістю статей, інтерв’ю, відгуків, які допоможуть поглиблено вивчати теми з польської літератури та різнобічно саморозвиватися.

Полоністика https://www.czasopismopolonistyka.pl/

Понад 70 років «Полоністика» є журналом для викладача польської мови, який у своїй роботі ставить за мету розширити сферу компетенцій у таких галузях: лінгвістичній, літературній та методологічній, водночас зосереджуючись на ефективному діалозі з сучасним студентом. Тематичні видання двомісячника присвячені активним викладачам, які хочуть ефективно реалізувати основну навчальну програму шляхом індивідуальної роботи зі студентом, альтернативних форм навчання, використання нових технологій у навчальному процесі. Викладач зможе знайти тут цікаву інформацію для свого особистого розвитку як викладача-полоніста, а також для поглиблення своїх знань про польську мову. Особливо сайт корисний тим, що у ньому містяться статті про методику навчання польської мови, і окрім класичних методів та технологій навчання викладач зможе знайти нові. Студент, як майбутній учитель польської мови, зможе прочитати багато інформації, пов’язаної з методикою викладання іноземної мови, що буде досить корисною для його майбутньої професійної діяльності.

Проф. Єжи Бральчик http://bralczyk.com/

Кожна з тем його лекцій присвячена опису окремої категорії завдань, яким мова служить чи може служити. Під час курсу представлені практичні способи використання мовних функцій та риторичних фігур відповідно до окреслених завдань. Із цього сайту викладач зможе дізнатися більше про мову, певні її аспекти, про те, як правильно говорити та комунікувати з іншими людьми. Є можливість записатися на курси професора, прослухати його виступи, прочитати статті, які підвищать лінгвістичну компетенцію вчителя. Також сайт буде корисний для студентів- полоністів різноманітністю інформації, зокрема як правильно висловлювати свої думки та погляди та ефективно підтримувати зв’язки з соціумом.

Традиції, культура, літератури http://www.staropolska.pl/index.php

STAROPOLSKA – це науково-освітній веб-сайт, присвячений польській літературі в контексті європейської культурної спадщини. Його суттєвою частиною є бібліотека творів старої польської літератури та супровідний вибір досліджень, а також іконографічний та звуковий матеріал. Розділ «Контексти» збирає тексти та дослідження з історії, філософії, релігії та мистецтва в колишній Польщі. Розділ «Традиція» містить широкий вибір матеріалів у галузі античної та біблійної культури, європейського середньовіччя, ренесансу та бароко. Розділ «Посилання» пропонує доступ до найважливіших у світі бібліотек, порталів та веб-сайтів на відповідні теми. «Завантажити» дозволяє, серед іншого, завантажити список читання польської літератури. У розділі «Переклади» публікуються переклади найважливіших творів старопольської літератури з надією на їх ширше просування за кордон. У «Бібліографії» містяться поточні книжкові публікації у галузі старопольської літератури, а в розділі «Події» надана інформація про спеціалізовані наукові конференції. Веб-сайт адресований не лише студентам польської філології та старшокласникам, а й дослідникам та ентузіастам старої польської літератури та культури.

Polski na wynos https://www.polskinawynos.com/

Цей вебсайт, присвячений учителям/викладачам, які навчають польської мови як іноземної. На сайті є матеріали, які можна використовувати під час уроків або для самостійної роботи. Для учнів/студентів розміщені уроки для індивідуального навчання (з ключами), граматичні таблиці та вправи з лексики, словникові вправи. Цінними є уроки на платформі для проведення відеоконференцій. На сайті розміщені матеріали для опрацювання 4 видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння і письма).

Сайт «Віртуальний кабінет польської мови» http://nauka.jezykpolski.com.ua/

Сайт «Віртуальний кабінет польської мови» містить матеріали із вивчення польської мови. Зокрема, польські легенди (що можна використовувати під час вивчення вступу зі слов’янської філології), фрази і вислови польською (стосуються комунікативного етикету, культури мови та культури мовлення), польські тексти для тренування навичок читання та аудіювання, вивчення безпосередньо польської мови із засобів масової інформації, граматичний, лексичний матеріал, історії про відомих поляків, польських лауреатів Нобелівської премії, анкета на карту поляка та багато іншої корисної інформації, пов’язаної із вивченням польської мови. Для тих, кому мало інформації на сайті, є посилання на інші сайти, які допоможуть у вивченні польської мови.

Lingua.com https://lingua.com/pl/polski/czytanie/

Сайт містить текстові файли різного рівня складності та цікавих тем, які дозволяють ефективно опанувати часто вживані та прості фрази, граматику та словниковий запас. Робота з текстами польською мовою також покращує здатність ефективно висловлюватися або писати. Контент, підготовлений для користувачів, – це цікаві статті, короткі тексти та діалоги, які зосереджені насамперед на практичних ситуаціях, тобто тих, коли нова мова може бути дійсно корисною. Тексти для початківців польською мовою підготовлені у вигляді форматів PDF, які можна безкоштовно завантажити, тому їх можна роздрукувати або використовувати офлайн.

LingoHut https://www.lingohut.com/

На цьому сайті міститься інформація з безкоштовного вивчення будь-якої мови, у тому числі й польської. Розміщено 125 уроків. Немає ніякого ризику чи оплати. Досить просто і легко навчитися говорити польською мовою. Достатньо актуальна інформація для студентів, які починають вивчати польську мову.

Learn Polish for Tree https://mowicpopolsku.com/

Сайт для тих, хто хоче почати вивчати польську мову. Розміщений матеріал від вивчення абетки до комунікативних вправ, що сприяють розвитку навичок правильного говоріння. Звісно ж, міститься й граматичний, лексичний матеріал, правила культури спілкування, мовленнєвого етикету, вправи на тренування й закріплення засвоєного матеріалу та набуття практичних умінь і навичок. Досить цінними є розміщені відео та подкасти, які можна використовувати «мимохідь», їдучи потягом чи під час кави на роботі тощо. Вони є ідеальним доповненням до інших розділів польської лексики та повсякденних виразів польської граматики.

Biblioteka internatowa Wolne Lektury – безкоштовна онлайн-бібліотека книг польською мовою https://wolnelektury.pl/

Гарний безкоштовний ресурс для тих, кому подобається читати і хто бажає вільно володіти польською мовою. На сайті розміщено понад 6210 безкоштовних книг будь-якого жанру. Хорошим бонусом є наявність аудіокниг, завдяки чому можна не просто читати, але й слухати від імені носія мови.

Платформа MOOC (masowe otwarte kursy online) – Коледж Коперника https://www.copernicuscollege.pl/o-nas

Заснований у 2014 році Коледж Коперника є першою платформа MOOC (masowe otwarte kursy online) у Польщі, що дозволяє широкій громадськості брати участь в університетських курсах через Інтернет. Кожен може поглибити свої знання та розвинути власні інтереси тут безкоштовно, онлайн, польською мовою, з польськими вченими та науковцями. Тут ви знайдете курси, гостьові лекції та підручники.

Курси складаються з кількох або десятків модулів (записаних лекцій), розділених на кількахвилинні частини, а також додаткових матеріалів – наукових статей, уривків із книг або комплексів вправ і тестів. Усе це дозволить комфортно поглинати знання та розвивати інтереси, не виходячи з дому. Завершення курсу вимагає, як і в університеті, здачі іспиту, після складання якого ви зможете завантажити сертифікат.

Крім курсів на платформі ви можете знайти електронні підручники, які дозволяють поповнити свої знання перед початком більш спеціалізованого курсу, а також гостьові лекції всесвітньо відомих вчених, перекладені польською мовою та збагачені додатковими матеріалами.

Коледж Коперника – це проєкт, який фінансується Фондом Центру Коперника та Ягеллонським університетом і діє під егідою Центру міждисциплінарних досліджень Коперника.

Оглядову інформацію підготувала завідувач кафедри Н. Подлевська