• «Полонійний навчальний мультицентр», 2012
  • «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології», 2014
  • «PL+UA=UE (польсько-українські зустрічі на шляху до європейської єдності», 2015
  • «Нові кваліфікації – нові можливості», 2017, 2018
  • «Чарівна стежка пригод з польською мовою в горах Свентокшиських», 2018
  • «Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету», 2019
  • «Підтримка діяльності кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету», 2021
  • Всеукраїнська студентська олімпіада з польської мови і культури, 2021
  • Всеукраїнська студентська олімпіада з польської мови і культури, 2023

«ПОЛОНІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МУЛЬТИЦЕНТР»

2012 року підписується угода про співробітництво із товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща, президент Товариства Кшиштоф Каліта), за умовами якої пропагується вивчення польської мови за започаткованою Міністерством закордонних справ Республіки Польща програмою підтримки полонійного середовища на Сході. Методичний семінар «Полонійний навчальний мультицентр» відбувся у м. Кельце, Польща, 16-20.10.2012 р., в якому взяли участь викладачі кафедри слов’янської філології та 12 студентів україністів та полоністів. У рамках співробітництва з Товариством «Інтеграція Європа-Схід» (міжнародний проєкт «Multicentrum Chmelnicki-Winnica») у 2012 році придбано 7 комп’ютерів, інтерактивну мультимедійну дошку, відеотеку, навчальну літературу.

Більше інформації:

«РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПІДТРИМКУ КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ»

2014 року реалізований кафедрою слов’янської філології та УПЦ у партнерстві з товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща), основною метою якого є розвиток польської освіти в Україні. Грант був наданий кафедрі слов’янської філології ХНУ Міністерством закордонних справ Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі громадської дипломатії в 2014 році». Влітку польські колеги-викладачі приїхали до ХНУ з тижневим курсом лекцій і практичних занять для викладачів кафедри. А у жовтні відбувся навчально-методичний семінар викладачів кафедри слов’янської філології у ЗНЗ Польщі (м. Кельце): лекції, майстер-класи, семінари щодо викладання польської мови як іноземної для різних вікових категорій. Підсумком проекту стала проведена у ХНУ Міжнародна науково-практична конференція «Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції», у якій взяли участь науковці-лінгвісти і практики-лінгводидакти з українських вищих та загальноосвітніх навчальних закладів міст: Київ, Харків, Глухів, Полтава, Умань, Острог, Вінниця, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, а також польських навчальних закладів міст: Кельце, Сташов, Люблін, Бидгощ, Вроцлав, Лодзь, Варшава.

Більше інформації:

«PL+UA=UE (ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЗУСТРІЧІ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЄДНОСТІ»

2015 року у партнерстві з товариством «Інтеграція Європа-Схід» отримали грант Міністерства закордонних справ Польщі для реалізації зазначеного проєкту, що виконувався у контексті загального проєкту «Співпраця в галузі громадської дипломатії у 2015 році», основна мета якого полягала у сприянні розвитку польської мови в Україні за допомогою застосування інноваційних методів викладання польської мови як іноземної.Відповідно до умов проєкту студенти-полоністи перебували на літній мовній перекладацькій практиці у м. Кельце (Польща); брали участь у філологічній експедиції Хмельницькою, Житомирською, Вінницькою областями, досліджуючи лінгвістичні явища, а також було придбано навчальну літературу для навчання студентів-полоністів кафедри. Підсумком проєкту стала міжнародна українсько-польська науково-практична конференція «Мовні компетенції як основа професійного і соціального успіху в Європі», в якій взяли участь науковці з України, а також колеги-славісти з Польщі (Товариства «Інтеграція Європа-Схід», Люблінського католицького університету Йоана Павла ІІ, Міжнародного центру міжкультурного та міжрелігійного діалогу Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Центру розвитку польської освіти за кордоном у Варшаві, Університету Яна Кохановського, Навчально-виховного комплексу шкіл у місті Сташів.

Більше інформації:

«НОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ. ПІДТРИМКА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

2017 рокукафедра отримала грант на реалізацію зазначеного проєкту, фінансованого Фундацією сприяння полякам на Сході та співфінансованого у рамках допомоги Сенату Республіки Польща полякам за кордоном. Відбулося тижневе стажування студентів спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)»у м. Кельце (Польща); для студентів-початківців (за умовами проєкту) протягом першого семестру 2017-2018 н. р. велися онлайн-курси (у дистанційному режимі) з удосконалення знань, умінь і навичок з польської мови (викладачем із м. Кельце (Польща)); придбано навчально-методичну літературу для студентів-полоністів та викладачів польської філології кафедри; відбулося підвищення кваліфікації викладачів кафедри з польської філології та лінгводидактики, а також з вивчення зарубіжного досвіду європейських університетів у Педагогічному університеті ім. Комісії народної освіти у Кракові (Польща).

Більше інформації:

«НОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ. ПІДТРИМКА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

2018 року кафедра отримала грант на продовження реалізації проєкту, що виконувався у 2017 році, фінансованого Фундацією сприяння полякам на Сході та співфінансованого у рамках допомоги Сенату Республіки Польща полякам за кордоном. У рамках реалізації проєкту студенти-полоністи спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)», викладачі кафедри ХНУ і вчителі польської мови Поділля відвідали м. Кельце (Польща) з метою підвищення професійних компетенцій; взяли участь у III Європейському форумі освітніх технологій та інновацій та конгресі «Освіта майбутнього», на якому розглядалися питання щодо міжнародної співпраці в галузі освіти; реалізації міжнародних проектів (від написання заявки до їх виконання); нові технології в навчанні польської мови як іноземної; проведено дискусії щодо проблем і перспектив у реалізації вчителями-полоністами нових освітніх проектів та їх доцільності і значення в навчанні польської мови як іноземної; організовані і проведені методичні курси з викладання/навчання/вивчення польської мови в приміщенні Музею діалогу культур у м. Кельце;відвідуванняVI Загальноосвітнього ліцею ім. Ю. Словацького в Кельцах, де було презентовано польську систему навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, обговорено проблеми організації лекції (уроку) з польської мови, порівняно досвід навчання в Україні та Польщі, проведено дискусії з учителями польської мови щодо методичного удосконалення уроку польської мови як іноземної, встановлено контакти з перспективою подальшої співпраці та обміну досвідом у галузі освіти та викладання польської мови; у ХНУ на базі УПЦ європейської інтеграції було проведено тижневі безкоштовні курси з методики викладання польської мови для викладачів кафедри слов’янської філології, вчителів польської мови, студентів-полоністів.

Більше інформації:

«ЧАРІВНА СТЕЖКА ПРИГОД З ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ В ГОРАХ СВЕНТОКШИСЬКИХ»

2018 року проєкт фінансувався в рамках конкурсу Фундації «Допомога полякам на Сході» та співфінансувався в рамках допомоги Сенату РеспублікиПольща полякам за кордоном. 20 молодих людей віком 17-18 років, зокрема студенти 1 курсу спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша польська» відвідали м. Кельце (Польща) з метою підвищення рівня знань з польської мови та набуття комунікативних компетенцій, а також участі в театральних та літературних семінарах, классах зі створення іміджу в засобах масової інформації, створенні анімаційно-театральних постановок, знайомства з культурним надбанням польського народу тощо; проведені екскурсії до Музею Діалогу культур та Народного музею, пізнавальні відвідини геопарку та технологічного парку, зустрічі з головним редактором журналу «Made in Swіentokrzyskіe», неймовірні майстер-класи з акторської майстерності та виявлення лідерських здібностей, дизайнерський проект зі створення логотипу, похід в гори та до монастиря і, звичайно, практика спілкування польською мовою.

Більше інформації:

«ПІДТРИМКА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

2019 року кафедра отримала грант на реалізацію зазначеного проєкту, фінансованого Фундацією сприяння полякам на Сході та співфінансованого у рамках допомоги Сенату Республіки Польща полякам за кордоном. 18 студентів різних курсів спеціальності «Філологія. Слов’янськімови та літератури (переклад включно), перша – польська» та «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» та 2 викладачі кафедри слов’янської філології відвідали м. Кельце (Польща) з метою підвищення методичної кваліфікації викладачів та результатів навчання студентів-полоністів. Відбулося навчання з методики навчання й викладання польської мови для іноземців, яке проводила вчитель польської мови із багаторічним педагогічним стажем Ева Калєта. Учасники проєкту ознайомилися із дієвими та інноваційними методиками у викладанні польської мови як іноземної в сучасних умовах навчання. Відбулося відвідування уроків з польської мови у міських школах; участь в інтеграційних майстер-класах у школі для дітей з особливими потребами (зокрема, з вадами слуху), заняття з жестової мови; відвідування школи в Олесьниці Нижньосілезького воєводства; зустріч учасників проекту із неурядовими організаціями в Польщі з метою участі в спільному занятті задля вироблення ідей щодо створення в майбутньому нових проектів, які могли б реалізовувати студенти-полоністи та викладачі кафедри слов’янсько їфілології у співпраці з польськими організаціями.

Більше інформації:

«ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

2021 року кафедра отримала фінансування за рішенням Канцелярії Прем’єр-міністра (Польща) в рамках конкурсу «Полонія та поляки за кордоном 2021». Проєкт спрямований на надання матеріальної допомоги кафедрі слов’янської філології, яка займається підготовкою студентів-полоністів, зокрема на придбання навчальних та навчально-методичних матеріалів для студентів та викладачів. За кошти гранту були придбані навчально-методичні матеріали для кафедри слов’янської філології, у т.ч. для облаштування кабінету методики викладання польської мови та літератури у ЗЗСО та ЗВО. Це навчальна література (підручники для навчання польської мови у всіх класах ЗЗСО) для студентів-полоністів, методична література (посібники для викладання польської мови та літератури у ЗЗСО та ЗВО), навчально-методичні видання з підвищення культури польської мови. Також було придбано інтелектуальні навушники-перекладачі 2 в 1 для телефонів із bluetooth (на базі штучного інтелекту) для групи студентів, які вивчають польську мову та різноманітні види перекладів. Такий перекладач є необхідним інструментом для вивчення іноземної (польської) мови. Також придбано інтерактивний сенсорний монітор, який дає широкі можливості для проведення занять із польської мови, літератури та інших дисциплін із використанням найновіших технологій для навчання та спільної праці. Це швидкий обмін контентом для пристроїв Windows, iOS, macOS, Chrome, Android. Використання інтерактивного монітору у навчальному процесі робить заняття більш пізнавальними та захоплюючими через інструменти спільної роботи.

Більше інформації:

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Кафедра слов’янської філології отримала грант на реалізацію проєкту «Олімпіада з польської мови та культури для студентів-полоністів і слухачів мовних курсів закладів вищої освіти». Проєкт фінансується Канцелярією Прем’єр-міністра (Польща) в рамках конкурсу «Полонія та поляки за кордоном 2021», а також відбувається за підтримки Фундації «Допомога полякам на Сході» (Польща), у співпраці з якою уже реалізовано немало проектів на кафедрі слов’янської філології ХНУ.  Відповідно до наказу №146 ректора ХНУ від 26.10.2021 року кафедра слов’янської філології Хмельницького національного університету провела Всеукраїнську студентську олімпіаду з польської мови та культури, позмагатися в знаннях із польської мови, літератури та культури прибули учасники олімпіади із різних міст України: Харкова, Дрогобича, Кам’янця-Подільського, Тернополя, Вінниці, Хмельницького.

Більше інформації:

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ

1-2 грудня 2023 року у Хмельницькому національному університеті відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з польської мови і культури.

Олімпіаду провела кафедра слов’янської філології ХНУ у співпраці зі Спілкою вчителів-полоністів України (Хмельницьке обласне відділення), за підтримки Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie» im. Jana Olszewskiego (Польща) та за фінансування Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki (Польща). До участі в олімпіаді було зареєстровано 46 учасників-студентів, що вивчають польську мову, із ЗВО УкраїниВінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Київського національного лінгвістичного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Хмельницького національного університету.

Більше інформації: