Горячок Інна Владиславівна

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта

• 1993–1998 рр. – навчання в Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті. Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література», здобувши кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури».

• 2002-2004 рр. – навчання в магістратурі Кам’янець-Подільського державний університету. Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти.Українська мова та література», здобувши кваліфікацію «Викладач української мови та літератури».

• 2008 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література). Тема дисертації «Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах загальноосвітньої школи».

• 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри української філології.

 • 2021–2022 рр. – навчання у Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом магістра за спеціальністю «Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська)», здобувши кваліфікацію «Магістр філології, перекладач, викладач польської мови і літератури, вчитель польської мови».

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2023 р. – Підвищення кваліфікації на платформі ГО Прометеус на теми: «Впровадження інновацій в школах», 60 год/2 кредити ЄКТС, сертифікат від 7.01 2024 р.; «Як і для чого використовувати штучний інтелект на уроках літератури», 0,06 кр. ЄКТС, сертифікат від 16 листопада 2023 р.; «Розвиток ключових компетентностей учасників освітнього процесу за допомогою штучного інтелекту»,  0,06 кр. ЄКТС, сертифікат від 13.11.2023 р.; «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток», 60 год/2 кредити ЄКТС, сертифікат від 16.01 2023р.; «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», 60 год/2 кредити ЄКТС, сертифікат від 16.01 2023 р.
 • 2022 р. – Підвищення кваліфікації на платформі ТОВ «Всеосвіта» на теми: «Педагогіка партнерства: лайфаки ефективної співпраці з батьками у новій українській школі» сертифікат VR324672 від 4.12.2022р., (0,06 кр. ЄКТС); «Емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного і післявоєнного стану», сертифікат QZ711229 від 30.03.2022 р. (0,06 кр. ЄКТС); «Методичний коментар до програм і підручників з української мови та літератури  НУШ», сертифікат ZI763643 від 22.02.2022 р. (0,06 кр. ЄКТС);
 • 2022 р. – ГО «Платформа освіти». Підвищення кваліфікації «Інтерактивні методи навчання. НУШ»,  диплом №4953352077D від 22.10.2022 р. (0,06 кр. ЄКТС).
 • 2022 р. – Громадська організація «Український світ» за підтримки представництва Фонду Ганса Зайделя та МОН Уркаїни. Підвищення кваліфікації на освітній платформі Є-мова “Мовний менеджмент та комунікативні стратегії” 17.05.2022, 54 год/1,75 кредита ЄКТС, сертифікат OK3887 від 17.05.2022 р., наказ по ХНУ № 69-КП від 04.04.2022.
 •  2022 р. – Хмельницький національний університет. Програма підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» 10.01.-31.01.2022, 30 год/1 кредит ЄКТС, сертифікат ХМ02071234/22-076, наказ по ХНУ № 15-КП від 02.02.2022.

• 2021 р. – Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна). Міжнародне підвищення кваліфікації. Тема «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ GoogleMeet, GoogleClassroom». Сертифікат ES 8285/2021 20.10-31.10 21р. Наказ по ХНУ від 18.10.2021 № 274-КП.

• 2021 р. – ГО «Прометеус» Тема «Освітні інструменти критичного мислення» 60 год/2 кредита ЄКТС сертифікат від 26 жовтня 2021 р.. ГО «Прометеус» Тема «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в інтернеті, соцмережах та на телебаченні» 45 год/1,5 кредита ЄКТС сертифікат від 26 жовтня 2021 р. Наказ по ХНУ від 27.09.2021 № 251-КП (60 год.)

• 2020 р – Сумський державний університет (семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація», Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти», 24.11.20 р.).

• 2019 р. – Освітній фестиваль «Новий освітній простір: вимір ідей» м. Хмельницький, 16 лютого 2019 р.

• 2018 р. – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (наказ №27с від 10.10.18 р.).

• 2018 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (тема «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти»; свідоцтво ХМ 02071234/143 від 25.10.2018 р.).

• 2017 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (наказ № 197 від 01.11.2017 р.).

• 2016 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (наказ № 52-КП від 11.01.2016 р.).

• 2012 Р – Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (тема «Викладання української мови як іноземної»; свідоцтво 12СПК № 969120 від 18.12.2013 р.).

Навчальні дисципліни

• Методика викладання літератури

• Методика викладання зарубіжної літератури

• Методика виховної роботи

• Загальне редагування (вибіркова)

• Основи журналістики (вибіркова)

• Міжнародні медіакомунікації в інформаційному просторі (вибіркова)

• Культура професійного спілкування (вибіркова)

Наукові інтереси. Громадська діяльність

• Керівник гуртка «Педагогічна майстерність філолога»

• Член журі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка (ІІ етап) 2018 р.

• Член ГО Хмельницького обласного відділення Спілки вчителів-полоністів України (з 2018 р.)

• Член журі секції «Журналістика» у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України з 2016 по 2022 рр.

• Член журі обласного літературного конкурсу для учнівської молоді 2018 р.

Реалізовані проєкти

• Учасниця міжнародних проєктів:

• • «Чарівна стежка пригод з польською мовою у Свентокшиських горах». (Кельце Польща ), 2019 р.

• • «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 2017 р., 2018 р., 2019 р. (Кельце, Польща).

• • «Польсько-українські зустрічі на шляху до об’єднаної Європи», фінансованим Міністерством закордонних справ Польщі в контексті гранту «Співробітництво в сфері публічної дипломатії у 2015 р.» (Кельце, Польща).

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Монографії і навчальні посібники

• Горячок І. В. Вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури: монографія. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. 132 с.

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

• OlhaIlishova, Lesia Moroz-Rekotova, Yuliia Semeniako, Nelia Podlevska, Oksana Raniuk, Inna Horiachok. The Role of Human Communicative Competence in Post-Industrial Society. Postmodern Openings, 13(4), 402-426. https://doi.org/10.18662/po/13.4/525 (Web of Science)

Статті у періодичних фахових виданнях України

• Кушнір Л.О., Кібенко Л.М., Горячок І.В. Діяльнісний підхід при організації змішаного навчання здобувачів освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2023. С.141-144.

• Капранов Я.В., Кушнір Л.О., Горячок І.В. Віртуалізація як засіб навчання в закладах освіти України. Інноваційна педагогіка. Випуск 58. Том 1. 2023 С. 215-219.

• Горячок І.В., Імбер В.І., Тронь Т.В. Змішане навчання в умовах війни. Інноваційна педагогіка. Випуск 55. Том 3. С.178-182

• Курилова В., Чернякова Ж., Шаповалова О., Горячок І. Педагогічна ортобіотика як складник професійної компетентності майбутнього вчителя. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки. Вип. 1 2023. С.296-304.

• Горячок І.В., Войталюк С.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання філологічних дисциплін для студентів-полоністів.Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Вип. 205. С.84-90.

• Горячок І.В. Жанр есе у творчості Єжи Стемповського.Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Хмельницький, 2022. Випуск 24. С. 82-89.

• Горячок І.В. Методична система вивчення публіцистики у старших класах закладів загальної середньої освіти.Вісник післядипломної освіти: зб. наукових праць. Серія «Педагогічні науки».Випуск 19(48). 2022. С. 10-27.

• Горячок І.В., Бідюк О.Г., Кушнір Р.Г. Підготовка студентів педагогічних спеціальностей з використанням моделі змішаного навчання. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», 2022 №2(7). С. 241-254.

• Горячок І.В. Українська публіцистика в літературознавстві : суть поняття, функції, значення. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Хмельницький, 2020. Випуск 20. С. 33–36.

• Горячок І.В. Літературний розвиток студентів засобами кіномистецтва Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2015. Випуск 45. С. 7–12.

• Горячок І.В. Щоденник як форма самовираження письменника: жанри і типологія. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 8. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2015. С. 34–36.

• Горячок І.В. Загальнотеоретичні засади літературної освіти в педагогічній спадщині Ніли Волошиної. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 179–181.

• Горячок І.В. «Нещоденний щоденник» Романа Іваничука як переконливий портрет епохи. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : ХмДЦНІІ, 2014. Випуск 8. С. 39–42.

• Горячок І.В. Лірична Панна Хмельниччини (методичні рекомендації для проведення уроків літератури рідного краю). Українська література в загальноосвітній школі. 2013. № 2. С. 22–24.

• Горячок І.В. «Легенда про Добраду» наспівана письменницею-подолянкою Ніною Шмуриковою-Гаврилюк. Українська література в загальноосвітній школі. 2013. № 3. С. 38–40.

• Горячок І.В. Поетоніми збірки поетеси-подолянки О. Радушинської «Стукав сніг…» як засоби її світобачення. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. Випуск 6. Частина третя. С. 49–56.

Статті у зарубіжних виданнях

• Горячок І.В. Роль хмарних технологій у розвитку пізнавальних можливостей здобувачів освіти. I Міжнародна науково-практична конференція «Science and society: modern trends in a changing world». 18-20.12.2023 року. Відень, Австрія С.312-316.

• Горячок І.В. Місто Городок Хмельницької області як осередок розвитку польської мови на Поділлі. Jеzyk polski w ukraiskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej : publikacje naukowe. Tom 1. Kielce-Chmielnicki : ChCNII, 2014. S. 68–73.

• Горячок І.В. Теоретична модель публіцистики: рецепція основних жанрів у літературознавстві The European Economic and Social Studies Kielce, Poland Publisher: European Association for the Promotion of Science, 2013. С. 22–32.

Статті в інших наукових журналах

 • Горячок І.В. Королева живого слова і болісної правди (Еліза Ожешко). Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. Хмельницький. Випуск 14. 2023 С.89-94.
 • Горячок І.В. Різноманіття жанрових форм щоденника «Ескізи пером» Анджея Бобковського. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. Випуск 13. Хмельницький, 2023. С.47-54.
 • Горячок І.В. Національно-патріотичне виховання як основа сучасного виховного процесу. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. Випуск 12. Хмельницький, 2022. С.27-32.
 • Горячок Інна. Система жанрів та особливість їх функціонування в інтернет-виданні «Українська правда». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2022. Випуск 11. C. 63-69
 • Горячок Інна, Горячок Анастасія. Становлення навчання польської мови у Городку Хмельницької області. Полоністика на Поділлі: альманах кафедри слов’янської філології : електронне видання. Хмельницький, 2022. С.18-24
 • Горячок Інна. Методи одержання інформації в журналістській діяльності. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск десятий. C. 44–47.

• Горячок І.В. Виникнення й розвиток соціальних мереж. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск дев’ятий. C. 64–67.

• Горячок І.В. Медіа міста Хмельницького. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І. 2020. Випуск восьмий. С. 46–51.

• Горячок І.В. Взаємодія літератури і образотворчого мистецтва на заняттях з української літератури. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. C.21–24.

• Горячок І. Особливості застосування проблемного навчання у вищій школі. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск четвертий. C. 23–27.

• Горячок І. Кроссенс – сучасний прийом візуалізації навчального матеріалу. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск п’ятий. C. 123–126.

• Горячок І.В. Особливості застосування радіантного конспектування у процесі навчання. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. Випуск третій. C. 32–35.

• Горячок І.В. Польські організації Хмельниччини як чинники відродження самосвідомості. Kompetencjе jezykowe podstawe sukcesu zawodowego i spoecznego w Europie: publikacje naukowe. Chmielnicki – Kielce : ChCNII, 2015. S. 43–50.

Матеріали конференцій (статті, тези)

Горячок І. В. Особливості діяльності учительського центру «Полонія». Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ХІ міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (19 трав. 2022 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Хмельницький національний ун-т ; за заг. ред Н. М. Бідюк. – Київ – Хмельницький: «Термінова поліграфія», 2022. С. 39-41.

Горячок І.В. Епоха позитивізму у польській літературі. ІХ Українсько-польські наукові діалоги: тези Міжнародної науково-практичної конференції Хмельницький Україна: Хмельницький національний університет 20-23 жовтня 2021. С. 41-43

Горячок І.В. Місце технології веб-квест серед сучасних навчальних технологій. Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 листопада 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. С.505-507

Горячок І.В. Метод «маски» як нетрадиційний спосіб одержання інформації). Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: тренди освіти і професійної діяльності: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Ірпінь: УДФС України, 2021. Вип. І. С. 40-42

• Горячок І.В. Фанфік як різновид творчого завдання на уроках української літератури. Шкільна мовно-літературна освіта : традиції і новаторство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «VІІ Волошинські читання» 17 травня 2019 р., м. Київ. Київ, 2019. С. 293–299.

• Горячок І.В. Інтерактивні методи і прийоми на практичних заняттях з методики навчання української літератури. Проблеми сучасної лінгвістики і лінгводидактики: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Умань: ФОП Жовтий, 2014. С. 34–36.

Методичні розробки

 • Горячок І.В. Методика навчання літератури: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська). Хмельницький, 2022. 62 с.
 • Горячок І.В. Методика виховної роботи: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Хмельницький, 2022. 56 с.
 • Горячок І.В. Педагогічна практика у закладах загальної середьної освіти: методичні рекомендації для проходження практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська)). Хмельницький, 2022. 29 с.
 • Горячок І.В. Педагогічна пропедевтична практика у закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації для проходження практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська)). Хмельницький, 2022. 26
 • Горячок І.В. Практика з позакласної виховної роботи у закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації для проходження практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська)). Хмельницький, 2022. 29 с.
 • Горячок І.В. Педагогічна практика у ЗВО: методичні вказівки щодо її виконання для магістрантів спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)». Хмельницький, 2022. 29 с.
 • Горячок І.В. Педагогічна практика у ЗВО:методичні вказівки щодо її виконання для магістрантів спеціальності 035.033 «Філологія. Українська мова і література (переклад включно)». Хмельницький, 2022. 29 с.
 • Горячок І.В., Дутковська О. Б. , Подлевська Н. В. Педагогічна практика Методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)» Хмельницький, 2019. 35 с.
 • Горячок І.В. Методика викладання зарубіжної літератури Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальностей «Українська мова та література» і «Англійська мова та література» Хмельницький: ХНУ, 2012. 55 с.
 • Горячок І.В. Редакторський аналіз (лекційний курс, контрольні роботи та тестові завдання для студентів дистанційної форми навчання спеціальності «Філологія. Українська мова та література» Хмельницький: ХНУ, 2012. 121 с.
 • Горячок І.В. Педагогічна практика: методичні вказівки для студентів спеціальності «Філологія. Українська мова і література» Хмельницький : ХНУ, 2009. 48 с
 • Горячок І.В., Приймак І.В. Методика навчання української літератури. Практикум для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія (Українська мова і література)». Хмельницький : ХНУ, 2007. 92 с.

Посади

• 1998 – 1999 рр. – педагог-організатор із міжнародних зв’язківНВК №3 Ліцей та загальноосвітні класи м. Хмельницький.

• 1999 – 2000 рр. – заступник директора з роботи з ЮНЕСКО гімназії № 2 м. Хмельницького.

• 2000 – 2004 рр. – заступник директора з виховної роботи гімназії № 2 м. Хмельницького.

• 2004 – 2006 рр. – завідувач лабораторіями кафедри української філології Хмельницького національного університету.

• 2009 – 2011 рр. – старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету.

• 2011 – 2013 рр. – доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету.

• 2013 – до тепер – доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Відзнаки і преміювання

 • Грамота Департаменту освіти Хмельницької обласної адміністрації до Дня працівника освіти( 2023 р.)
 • Грамота Хмельницького національного університету до Дня працівника освіти та до 60-річчя Дня заснування ХНУ (14 жовтня 2022 р.)
 • Подяка ректора Хмельницького національного університету за підготовку і проведення заходів з нагоди Дня української писемності та мови для вшанування національної святині українського народу (2021 р.)

• Грамота Хмельницького національного університету – Кращий куратор гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету (14 жовтня 2017 року).

• Подяка за ІІ місце Мороз Т. у ІІІ Подільському регіональному конкурсі (27 березня 2015, ХНУ)

• Подяки Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації за 1 місце Мороз Тетяни та 2 місце Полігас Вікторії у ІІ Подільському регіональному краєзнавчому конкурсі (2014 р.)

• Подяка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації (2013 р.)

Контакти:

• E-mail: horiachokI@khmnu.edu.ua