Перекладацька (навчальна) практика

Перекладацька практика студентів-полоністів на І курсі спрямована на забезпечення розвитку навичок і вмінь, необхідних для здійснення різних видів усного послідовного та письмового перекладу. Ця практика є ознайомлювальною з роботою перекладача.

Перекладацька (навчальна) практика  здійснюється для студентів спеціальності «Філологія» за освітньо-професійною програмо «Польська мова і література, друга мова – англійська».

Проведення навчальної практики орієнтовано на розвиток пізнавальної діяльності майбутніх бакалаврів, залучення їх до пошукової роботи з словниками та енциклопедіями, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок майбутніх перекладачів.

З цією метою установа чи підприємство для проходження практики має бути відповідним до сфери майбутньої діяльності фахівців, а також мати розвинену систему залучення професійних перекладачів та розроблену структуру здійснення перекладів.

Основною метою перекладацької практики є підготовка висококваліфікованих перекладачів шляхом поглиблення і закріплення теоретичних знань й формування у студентів професійних умінь та навичок усного послідовного та письмового перекладу на базі отриманих знань, а також виховання у студентів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності у сфері власної майбутньої спеціальності.

Завдання перекладацької практики зумовлені особливостями професійної підготовки майбутніх перекладачів і охоплюють:

– виховання любові до фаху перекладача, прагнення постійного професійного розвитку;

-забезпечення умов для фахової адаптації, залучення до активної діяльності у професійних колективах;

-закріплення і поглиблення знань з фахових дисциплін теорії та практики перекладу;

– ознайомлення зі специфікою робочого місця та професійними обов’язками перекладача та формування вміння виконувати різні види перекладацької діяльності з використанням сучасних технічних засобів;

– формування творчого, дослідницького підходу до організації перекладацької діяльності,

– уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку власної перекладацької діяльності, а також діяльності професійних перекладачів та колег-практикантів.

Керівник перекладацької практики – старший викладач кафедри Світлана Василівна Войталюк.