Торчинська Наталія Миколаївна

 Доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Гарант освітньо-професійної програми “Польська мова і література, друга мова – англійська” (бакалаврат)

Освіта

1992–1997 рр. – навчання в Уманському державному педагогічному інституті ім. П. Г. Тичини (нині – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство» та здобула кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та народознавства».

2000–2003 рр. – навчання в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2004 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації «Ойконімія північної Хмельниччини».

2006 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри української мови.

2018–2019 рр. – навчання в магістратурі Хмельницького національного університету. Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська» та здобула кваліфікацію «Магістр філології; перекладач; викладач польської мови і літератури; вчитель польської мови».

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2024 р. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (стажування протягом 18.03–17.05.2024 р.; 180 год. / 6 кредитів; сертифікат НВ № 02125094/023-24 БО від 17.05.2024).
 • 2024 р. – ГО «Прогресильні» та її осередки на базі українських закладів освіти (Острівці Прогресильності) (курс підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: інтенсив від Острівців», 4.03 – 4.04. 2024 р. (30 год. / 1 кредит), сертифікат № 00151 від 4.04. 2024 р.
 • 2023 р. – Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (Потебнянський колегіум, 18.09–23.09.2023 р. (15 год. / 0,5 кредита), сертифікат № 37 від 18.10.2023 р.
 • 2023 р. – Хмельницький національний університет. Підвищення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми», 4.05-10.06.2023 р., сертифікат ХМ02071234 / 23-081 від 19.06.2023 (1 кредит ЄКТС/30 годин), наказ по ХНУ №94-КП від 14.06.2023.
 • 2023 р. – Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща) (Літня мовна школа «Міжнародні полоністичні студії», 19.03–25.032023 р., сертифікат від 25.03.2023 р.

• 2022 р.– Prometheus (курс Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів, 60 год. / 2 кредити ЄКТС, сертифікат від 17.09.2022 р.).

• 2022 р. – Сумський національний аграрний університет, НАЗЯВО (семінар «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики» у рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055- «AICE – With Academic integrity to EU values step by step to common Europe» (сертифікат від 23.05.2022 р.).

• 2022 р. – Хмельницький національний університет (підвищення кваліфікації НПП за темою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника», 30 год/1 кредит ЄКТС, 10.01.-31.01.2022, сертифікат ХМ02071234/22-081), наказ по ХНУ № 15-КП від 02.02.2022.

• 2021 р. – Ататюркський університет (м. Ерзурум, Туреччина) (міжнародний курс підвищення кваліфікації освітньо-наукової програми «Інноваційні технології у викладанні філологічних дисциплін» у рамках програми ERASMUS+, 1.09.2021 – 30.11.2021 р., підтвердження про стажування – TR М01-04).

• 2021 р. – Хмельницький національний університет (підвищення кваліфікації НПП за темою «Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання»; сертифікат № 21/182 від 10.06.2021 р.)

• 2021 р. – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Літня школа проводиться в рамках імплементації Проєкту ЄС Еразмус+ «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні; сертифікат № EUPVS000082, 5–9.07.2021 р.).

• 2021 р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки (підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти «Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи»; сертифікат Серія н/с № 461/21 від 29.06.2021 р.).

• 2021 р. – Хмельницький національний університет (підвищення кваліфікації НПП «Ресурси та методи проведення навчальних занять онлайн в умовах карантину», напрям «Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання», 30 годин / 1 кредит, 1.12.2020 – 30.05.2021 р., сертифікат №21/178 від 10.06.2021 р.).

• 2021 р. – Хмельницький національний університет (підвищення кваліфікації НПП «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики», напрям «Розвиток професійних компетентностей науковця» за темою «Інноваційні технології у викладанні філологічних дисциплін», 30 годин / 1 кредит, 29.03.-20.05.202 р., наказ №120-КП від 20.05.2021 р. по ХНУ, сертифікат №21/061 від 28.05.2021 р.)

• 2020 р – Сумський державний університет (семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація», Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти», 24.11.20 р.; сертифікат учасника).

• 2020 р. – Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (Польща) (тема підвищення кваліфікації «The clouds to rage service for the online study ingon the example of the ZOOM platform»; сертифікат ES №1748/2020, 28.09 – 5.10.2020р.).

• 2020 р. – Хмельницький національний університет (тема підвищення кваліфікації «Програма педагогічної майстерності»; свідоцтво № 20/042 від 07.07.2020 р.).

• 2019 р. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (стажування, довідка № 727/01 від 2.04. 2019).

• 2019 р. – Східноєвропейський університет імені Лесі Українки (підвищення кваліфікації на науковому семінарі «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи» (сертифікат №188, протокол №6 від 29.05.2019р.) ).

• 2018 р. – Хмельницький національний університет («Методика викладання польської мови як іноземної» в рамках виконання міжнародного проекту «Нові кваліфікації – нові можливості. Співпраця кафедри слов’янської філології ХНУ»; 8.10.2018 – 14.10.2018; диплом 09/2018/PPNW/ChNU від 14 жовтня 2018 р.).

• 2018 р. – Хмельницький національний університет (тема підвищення кваліфікації «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти»; свідоцтво ХМ 02071234/143 від 25.10.2018 р.).

• 2017 р. – Педагогічний університет імені Комісії народної освіти стажування (Краків, Польща) (тема підвищення кваліфікації «Методично-дидактичні курси для викладачів Хмельницького національного університету», 28.10.–5.11.2017 р., довідка IFP.573-2/17 від 5.11.2017).

• 2017 р. – Хмельницький національний університет (підвищення кваліфікації з курсів дистанційного навчання; наказ № 197 від 01.11.2017).

• 2017 р. – Мовна школа ОLA (загальний курс вивчення німецької мови і досягнення рівня А1,2, з жовтня 2016 до березня 2017 р.,сертифікат).

• 2016 р. – Хмельницький національний університет (підвищення кваліфікації з тематичних університетських курсів; наказ № 52-КП від 11.01.2016).

• 2012 Р – Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (тема підвищення кваліфікації «Викладання української мови як іноземної», свідоцтво 12СПК № 969113 від 18.12.2013 р.).

Навчальні дисципліни

• Вступ до мовознавства

• Історія польського мовознавства (вибіркова)

• Методологія і організація наукових досліджень

• Теорія і практика філологічних досліджень

• Сучасна українська літературна мова («Фонетика», «Синтаксис»)

• Сучасна польська мова («Синтаксис»)

• Українська діалектологія (вибіркова)

• Практикум з лінгвістичного аналізу (вибіркова)

Підготовка наукових кадрів

Під керівництвом Торчинської Н.М. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – українська мова Ліщук Тетяна Дмитрівна (тема «Вербалізація концепту ‘зовнішність людини’ в художньому мовленні ХХ – початку ХХІ ст.», захист відбувся 16 листопада 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 73.053.07 Черкаського національного університету мені Богдана Хмельницького).

Наукові інтереси. Громадська діяльність

• Голова журі ІІІ етапу VI Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (21–22 квітня 2016 р.).

• Голова /член журі ІІ етапу (обласного) Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (4-6 рівні), протягом 2015–2019рр.

• Голова / член журі ІІ етапу (обласного) Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, 2019–2022рр.

• Член ГО Хмельницького обласного відділення Спілки вчителів-полоністів України (з 2018 р.)

• Керівник студентського наукового гуртка «Полоністичні студії», раніше – проблемної групи «Актуальні питання лексикології та синтаксису», результатом роботи яких стали перемоги студентів на конкурсах та олімпіадах:

– Токар Я. стала переможницею 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із польської мови і літератури (Івано-Франківськ, 2022 р.).

– Каштан О. посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з української мови і літератури включно з методиками їх навчання (Умань, 2020 р.).

– Горшкова М. посіла 1 місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з української мови і літератури включно з методиками їх навчання (Умань, 2018 р.).

– Лавренчук Ю., посіла 3 місце на VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2018р.).

– Каштан О. посіла 3 місце на VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2018р.).

– Майстерчук Оксана посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання) (Кам᾿янець-Подільський, 2013 р.).

Реалізовані проєкти

Учасниця міжнародних проєктів:

• Співпраця з Ататюркським університетом у рамках програми ERASMUS+, 2021 р., (Ерзурум, Туреччина);

• «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 2017 р., 2018 р., 2019 р. (Кельце, Польща).

• «Польсько-українські зустрічі на шляху до об’єднаної Європи», фінансованим Міністерством закордонних справ Польщі в контексті гранту «Співробітництво в сфері публічної дипломатії у 2015 р.» (Кельце, Польща).

Список основних наукових та навально-методичних праць

Монографії і навчальні посібники

• Торчинський Н. М., Торчинська Н. М. Особливості організації наукових досліджень у магістратурі. Магістр української філології: теорія і практика навчання: колективна монографія. За редакцією Торчинського М.М. Хмельницький : ХНУ, 2021. С.20-30.

• Торчинська Н.М. Сучасна українська літературна мова. Фонетика: збірник вправ. Хмельницький: ХНУ, 2020. 54 с

• Торчинська Н. М. Українська діалектологія : навчальний посібник. Хмельницький, 2017. 156 с. (рекомендований вченою радою ХНУ).

• Дуденко О. В., Торчинська Н. М. Синтаксис української мови: практикум : навч. посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 101 с.

• Торчинська Н. М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Збірник вправ і завдань для студентів спеціальності „Філологія (українська мова і література)”. Хмельницький, 2008. 90 с.

• Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Словник власних географічних назв Хмельницької області. Хмельницький: Авіст, 2008. 556 с. (відзнака Хмельницької обласної ради).

Статті, що індексуються у наукометричних базах Skopus та WoS

 • Торчинська Н.М, Торчинський М.М. Вокативи як виразники чужого мовлення в молитовному дискурсі: семантико-функціональний аспект. Slavia orientalis. 2022. Tom LXXI. NR 3. S. 561–575. DOI: 10.24425/slo.2022.142779   https://journals.pan.pl/dlibra/publication/142779/edition/125274/content (Scopus).
 • Zhukova H., Vashevich O., Patlaichuk O., Shvets T., Torchynska N., Maidaniuk I. Dialogue in the Philosophical and Educational Postmodern View. Postmodern Openings. 2022. Volume 13, Issue 2, P. 303-320. https://doi.org/10.18662/po/13.2/455 Covered in: Web of Science (WOS).
 • Torchynska N., Shymanska V., Gontsa I., Dudenko O. Intertextuality as an Integral Component of Modern Ukrainian Discourse (on the Example of Literary and Journalistic Styles).  Postmodern Openings. 2021. Volume 12, Issue 4, pages: 255-271. https://doi.org/10.18662/po/12.4/373 Covered in: Web of Science (WOS).

Статті у періодичних фахових виданнях України

 • Торчинська Н.М, Торчинський М.М. Структурні і функційні особливості парцельованих конструкцій (на матеріалі поезій Анатолія Мойсієнка). Українське мовознавство. 2024. Київ. (Подано до друку)
 • Торчинська Н.М, Торчинський М.М. Чужа мова в різнофахових наукових текстах. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний університет ім. В. Винниченка, 2024. Випуск 208. С. 373–381.
 • Торчинська Н.М, Торчинський М.М. Інтерпозиційні допоміжні компоненти у структурі різнотематичного наукового дискурсу. Філологічний часопис. 2023. Вип. 2. С. 67–79.
 • Торчинський М. М., Торчинська Н. М. Власні назви проток у структурі українського ономастикону. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Випуск 2 (50). Ужгород, 2023. С. 439–446.
 • Торчинський М. М., Торчинська Н. М. Систематизація частин мови з прикметниковим типом відмінювання в українській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Житомир, 2023. С. 216–229
 • Торчинська Н.М, Торчинський М.М. Граматична компетенція у професіограмі майбутнього вчителя-філолога. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, 2023. Випуск 209. С. 390–398.

• Торчинська Н.М. Граматичні трансформації у процесі польсько-українського перекладу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 27. Хмельницький, 2023. С.111–117

• Торчинська Н.М, Торчинський М.М. Структурні особливості звертань як компонента чужого мовлення (на матеріалі православних молитов). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 23. Хмельницький, 2022. С.52–57.

• Торчинська Н.М, Торчинський М.М. Структурно-граматичні й семантичні особливості функціонування чужого мовлення у православних молитвах. Філологічний часопис. 2022. Вип. 1. С. 112–120.

• Торчинська Н.М. Ендофазне мовлення в постмодерному дискурсі (на прикладі повісті С. Андрухович «Фелікс Австрія»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 13(81). С. 325–329.

• Торчинська Н.М, Торчинський М.М. Формування компетенцій наукового мовлення у студентів-філологів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 204. С. 255-260.

• Торчинська Н.М. Вербалізація непрямої мови в епістолярному дискурсі Лесі Українки. Філологічний часопис: науковий журнал. С. Шуляк (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 2 (18). С.83–98.

• Торчинська Н.М. Сучасні гідронімічні студії в польському мовознавстві. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Вип.1(45). 2021. С. 428–434.

• Торчинська Н.М., Орленко О.А. Мовно-змістова характеристика віршів для дітей Яна Бжехви. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 20. Хмельницький, 2020. С.67–74.

• Торчинська Н.М. Лексикографічні джерела в період Нової Польщі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 19. Хмельницький, 2020. С.98–104.

• Торчинська Н.М. Монолог як об’єкт дослідження сучасної лінгвістики. Записки з українського мовознавства. Випуск 26. У 2-х т. Т. 1: Збірник наукових праць. Одеса: «ПолиПринт», 2019. С. 338–346.

• Торчинська Н.М. Стан вивчення діалогічного мовлення у вітчизняній лінгвістиці. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 14. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. С.210–223.

• Торчинська Н.М. Актуалізація мовленнєвої інформації в рекламних діалогах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 12. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2017. С.248–252.

• Торчинська Н.М. Ортологічні особливості текстів засобів масової інформації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 68. С. 68–71.

• Торчинська Н.М. Діалектна основа ойконімії Хмельниччини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. Вип. І (27). С.295–299.

• Торчинська Н.М. Реалізація чужого мовлення в рекламних монологах: структурний аспект. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 10. Частина 3. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. С.234–238.

• Торчинська Н. М. Іншомовні епіграфи у структурі українських текстів. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 9. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2015. С.170–173.

• Торчинська Н. М. Синтаксичні домінанти вираження чужого мовлення у творах О. Кобилянської та Є. Гуцала: компаративний аналіз. Восточноукраинский лингвистический сборник: Вып. 16. Редколлегия: Г. П. Лукаш (отв. ред.) и др. Винница: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2015. С. 121–130.

• Торчинська Н. М. Підтекстова інформація власної назви у структурі епіграфа. Записки з ономастики : збірник наукових праць. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2015. Випуск 18. С. 659–669.

• Торчинска Н. М. Структурно-семантична особливість слів автора у романі Л. Костенко „Маруся Чурай” (на матеріалі дієслів мовлення). Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. Вип. 100. С. 380–384.

• Торчинська Н. М. Чуже мовлення як інтертекстуальний елемент (на прикладах епіграфів до творів української літератури). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 7. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. С.169–174.

• Торчинська Н. М. Елементи чужого мовлення у газетних заголовках. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 6. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. Частина третя. С. 266 – 275.

• Торчинська Н. М. Місце репрезентем в епістолярії Петра Могили. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2012. Вип. 16. С. 263–266.

• Торчинська Н. М. Чуже мовлення в офіційно-діловому стилі (на матеріалі грамот Петра Могили). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 5. Українська філологія. Хмельницький : ХмЦНТІ, 2012. С. 180 – 190.

Статті у зарубіжних виданнях

 • Торчинська Н. М., Торчинський М.М. Мовні засоби вираження гумору в художньому тексті (на прикладі віршів для дітей). Current challenges of science and education Publishing, Berlin, Germany, 2023. P. 239–244.
 • Торчинський М. М., Торчинська Н. М., Андрухович І. Д. Мотиваційні особливості власних назв українських народних казок. Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2023. P. 219–227.

• Торчинська Н., Торчинський М. Односкладні речення: проблеми трактування і типології. Ukrainisztika Мagyarországon és a határon túlon ІІ. Україністика в Угорщині та поза її межами ІІ. Матеріали міжн. наук. конференції. Будапешт: Printpix nyomda és grafikai stúdió, 2022. C.101-108.

• Торчинський М., Торчинська Н. Морфемні та словотвірні особливості власних назв. Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them. Athens, 2022. S. 442–446.

• Torchinsky Mikhail, Karayel Can, Torchinskaya Natalia. Квантитативная характеристика имен собственных.Günümüz dil-edebiyat ve filoloji araştirmalarinda yenilikçi eğilimler: kuram, yöntem ve teknikler uluslararasi sempozyum kitabi. Erzurum: Copyright Atatürk Üniversitesi Yayınevi, 2021. С. 305–320.

• Торчинська Н. М. Вербалізація інтенцій в епістолярії Лесі Українки (на прикладі вокативів та прощальних формул). Fundamental and applied research in the modern world (June 9-11, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. P. 751–759.

• Торчинська Н. М. Чуже полілогічне мовлення як елемент рекламного дискурсу. Studia Slawistyczny. Etnolingwistyka і komunikacia międzykulturowy. Т. 4. Lublin, 2017. С. 503–515.

• Торчинська Н.М. Термінологічне мікрополе репрезентології: сучасний стан та перспективи. Europejskie studia spoieczno-gospodarcze. Kielce, 2013. № 1. S. 50 – 67.

• Торчинська Н.М. Терминосистема чужой речи: диалог, монолог, полило. Балтийский гуманитарный журнал. 2013. № 4 (5). С 38 – 40 (Калининград).

Статті в інших наукових журналах

 • Торчинська Н., Торчинський М. Судова лінгвістика: сутність, типологія, завдання. Поділля. Філологічні студії : електронний збірник наукових праць. Головний редактор М. Торчинський. Хмельницький, 2024. Випуск сімнадцятий. Том другий. С. 119–132.
 • Киселиця В., Торчинський М., Торчинська Н. Власні назви галактик: структура, словотвір, мотивація. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2024. Випуск 15. С. 130–144.
 • Торчинська Н. Особливості написання фонетичної і фонематичної транскрипцій сучасної української літературної мови. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2023. Випуск 13. C. 151–158.
 • Торчинська Н. Проблема оформлення бібліографічного опису у студентських наукових текстах. Поділля. Філологічні студії : електронний збірник наукових праць. Хмельницький, 2023. Випуск шістнадцятий. Том другий. С.71–78.
 • Торчинська Н., Глуцька М. Синтаксичні особливості польської мови (на прикладі роману Я. Вишневського «Самотність у мережі») Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2022. Випуск 12. C. 208–218.

• Торчинська Н.М. Порушення пунктуаційних норм у постмодерному дискурсі (на прикладі конструкцій із чужим мовленням). Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2022. Випуск 11. C.266–275.

• Торчинський М.М., Торчинська Н.М. Зіставна характеристика українських і польських усталених виразів з онімним компонентом (на матеріалі «Короткого українсько-польського словника усталених виразів: еквіваленти слів, фразеологізми, прислів’я та приказки» Т. Космеди, О. Гоменюк, Т. Осіпової). Полігранна філологія без кордонів (до 65-літнього ювілею професора Тетяни Анатоліївни Космеди): колективна монографія / відп. ред. докт. філол. наук Т. Ф. Осіпова, докт. філол. наук Н. В. Піддубна, докт. філол. наук О. В. Халіман. Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022. С. 567–579.

• Торчинський М. М., Торчинська Н. М. Дієслівні зв’язки в українській мові: історія вивчення, семантична структура, особливості функціонування. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск дев’ятий. C.210–219.

• Торчинська Н. М., Торчинський М.М. Формування компетентностей академічної доброчесності в студентів-філологів. Академічна доброчесність: практичний досвід: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г.Білий. Хмельницький : Вид-во МАУП, 2021. Вип. 1. С.127–134.

• Торчинська Н. М. Діалектне членування польської мови. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2020. Випуск восьмий. C.127–138.

• Торчинська Н.М. Розвиток польського мовознавства у середньопольський період. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Випуск 18. Хмельницький, 2019. С.54–61.

• Торчинська Н. М. Історія польського мовознавства крізь призму періодизацій. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. C.119–127.

• Торчинська Н. М. Новітня ойконімія Хмельниччини. Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру: зб. наук. праць студентів, магістрантів, викладачів / відп. ред. Т.М.Тищенко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 8. С.58-62.

• Торчинська Н. М. Діалогічність сучасного наукового тексту (на прикладі посібника «Українська діалектологія»). Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск четвертий. C.146–152.

• Торчинська Н. М. Символи як невід’ємний складник ментальності польського народу. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск п’ятий. C.223–228.

• Торчинська Н. М. Елементи невласне прямого мовлення в структурі вставлених конструкцій. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2017. Випуск третій. C.163–169.

• Торчинська Н. М. Фольклор як джерело формування етносвідомості (на матеріалі епіграфів). Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць / голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2015. Випуск перший. С.191–201.

• Торчинська Н. М. Мікротопоніми села Глушківці Ярмолинецького району Хмельницької області. Поділля. Філологічні студії : збірник наукових праць / відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький : ХмЦНТЕІ, 2014. Випуск шостий. Частина перша. С. 175–179.

• Торчинска Н. М. Структурні, семантичні та позиційні особливості чужого мовлення (на матеріалі „Слова о полку Ігоревім”). Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Полюга. Умань : ВПЦ „Візаві”, 2011. Вип. 1. С.166-171.

Матеріали конференцій (статті, тези)

• Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Внесок польських науковців в українську діалектологію. Полоністика на Поділлі: альманах кафедри слов’янської філології : електронне видання. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н М. Торчинська. Хмельницький, 2022. С.62–69.

• Торчинська Н. М. Врахування польсько-українських мовних взаємовпливів при вивченні діалектології у ЗВО. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ХІ міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (19 трав. 2022 р.). Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Хмельницький національний ун-т; за заг. ред Н. М. Бідюк. Київ – Хмельницький: «Термінова поліграфія», 2022. С. 91–94.

• Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Формування компетентностей академічної доброчесності в студентів-філологів. Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. пр. Гол. ред. Л.Г.Білий. Хмельницький : Вид-во МАУП, 2021. Вип. 1. С.127–134.

• Торчинська Н. М. Символіка польських казок.Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип. 3. Умань, 2018. C.142–146.

• Торчинська Н. М. Семантичне навантаження дієслівних маркерів у структурі слів автора. Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст : матеріали Міжнародної наукової конференції, 25-26 травня 2017 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Ч. 2. С. 170–173.

• Торчинська Н. М. Українсько-польські термінопозначення у сфері репрезентології. VII українсько-польські наукові діалоги : матеріали Міжнародної конференції. ХНУ, 2017. С. 32–34.

• Торчинська Н. М. Рекламний монологічний дискурс як різновид чужого мовлення. Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в європейський простір: матер. Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, м. Умань, 20 травня 2016 р. Умань : РПЦ «Візаві», 2016. С. 107–110.

• Торчинська Н. М. . Роль польських лінгвістів в історії вивчення української мови. Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. С. 95–104.

• Торчинська Н.М. Нестандартні конструкції з чужим мовленням в ідіостилі Ольги Кобилянської. Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. С. 48–53.

• Торчинська Н. М. Основні напрями формування мовної компетентності філологів у процесі наукового мовлення. Kompetencjejęzykowepodstawą sukcesuzawodowegoispołecznegowEuropie : publikacje naukowe. Chmielnicki – Kielce : ChCNII, 2015.S. 179–193.

• Торчинська Н. М. Російські епіграфи як засоби кодування текстової інформації українських творів. Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. Умань : ФОП Жовтий, 2014. С. 31–35.

• Торчинська Н. М. Українсько-польські паралелі (на прикладі елементів чужого мовлення. Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiejpublikacje naukowe. Tom 1. – Kielce-Chmielnicki : ChCNII, 2014. S. 238–248.

• Торчинська Н. М. Мікротопоніми села Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області. Проблеми сучасної лінгвістики і лінгводидактики: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції; відповід. за випуск Г. В. Осіпчук. Умань: ФОП Жовтий, 2014. С. 55–58.

• Торчинська Н. М. Авторські введення у поетичному мовленні М. Стельмаха. М. П. Стельмах і сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький національний університет, 25 – 26 травня 2012 р. Хмельницький : ХмЦНТІ, 2012. С. 164 – 170.

Методичні вказівки

 • Торчинська Н. М. Вступ до мовознавства: методичні вказівки до проведення практичних занять студентам першого курсу спеціальностей 035 «Філологія. Українська мова і література», 035 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська», 014 «Середня освіта. Українська мова і література», 014 «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Відповід. за випуск Подлевська Н. В. Хмельницький, 2022. 60 с.
 • Торчинська Н. М. Методологія та організація наукових досліджень: методичні рекомендації для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання за ОП «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська». Хмельницький, 2022. 37 с.
 • Торчинська Н.М, Подлевська Н.В. Кваліфікаційна робота магістра філології: методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності 035.033 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська». Відповід. за випуск Н.В.Подлевська. Вид. третє, доповнене, змінене. Хмельницький, 2022. 45 с.
 • Торчинська Н. М. Історія польського мовознавства: методичні вказівки до проведення семінарських занять студентам спеціальності 035 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська» (другий рівень – магістерський). Відпов. за випуск Подлевська Н. В. Хмельницький, 2021. 52 с. (електронний варіант; сертифікат № 58е/21 від 10 січня 2022 р.).
 • Торчинська Н.М., Подлевська Н.В. Кваліфікаційна робота магістра: методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська». Відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Вид. друге, доповнене, змінене. Хмельницький, 2021. 44 с.
 • Торчинська Н. М. Теорія і практика філологічних досліджень: методичні рекомендації та настанови до виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Хмельницький, 2021. 42 с.
 • Торчинська Н. М. Сучасна українська мова. Синтаксис: методичні рекомендації для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Хмельницький, 2021. 43 с.
 • Торчинська Н. М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: збірник вправ і завдань для студентів ОПП «Філологія. Українська мова і література», «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)», «Середня освіта. Українська мова і література». Відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Вид. друге, доп. Хмельницький, 2021. 120 с.
 • Торчинська Н. М., Подлевська Н. В., СерковаЮ. І. Польська мова і література: методичні вказівки до написання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОП «Середня освіта. (Мови та літератури (польська, українська) )». Відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Вид. друге, доп. Хмельницький, 2021. 43 с.
 • Торчинська Н.М. Теорія і практика філологічних досліджень: методичні рекомендації та настанови до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Відповід. за випуск Н. В. Подлевська.  Хмельницький, 2020. 35 с.
 • Торчинська Н.М. Вступ до мовознавства: методичні рекомендації для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Хмельницький, 2019. 28 с.
 • Торчинська Н.М. Сучасна українська мова. Фонетика: методичні рекомендації для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Хмельницький, 2019. 37 с.
 • Торчинська Н. М., Дутковська О. Б., Подлевська Н. В. Кваліфікаційна робота магістра: методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)». Відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Хмельницький, 2018. 38 с. (електронний варіант).
 • Торчинська Н. М., Дутковська О. Б., Подлевська Н. В. Польська мова і література: методичні вказівки до написання курсових робіт. Відповід. за випуск Н. В. Подлевська. Хмельницький, 2017. 33 с. (електронний варіант).
 • Торчинська Н. М. Практикум із лінгвістичного аналізу: вправи та завдання для студентів спеціальності „Українська мова і література”. Хмельницький : ХНУ, 2013. 48 с.
 • Торчинська Н.М. Вступ до мовознавства: навчальний зошит. Хмельницький : ХмДЦНІІ, 2013. 32 с.

Посади

1997–2004 рр. – асистент кафедри української мови Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2004–2006 рр. – старший викладач кафедри української мови Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2006–2013 рр. – доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету.

2013 р. – дотепер – доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Відзнаки і преміювання

 • Почесна грамота Хмельницького національного університету за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високі досягнення у навчально-методичній, науково-дослідницькій діяльностях, розвитку міжнародного співробітництва університету та з нагоди 10-річчя кафедри слов’янської філології й визнання високих результатів її діяльності на міжнародному рівні (2023 р.)
 • Подяка ректора Хмельницького національного університету за активну участь в організації Всеукраїнської студентської олімпіади з польської мови і культури у ХНУ (2023 р.)

• Грамота Департаменту освіти, науки , молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (наказ №156-к від 11.10.2022).

• Подяка Хмельницького національного університету за високий рівень підготовки студентки Токар Яни – переможниці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Польська мова і література» (2022 р.).

• Подяка ректора Хмельницького національного університету за організацію та проведення Всеукраїнської олімпіади з польської мови і літератури (2021 р.).

• Подяка Хмельницького національного університету за підготовку і проведення заходів з нагоди Дня української писемності та мови для вшанування національної святині українського народу (2021 р.).

• Подяка за підготовку студентки Каштан Ольги до участі у підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання), Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини (2020 р.).

• Грамоти Хмельницького національного університету (2016, 2018 рр.).

• Грамота Інституту модернізації змісту освіти (2016 р.).

• Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради (2015 р.).

• Подяка Хмельницької обласної державної адміністрації Департаменту освіти і науки (2015 р.).

Контакти

E-mail: torchynskan@khmnu.edu.ua natatora@ukr.net