Серкова Юлія Іванівна

Старший викладач кафедри слов’янської філології

Освіта

1974–1979 рр. – навчання в Чернівецькому ордена Трудового Червоного Прапора державному університеті (нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Після завершення навчання отримала диплом за спеціальністю «Романо-германські мови та літератури», здобувши кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач».

Підвищення кваліфікації (стажування)

• 2023 р. – Науково-методичний курс підвищення кваліфікації «Мова і культура у полоністичній дидактиці», 22-28 жовтня 2023 р., м. Дрогобич (Дрогобицька філія ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Всеукраїнска громадська організація «Спілка вчителів-полоністів України»), 30 годин / 1 кредит ЄКТС, сертифікат №057/23 від 28.10.2023.

• 2022 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Сучасні методи навчання польської мови і культури з використанням електронної платформи Moodle” за міжнародним проєктом «Школа доброї якості» Фундації «Свобода і демократія» (Польща), сертифікат підтвердження, 80 год., термін навчання 2021-2022 рр.

• 2021 р. – Підвищення кваліфікації за міжнародним проєктом «Школа доброї якості» Фундації Свобода і демократія (Польща).

• 2020 р – Курси «Проект АВС» (програма вдосконалення вчителів, сфінансований за рахунок коштів Міністерства освіти Польщі «W poszukiwaniu nowego sensu – rola wartości w budowaniu dobrostanu w życiu zawodowym i prywatnym ośób zarządzających», Варшава (12 годин; сертифікат учасника).

• 2019 р. – Фундація Свобода і демократія (курси «Вибираю польську мову», тема «Інноваційність навчання польської мови в Україні», Кам’янець-Подільський; сертифікат учасника).

• 2019 р. – Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (підвищення кваліфікації, 19.03. – 19.04.2019 р., наказ №68-КП від 15.03.2019 р.).

• 2014 р – Центр перепідготовки і післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка (піврічне стажування за спеціальністю «Вчитель польської мови та літератури», тема «Аспекти викладання польської мови іноземцям»; свідоцтво № 6449 від 01.07.2014 р.).

• 2014 р. – Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін (тема підвищення кваліфікації «Інтерактивні методики викладання польської мови»; наказ № 78 від 10.04.2014 р).

Навчальні дисципліни

• Історія польської літератури

• Основні тенденції розвитку польської літератури

• Практичний курс польської мови

• Практичний курс та практика перекладу з польської мови

Наукові інтереси. Громадська діяльність

• Голова Хмельницького обласного відділення Спілки вчителів-полоністів України.

• Член Ради освіти польської діаспори в Міністерстві освіти Польщі від 2014 р. (наказ № 37 від 26.11.2014 р.).

• Координатор Міжнародної олімпіади з польської мови та літератури, організованої в Україні (обласний, регіональний, всеукраїнський етапи) Головним комітетом Інституту літературних досліджень при Польській академії наук у Варшаві.

• Координатор Міжнародної олімпіади з історії Польщі організованої в Україні в двох етапах (всеукраїнському та міжнародному) Польським історичним товариством і Фундацією «Свобода та демократія».

• Координатор написання Всеукраїнського польського диктанту «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku…..», організований Фундацією «Свобода та демократія».

Реалізовані проєкти

Керівник реалізації проекту «Всеукраїнська студентська олімпіада з польської мови і культури» (у співпраці зі Спілкою вчителів-полоністів України (Хмельницьке обласне відділення), за підтримки Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie» im. Jana Olszewskiego (Польща) та за фінансування Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki (Польща), 2023 р., 2021 р.

Учасниця міжнародних проєктів:

o Національна Агенція Академічного Обміну – NAWA (Стипендіальні програми для студентів польської філології), 2019-2020 рр.

o Співпраця з Фундацією «Допомога полякам на Сході» «Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ-2019» (Варшава, Польща), 2019 р.

o Співпраця з Фундацією «Свобода і демократія» (Варшава) в організації методичних курсів для вчителів польської мови спільно з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної освіти 2015–2019 рр.

o «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 2017 р. (Кельце, Польща).

o Організація конкурсу студентських наукових праць, присвячених 100 річниці незалежності Польщі  REPRESJE I PRZEŚ LADOWANIA POLAKÓ W NA PODOLU: ROLA I MIEJSCE W DZIEJACH KRAJU” в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 27-28 листопада 2018р.

o Організатор Міжнародної конференції “Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль та місце в історії краю». Генеральне Консульство Республіки Польща, 23-24 листопада 2016 р.

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Статті у періодичних фахових виданнях України

• Skowyra W., Sierkowa U. Aspekt dolorystyczny w nauczaniu Jana Pawła II. Актуальні проблеми філології і перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький, 2022. № 24. С.32-35.

• Serkowa J., Baranowska L. «Ukrainky» Tomasza Padury – lirnika «Ukraińskiej szkoły» polskiego romantyzmu. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Хмельницький, 2020. Випуск 20. С.74–78.

Статті у зарубіжних виданнях

• Станіславова Л.Л., Серкова Ю.І. Реалії в українських перекладах польських казкових текстів. International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” : conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 452 pages. C. 336-343.

• Серкова Ю. Презентація кафедри слов’янської філології в « Geopolonistyka» « Biuletynu Polonistycznego»: https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/kfs-chun,2902/details

Статті в інших журналах

  • Podlewska Nelia, Serkova Iulia. Ogólny przegląd wyników Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2023. Випуск 14. С.12-47.
  • Серкова Юлія. Temat domu rodzinnego w literaturze polskiej. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2023. Випуск 14. С.162-169.

• Бачинська Ірина, Серкова Юлія. Norwid – poeta osobnik. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск одинадцятий. С.28-35.

• Башкая Оксана, Серкова Юлія. Bajka jako arcydzieło poezji polskiej. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск десятий. С.19-25.

• Барановська Л., Серкова Ю. Мова жіночих персонажів у творчості засновниці «Іронічного детективу» Іоанни Хмелевської». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : зб. наукових праць. Хмельницький, 2020. Випуск 8. С.6-16.

• Серкова Ю. І. Historia zał ozenia polonistyki na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. C. 178–184.

• Серкова Юлія. Tragiczna historia polskiej wsi hreczany jako paradygmat badawczy (ze wspomnień Józefa Ziembickiego, mieszkańca wsi Hreczany, opisane przez jego wnuka Romana Ziembickiego i opracowane przez Julię Sierkową). Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск четвертий. C.121–134.

• Серкова Ю. І. Olimpiada l iteratury i ję zyka polskiego jako droga do głę bszego rozpoznania naro rodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz toż samoś ci kulturowej». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2017. Випуск третій. C.133–138.

• Sierkowa Julia. Stan obecny i perspektywy szkolnictwa polskiego na Ukrainie. Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : збірник наукових праць. Випуск 1. Кельце-Хмельницький :ХмЦНІІ. 2014. С.190-198.

• Серкова Ю. І. Українсько-Польський центр як фактор зміцнення міжетнічного діалогу. Міжнародні зв’язки та проекти : збірник науково-методичних праць. Хмельницький, 2012. С. 28–30.

• Серкова Ю. І. Освітня і наукова діяльність українсько-польського центру університету в контексті європейської інтеграції. Університет на шляху Болонських перетворень : збірник науково-методичних праць. Хмельницький, 2012. С. 53–58.

Матеріали конференцій (статті, тези)

• Доповідь на І Світовому конгресі польської освіти та науки за кордоном на тему «Освіта польської національної меншини в Україні – підсумок навчання в 2022 році»: https://irjp.gov.pl/kongres2023/res/informator_po_kongresowy_www_03.pdf

• Подлевська Н., Серкова Ю. Діяльність Українсько-польського центру європейської інтеграції в Хмельницькому національному університеті. Полоністика на Поділлі: альманах кафедри слов’янської філології: електронне видання. Хмельницький, 2022. С.3–11.

• Sierkowa Julia. Szkolnictwo polskie na Ukrainie. Освіта полоній на початку ХХІ ст.. Стан і перспективи : збірник конференційних матеріалів. Краків 2006 р.

Методичні рекомендації

• Серкова Ю.І. Основні тенденції розвитку польської літератури. Матеріали до занять для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська». Хмельницький, 2021. 87 с.

• Історія польської літератури. Матеріали до опанування курсу для студентів oсвітньої програми 014.02  Середня освіта (Мова та література (польська)) першого (бакалаврського) рівня.   Укладач Ю.І.Серкова; відповід. за випуск Н.В. Подлевська. Хмельницький, 2021. 103 с.

• Дутковська О.Б., Серкова Ю. І. Практичний курс польської мови ІІ частина : вправи та завдання. Хмельницький, 2018. 53 с.

• Дутковська О.Б., Серкова Ю. І. Практичний курс польської мови І частина : вправи та завдання. Хмельницький, 2017. 58 с.

• Сашко І. С., Серкова Ю. І. « Zrozumieć Polskę» : методичні вказівки до дисципліни «Лінгвокраїнознавство» 035.03 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад, польська мова)». Хмельницький, 2016. 88 с.

Відзнаки

  • Грамота ректора ХНУ за вагомий внесок в організацію і проведення щорічних заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів по розкриттю творчих і наукових здібностей філологів-полоністів, за багаторічну підготовку студентів-переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад та конкурсів з польської мови і літератури. 2024 р.
  • Почесна грамота Хмельницького національного університету за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високі досягнення у навчально-методичній, науково-дослідницькій діяльностях, розвитку міжнародного співробітництва університету та з нагоди 10-річчя кафедри слов’янської філології й визнання високих результатів її діяльності на міжнародному рівні (2023 р.)
  • Подяка ректора Хмельницького національного університету за активну участь в організації Всеукраїнської студентської олімпіади з польської мови і культури у ХНУ (2023 р.)
  • Подяка Головного комітету Олімпіади з польської мови і літератури при Інституті літературознавчих досліджень Польської академії наук за підготовку і переможців учасників олімпіади – випускників шкіл м.Хмельницького. (Варшава, Польща, 2023 р.)

• Подяка Головного комітету олімпіади з польської мови та літератури При інституті літературних досліджень Польської академії наук (Варшава, 2023)

• Відзнака «Відмінник народної освіти УРСР» наказ № 96-К від 20.03.1992 МНО України м. Київ

• Хрест кавалерський ордена заслуги Республіки Польща №141-93-6 від 20.05.1993 Варшава (президент Лєх Валенса)

• Хрест офіцерський ордена заслуги Республіки Польща № 457-2012-13 від 17.09.2012 Варшава (президент Броніслав Коморовскі)

• Медаль з нагоди 100-річчя Незалежності Польщі листопад 2018 Варшава (прем’єр – голова Ради Міністрів Матеуш Моравєцкі)

• Головна нагорода в світовому конкурсі – науковому проекті «Полонійний вчитель 2019 року», червень 2019 м.Торунь, Польща.

• Сертифікат отримання нагороди в міжнародному конкурсі « Досвідчений вчитель», Кам’янець Подільський 23-24. 11. 2019

Посади

• 1979–1983 рр. – вчитель англійської мови в Хмельницькій середній школі № 20.

• 1983–1993 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи, організатор позакласної та позашкільної роботи в Хмельницькій середній школі № 20.

• 1993–2005 рр. – вчитель англійської та польської мов у Хмельницькій середній школі № 20.

• 2005–2011 рр. – старший викладач кафедри іноземної ділової мови Хмельницького національного університету.

• 2011–2012 рр. – старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету.

• 2013 р. – старший викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Контакти

E-mail: serkovayi@khmnu.edu.ua