Серкова Юлія Іванівна

Старший викладач кафедри слов’янської філології

GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=INgHAewAAAAJ

ORCID https://orcid.org/0000-002-8346-2096

Освіта

1974–1979 рр. – навчання в Чернівецькому ордена Трудового Червоного Прапора державному університеті (нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Після завершення навчання отримала диплом за спеціальністю «Романо-германські мови та літератури», здобувши кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач».

Підвищення кваліфікації (стажування)

• 2022 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Сучасні методи навчання польської мови і культури з використанням електронної платформи Moodle” за міжнародним проєктом «Школа доброї якості» Фундації «Свобода і демократія» (Польща), сертифікат підтвердження, 80 год., термін навчання 2021-2022 рр.

• 2021 р. – Підвищення кваліфікації за міжнародним проєктом «Школа доброї якості» Фундації Свобода і демократія (Польща).

• 2020 р – Курси «Проект АВС» (програма вдосконалення вчителів, сфінансований за рахунок коштів Міністерства освіти Польщі «W poszukiwaniu nowego sensu – rola wartości w budowaniu dobrostanu w życiu zawodowym i prywatnym ośób zarządzających», Варшава (12 годин; сертифікат учасника).

• 2019 р. – Фундація Свобода і демократія (курси «Вибираю польську мову», тема «Інноваційність навчання польської мови в Україні», Кам’янець-Подільський; сертифікат учасника).

• 2019 р. – Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (підвищення кваліфікації, 19.03. – 19.04.2019 р., наказ №68-КП від 15.03.2019 р.).

• 2014 р – Центр перепідготовки і післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка (піврічне стажування за спеціальністю «Вчитель польської мови та літератури», тема «Аспекти викладання польської мови іноземцям»; свідоцтво № 6449 від 01.07.2014 р.).

• 2014 р. – Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін (тема підвищення кваліфікації «Інтерактивні методики викладання польської мови»; наказ № 78 від 10.04.2014 р).

Навчальні дисципліни

• Історія польської літератури

• Основні тенденції розвитку польської літератури

• Практичний курс польської мови

• Практичний курс та практика перекладу з польської мови

Наукові інтереси. Громадська діяльність

• Голова Хмельницького обласного відділення Спілки вчителів-полоністів України.

• Член Ради освіти польської діаспори в Міністерстві освіти Польщі від 2014 р. (наказ № 37 від 26.11.2014 р.).

• Координатор Міжнародної олімпіади з польської мови та літератури, організованої в Україні (обласний, регіональний, всеукраїнський етапи) Головним комітетом Інституту літературних досліджень при Польській академії наук у Варшаві.

• Координатор Міжнародної олімпіади з історії Польщі організованої в Україні в двох етапах (всеукраїнському та міжнародному) Польським історичним товариством і Фундацією «Свобода та демократія».

• Координатор написання Всеукраїнського польського диктанту «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku…..», організований Фундацією «Свобода та демократія».

Реалізовані проєкти

Учасниця міжнародних проєктів:

o Національна Агенція Академічного Обміну – NAWA (Стипендіальні програми для студентів польської філології), 2019-2020 рр.

o Співпраця з Фундацією «Допомога полякам на Сході» «Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ-2019» (Варшава, Польща), 2019 р.

o Співпраця з Фундацією «Свобода і демократія» (Варшава) в організації методичних курсів для вчителів польської мови спільно з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної освіти 2015–2019 рр.

o «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 2017 р. (Кельце, Польща).

o Організація конкурсу студентських наукових праць, присвячених 100 річниці незалежності Польщі  REPRESJE I PRZEŚ LADOWANIA POLAKÓ W NA PODOLU: ROLA I MIEJSCE W DZIEJACH KRAJU” в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 27-28 листопада 2018р.

o Організатор Міжнародної конференції “Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль та місце в історії краю». Генеральне Консульство Республіки Польща, 23-24 листопада 2016 р.

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Статті у періодичних фахових виданнях України

• Skowyra W., Sierkowa U. Aspekt dolorystyczny w nauczaniu Jana Pawła II. Актуальні проблеми філології і перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький, 2022. № 24. С.32-35.

• Serkowa J., Baranowska L. «Ukrainky» Tomasza Padury – lirnika «Ukraińskiej szkoły» polskiego romantyzmu. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наукових праць. Хмельницький, 2020. Випуск 20. С.74–78.

Статті у зарубіжних виданнях

• Станіславова Л.Л., Серкова Ю.І. Реалії в українських перекладах польських казкових текстів. International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” : conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 452 pages. C. 336-343.

• Серкова Ю. Презентація кафедри слов’янської філології в « Geopolonistyka» « Biuletynu Polonistycznego»: https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/kfs-chun,2902/details

Статті в інших журналах

• Бачинська Ірина, Серкова Юлія. Norwid – poeta osobnik. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск одинадцятий. С.28-35.

• Башкая Оксана, Серкова Юлія. Bajka jako arcydzieło poezji polskiej. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск десятий. С.19-25.

• Барановська Л., Серкова Ю. Мова жіночих персонажів у творчості засновниці «Іронічного детективу» Іоанни Хмелевської». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : зб. наукових праць. Хмельницький, 2020. Випуск 8. С.6-16.

• Серкова Ю. І. Historia zał ozenia polonistyki na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. C. 178–184.

• Серкова Юлія. Tragiczna historia polskiej wsi hreczany jako paradygmat badawczy (ze wspomnień Józefa Ziembickiego, mieszkańca wsi Hreczany, opisane przez jego wnuka Romana Ziembickiego i opracowane przez Julię Sierkową). Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск четвертий. C.121–134.

• Серкова Ю. І. Olimpiada l iteratury i ję zyka polskiego jako droga do głę bszego rozpoznania naro rodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz toż samoś ci kulturowej». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2017. Випуск третій. C.133–138.

• Sierkowa Julia. Stan obecny i perspektywy szkolnictwa polskiego na Ukrainie. Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : збірник наукових праць. Випуск 1. Кельце-Хмельницький :ХмЦНІІ. 2014. С.190-198.

• Серкова Ю. І. Українсько-Польський центр як фактор зміцнення міжетнічного діалогу. Міжнародні зв’язки та проекти : збірник науково-методичних праць. Хмельницький, 2012. С. 28–30.

• Серкова Ю. І. Освітня і наукова діяльність українсько-польського центру університету в контексті європейської інтеграції. Університет на шляху Болонських перетворень : збірник науково-методичних праць. Хмельницький, 2012. С. 53–58.

Матеріали конференцій (статті, тези)

• Подлевська Н., Серкова Ю. Діяльність Українсько-польського центру європейської інтеграції в Хмельницькому національному університеті. Полоністика на Поділлі: альманах кафедри слов’янської філології: електронне видання. Хмельницький, 2022. С.3–11.

• Sierkowa Julia. Szkolnictwo polskie na Ukrainie. Освіта полоній на початку ХХІ ст.. Стан і перспективи : збірник конференційних матеріалів. Краків 2006 р.

Методичні рекомендації

• Серкова Ю.І. Основні тенденції розвитку польської літератури. Матеріали до занять для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська». Хмельницький, 2021. 87 с.

• Історія польської літератури. Матеріали до опанування курсу для студентів oсвітньої програми 014.02  Середня освіта (Мова та література (польська)) першого (бакалаврського) рівня.   Укладач Ю.І.Серкова; відповід. за випуск Н.В. Подлевська. Хмельницький, 2021. 103 с.

• Дутковська О.Б., Серкова Ю. І. Практичний курс польської мови ІІ частина : вправи та завдання. Хмельницький, 2018. 53 с.

• Дутковська О.Б., Серкова Ю. І. Практичний курс польської мови І частина : вправи та завдання. Хмельницький, 2017. 58 с.

• Сашко І. С., Серкова Ю. І. « Zrozumieć Polskę» : методичні вказівки до дисципліни «Лінгвокраїнознавство» 035.03 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад, польська мова)». Хмельницький, 2016. 88 с.

Відзнаки

• Відзнака «Відмінник народної освіти УРСР» наказ № 96-К від 20.03.1992 МНО України м. Київ

• Хрест кавалерський ордена заслуги Республіки Польща №141-93-6 від 20.05.1993 Варшава (президент Лєх Валенса)

• Хрест офіцерський ордена заслуги Республіки Польща № 457-2012-13 від 17.09.2012 Варшава (президент Броніслав Коморовскі)

• Медаль з нагоди 100-річчя Незалежності Польщі листопад 2018 Варшава (прем’єр – голова Ради Міністрів Матеуш Моравєцкі)

• Головна нагорода в світовому конкурсі – науковому проекті «Полонійний вчитель 2019 року», червень 2019 м.Торунь, Польща.

• Сертифікат отримання нагороди в міжнародному конкурсі « Досвідчений вчитель», Кам’янець Подільський 23-24. 11. 2019

Посади

• 1979–1983 рр. – вчитель англійської мови в Хмельницькій середній школі № 20.

• 1983–1993 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи, організатор позакласної та позашкільної роботи в Хмельницькій середній школі № 20.

• 1993–2005 рр. – вчитель англійської та польської мов у Хмельницькій середній школі № 20.

• 2005–2011 рр. – старший викладач кафедри іноземної ділової мови Хмельницького національного університету.

• 2011–2012 рр. – старший викладач кафедри української філології Хмельницького національного університету.

• 2013 р. – старший викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Контакти

E-mail: serkovayi@khmnu.edu.ua