Міжнародні мовні і педагогічні практики

У рамках інтернаціоналізації освіти та здійснення міжнародної діяльності кафедрою слов’янської філології студенти освітніх програм «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «Польська мова і література, друга мова – англійська», «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська)» мають можливість проходити мовну (перекладацьку, лінгвокраїнознавчу), елементи педагогічної (методичної) практики у закладах загальної середньої освіти, закладах вищої освіти, мовних школах, у громадських організаціях Республіки Польща.

Наші студенти проходили практику у містах Польщі: Краків, Варшава, Люблін, Кельце, Перемишль, Катовіце та ін. Міжнародні практики часто відбуваються у рамках 8 міжнародних українсько-польських проєктів: https://ksf.khmnu.edu.ua/mizhnarodni-proyekty/, які кафедра слов’янської філології реалізувала з 2012 року. Проєкти фінансовані Міністерством закордонних справ Польщі, Канцелярією Президента Республіки Польща, Фундацією «Допомога полякам на Сході», «Свобода та демократія», NAWA та ін.

Ми пишаємося тим, що можемо гідно забезпечувати своїм студентам інтернаціоналізацію освіти, адже кожен студент-полоніст має можливість брати участь у пропонованих програмах міжнародної підвищення кваліфікації, набуття професійних компетентностей, обміні досвідом.

Керівниками міжнародних практик є завідувач кафедри Неля Володимирівна Подлевська та викладачі кафедри слов’янської філології.

Нижче подаємо декілька фото із різних етапів (різних років) міжнародних практик наших студентів, а також покликання на статті, що стосуються цього питання.

Інформація про міжнародні практики студентів-полоністів:

Міжнародна мовна і педагогічна практика студентів-полоністів: https://ksf.khmnu.edu.ua/mizhnarodna-movna-i-pedagogichna-praktyka-studentiv-polonistiv/

Міжнародний польсько-український проєкт «Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету»: https://ksf.khmnu.edu.ua/mizhnarodnyj-polsko-ukrayinskyj-proyekt-pidtrymka-kafedry-slovyanskoyi-filologiyi-hmelnyczkogo-naczionalnogo-universytetu/

Студентські відгуки про участь у міжнародному польсько-українському проєкті «Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ»: Студентські відгуки про участь у міжнародному польсько-українському проєкті «Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ»

Міжнародний польсько-український проєкт «Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету»: https://ksf.khmnu.edu.ua/mizhnarodnyj-polsko-ukrayinskyj-proyekt-pidtrymka-kafedry-slovyanskoyi-filologiyi-hmelnyczkogo-naczionalnogo-universytetu/

«Чарівним шляхом з польською мовою у горах Свентокшиських» (студентський огляд): https://ksf.khmnu.edu.ua/charivnym-shlyahom-z-polskoyu-movoyu-u-gorah-sventokshyskyh-studentskyj-oglyad/

Літня мовна практика студентів спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)» у м. Варшава (Польща) https://ksf.khmnu.edu.ua/152-2/

Реалізація міжнародного проекту «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» (Україна-Польща): https://ksf.khmnu.edu.ua/realizacziya-mizhnarodnogo-proektu-novi-kvalifikacziyi-novi-mozhlyvosti-pidtrymka-kafedry-slovyanskoyi-filologiyi-hmelnyczkogo-naczionalnogo-universytetu-ukrayina-pols/

Стажування студентів-полоністів у Польщі за умовами виконання міжнародного проекту: https://ksf.khmnu.edu.ua/stazhuvannya-studentiv-polonistiv-u-polshhi-za-umovamy-vykonannya-mizhnarodnogo-proektu/

Навчальна практика студентів-філологів у Шльонському університеті м. Катовіце (Польща): https://ksf.khmnu.edu.ua/navchalna-praktyka-studentiv-filologiv-u-shlonskomu-universyteti-m-katovicze-polshha/

Кафедра слов’янської філології – учасник міжнародного українсько-польського проекту: https://ksf.khmnu.edu.ua/kafedra-slovyanskoyi-filologiyi-uchasnyk-mizhnarodnogo-ukrayinsko-polskogo-proektu-pl-uaue/

Інформація про міжнародні проекти кафедри: https://ksf.khmnu.edu.ua/mizhnarodni-proyekty/

Додаткова інформація про міжнародні практики студентів-полоністів (зокрема у рамках NAWA) у новинах на сайті кафедри слов’янської філології: https://ksf.khmnu.edu.ua/