Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-1.jpg

У 2012 році вперше здійснено набір студентів за напрямом підготовки «Філологія» із орієнтування на полоністику. Започаткування освітньої діяльності за цим напрямом зумовлене передусім розгортанням культурних, політичних, економічних зв’язків України з європейською країною Польщею. Для забезпечення ефективного спілкування, розбудови освітньо-культурних взаємин необхідні фахівці зі знанням польської мови. Тому інтерес до нового напряму підготовки в абітурієнтів ХНУ щороку великий.

У 2015 році спеціальність відповідно до наказу МОН України перейменовано у «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська».

У 2017 році відкрито магістратуру зі спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська».

У 2018 році відкрито нову спеціальність «Середня освіта (Польська мова і література)».

У 2019 році здійснено набір за освітньою програмою «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))».

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-6-1024x335.jpg

Студенти спеціальностей

11 лютого 2013 року ректором ХНУ М. Є. Скибою підписаний наказ № 26 про створення кафедри слов’янської філології. Завідувачем кафедри призначено доцента, кандидата педагогічних наук Подлевську Н. В.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-9-1024x311.jpg

На кафедрі працюють: Станіславова Л. Л. – доцент, кандидат філологічних наук, декан гуманітарно-педагогічного факультету; Торчинська Н. М. – доцент, кандидат філологічних наук; Горячок І. В. – доцент, кандидат педагогічних наук; Серкова Ю. І. – старший викладач; Терещенко Л. В. – старший викладач, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету; Дутковська О. Б. – старший викладач; Ранюк О. П. – доцент, кандидат педагогічних наук; Войталюк С.В – старший викладач; Шаховал З.І – викладач; Коваль М. І. – старший лаборант, викладач. Викладачі кафедри працюють над загальнокафедральною науково-дослідною темою «Проблеми слов’янської філології і лінгводидактики».

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-11-1-1024x546.jpg

Викладачі кафедри

Кафедра забезпечує викладання понад 60 дисциплін з польської, української мов і літератур, методик їх викладання, перекладознавчих дисциплін для освітнього рівня «бакалавр», «магістр» денної і заочної форм навчання.

Викладачі кафедри – постійні члени журі різних мовних конкурсів, олімпіад, МАН, захистів магістерських робіт, наукових семінарів та конференцій, редколегій наукових журналів.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-16-1024x685.jpg

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-18-1024x576.jpg

Захист дипломних та магістерських робіт

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-20-1024x575.jpg

Спільне засідання кафедри слов’янської філології та кафедри української філології

Студенти-славісти беруть участь у філологічних змаганнях, творчих конкурсах, олімпіадах, зустрічах з представниками наукової еліти Польщі, готують матеріали до Фестивалю слов’янських мов тощо.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-25-1024x717.jpg

Участь студентів у різноманітних заходах кафедри

Уже десять років поспіль кафедра слов’янської філології у ХНУ проводить Регіональний етап Міжнародної олімпіади з польської мови і літератури для учнів ЗЗСО України за сприяння Головного комітету олімпіади з польської мови і літератури при Академії наук Польщі та за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-30-1024x768.jpg

Регіональний етап Міжнародної олімпіади з польської мови у ХНУ

З 2014 року щорічно кафедра слов’янської філології організовує участь у проведенні Всеукраїнського диктанту з польської мови. Захід проводиться у рамках проекту «Біло-червоне АБЦ. Програма підтримки навчання польської мови в Україні», який є ініціативою Фундації «Воля і демократія», що реалізується в рамках конкурсу «Співпраця з Польщею і поляками за кордоном» і фінансується коштами Міністерства закордонних справ Польщі.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-35-1024x709.jpg

Всеукраїнський диктант з польської мови у ХНУ

З 2012 року студенти-полоністи щорічно перебувають на мовній перекладацькій практиці у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі (м. Варшава, м. Перемишль, м. Кельце, м. Катовіце), знайомлячись з історією Польщі, її культурними надбаннями, спілкуючись з носіями мови, набуваючи професійних компетентностей.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-40-1024x1024.jpg

Студентські закордонні мовні практики

З 2014 року (за наказом ректора) Українсько-польський центр європейської інтеграції (УПЦЄІ) використовується як лабораторія для навчання польської мови. УПЦЄІ (за рахунок коштів міжнародних проєктів та за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці) має повне навчально-методичне та сучасне матеріально-технічне забезпечення для проведення мультимедійних лекцій, онлайн-занять із ЗВО та ЗЗСО Польщі, семінарських та індивідуальних занять студентів спеціальностей.

За ініціативи кафедри при УПЦЄІ ХНУ діють курси з вивчення польської мови, які можуть відвідувати й учні ЗЗСО, і студенти, і викладачі – усі, хто потребує мовно-комунікативного рівня знань із польської мови.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-46-1024x326.jpg

Курси з вивчення польської мови

У березні 2014 року зусиллями кафедри відкрито кабінет слов’янських мов та методики викладання, де проводяться аудиторні заняття з методики викладання філологічних дисциплін та інших дисциплін спеціальностей.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-51-1024x320.jpg

Офіційне відкриття кабінету методики викладання слов’янських мов

У жовтні 2022 року зусиллями кафедри, за підтримки адміністрації ХНУ в умовах реалізації міжнародного проекту-2021 відкрито Лабораторію Нової української школи, яка одночасно є й кабінетом методики навчання польської та української мов та літератур.

З 2012 року кафедра слов’янської філології вигравала гранти на реалізацію 8 міжнародних проєктів: «Полонійний навчальний мультицентр» (2012), «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології» (2014), «PL+UA=UE (Польсько-українські зустрічі на шляху до європейської єдності» (2015), «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» (2017), (2018), «Чарівна стежка пригод з польською мовою в горах Свентокшиських» (2018), «Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ» (2019). Усі проекти реалізовувалися у співпраці з Товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща, президент Кшиштоф Каліта). Ці проєкти надані Міністерством закордонних справ Польщі, фінансовані Фундацією «Допомога полякам на Сході», співфінансовані Сенатом Республіки Польща в рамках допомоги полякам за кордоном.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-56-1024x963.jpg

Міжнародні проєкти кафедри

За рахунок грантів придбані сучасні традиційні та мультимедійні матеріали для викладання польської мови. У ході реалізації проєктів організовані курси з вивчення польської мови для кандидатів на вивчення польської філології у ХНУ, проведено безкоштовне навчання, методологічні семінари та практичні заняття для студентів-полоністів ХНУ, викладачів кафедри та вчителів польської мови, як у ЗЗСО м. Кельце (Польща) так і на кафедрі СФ ХНУ, здійснено філологічні експедиції студентів, проведено міжнародні українсько-польські науково-практичні конференції, видано збірники наукових праць. Студенти щорічно мають змогу відвідувати Польщу з метою набуття мовної практики.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-61-1024x942.jpg

Участь студентів і викладачів у реалізації міжнародних проєктів

Кафедрою проведено 5 міжнародних українсько-польських науково-практичних конференцій: «Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції» (2014), «Духовний розвиток особистості в аспекті слов’янського лінгвокраїнознавства» (2015), «Мовні компетенції як основа професійного і соціального успіху в Європі» (2015), «Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль та місце в історії краю» (2016), Міжнародний симпозіум «Людина, комунікація, культура, “Міжкультурні комунікації у сфері освіти” (2021). Наукові дебати над суспільно-культурними змінами в сучасній Європі» (2016), а також 3 студентських науково-практичних конференції.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-66-1024x1018.jpg

Міжнародні науково-практичні конференції, проведені кафедрою

Кафедра систематично видає збірник наукових праць «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика» викладачів та студентів не лише кафедри й її спеціальностей, а й усіх охочих опублікувати свої наукові дослідження у сфері лінгвістики, літературознавства, лінгводидактики (як з України, так і з Польщі).

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-71-1024x760.jpg

Кафедральні збірники наукових праць викладачів і студентів

Кафедра слов’янської філології нагороджена Грамотами Хмельницького національного університету за високі результати у науковій, навчально-методичній, методично-організаційній, виховній роботі, ставши переможцем (I місце) серед гуманітарно-економічних випускових кафедр Хмельницького національного університету (за підсумками рейтингового оцінювання роботи у 2013-2014 н.р.), III місце (2014-2015 н.р.), II місце (2016-2017 н.р.), II місце (2017-2018 н.р.), Грамотами Хмельницького національного університету за вагомий внесок у розвиток науки і освіти за підсумками 2013 року та 2014 року, здобувши II місце серед гуманітарно-економічних випускових кафедр, Грамотою Хмельницького національного університету за вагомі здобутки у реалізації міжнародних проєктів та значний внесок у забезпечення міжнародного визнання університету (2015 р.).

Відзнаки кафедри слов’янської філології

Кафедра слов’янської філології гуманітарно-педагогічного факультету, яка готує фахівців за спеціальностями: «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська)» (бакалаврат, магістратура), «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))» (бакалаврат) залюбки прийме охочих до навчання на денну і заочну форми!

Чекаємо на вас – сучасні, талановиті, ініціативні!

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2-83-1024x297.jpg