Педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти

Освітній компонент «Педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти» є складником обов’язкової частини професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями ОПП: «Філологія. Українська мова і література», «Середня освіта. Українська мова і література, англійська мова», «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська», «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська)». Проводиться практика у 8 семестрі.

Метаформування у здобувачів вищої освіти системи педагогічних умінь та навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах. Фахівець повинен досконало володіти своєю спеціальністю, мати широку наукову і практичну підготовку, бути умілим організатором, здатним на практиці застосовувати принципи організації   навчально-виховного процесу, уміти працювати з учнями.

Студенти проходять практику у закладах загальної середньої освіти за м. Хмельницькому або місцем проживання у закладах загальної середньої освіти України. Під час практики студент виконує обов’язки вчителя польської мови та літератури, української мови та літератури.

Педагогічна практика триває 4 тижнів на початку 8-го навчального семестру.

Під час педагогічної практики студенти виконують такі види діяльності:

  • ознайомлення з організацією освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, із досвідом роботи вчителів;
  • спостереження  уроків досвідчених вчителів та їх аналіз;
  • написання конспектів уроків української мови та літератури, польської мови та літератури;
  • проведення уроків;
  • виготовлення наочності, дидактичного матеріалу. ведення документації практики;
  • вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів у закладах загальної середньої освіти;
  • проведення позакласних заходів із української мови та літератури, польської мови та літератури.

Доцентом кафедри Інною Владиславівною Горячок розроблена робоча програма, методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики, що розміщені у модульному середовищі кафедри, доступ до яких мають студенти-практиканти. Керівники практики від ЗВО постійно підтримують зв’язок із практикантами, надаючи консультативно-методичну допомогу.

Зразки звітних матеріалів та усі звітні матеріали практикантів-бакалаврів зберігаються на кафедрі слов’янської філології.

Керівники педагогічної практики – кандидати педагогічних наук, доценти Інна Владиславівна Горячок, Оксана Петрівна Ранюк, Неля Володимирівна Подлевська, старші викладачі Людмила Вікторівна Терещенко, Юлія Іванівна Серкова, Світлана Василівна Войталюк.

Інформація про педагогічні практики бакалаврів:

https://ksf.khmnu.edu.ua/navchalno-pedagogichna-praktyka-pershyj-krok-stanovlennya-vchytelya-filologa/