За наказом (№ 20 від 31.01.2014 р.) ректора ХНУ М. Є. Скиби Українсько-польський центр європейської інтеграції у ХНУ є лабораторією для навчання польської мови

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 4-4-1024x388.jpg

Сучасне українсько-польське співробітництво характеризується значним динамізмом та поступальним розвитком, що зумовлюється взаємовигідним збігом національних інтересів країн-сусідів у багатьох сферах діяльності, їх глибинними історичними і культурними зв’язками. Українсько-польським відносинам притаманна висока інтенсивність двостороннього діалогу на найвищому, регіональному та міжлюдському рівнях. Хмельницький національний університет уже багато років поспіль активно співпрацює із багатьма вищими навчальними закладами Польщі – країни, яка є для України одним із найважливіших стратегічних партнерів на європейському освітньому просторі.

Потужним поштовхом для інтенсифікації співпраці ХНУ з вищими навчальними закладами Польщі стало підписання у 2002 році угоди про співпрацю між Технологічним університетом Поділля (сьогодні ХНУ) та університетом Краківським політехнічним університетом ім. Тадеуша Костюшко. Логічним кроком на цьому шляху було заснування у вересні 2004 р. Українсько-польського центру. Особлива увага до українсько-польської співпраці ректора університету Миколи Єгоровича Скиби та проректора з міжнародних зв’язків Миколи Антоновича Йохни спричинила до виділення для центру спеціального приміщення (на базі гуртожитку №2) у 2005 році, відкриття якого відбулося у травні 2006 року. Це стало можливим завдяки потужній матеріальній підтримці польських урядових і громадських організацій та ініціативі викладача польської мови ХНУ Юлії Іванівни Сєркової. Директором УПЦЄІ призначено професора Георгія Мефодійовича Драпака.

За своїм статутом УПЦЄІ покликаний сприяти розвитку та зміцненню двосторонніх українсько-польських відносин в освітній та науковій сферах, поглибленню співпраці між установами та закладами освіти України та Польщі. Особливу увагу УПЦЄІ приділяє організації стажування, навчання студентів, аспірантів та викладачів університету у найкращих вищих навчальних закладах Польщі для здійснення наукових досліджень, вивчення польської мови, налагодження професійних зв’язків із польськими колегами.

З 2003 року зусиллями УПЦЄІ для студентів 2 курсу механічного факультету ХНУ розпочалося факультативне вивчення польської мови як другої іноземної. Першим викладачем польської мови була випускниця Ягеллонського університету Тетяна Станіславівна Гусарська.

Перша молодіжна конференція «Механіка та інформатика» за підтримки УПЦЄІ відбулася у Хмельницькому у травні 2003 року, в якій взяли участь по 10 студентів від Хмельницького національного університету та Краківського політехнічного університету. Пізніше щороку такі конференції відбуваються двічі на рік почергово в українських та польських вишах.

У жовтні 2003 року за участі УПЦЄІ у м. Сатанів на Поділлі відбулася перша українсько-польська наукова конференція «Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва», в якій взяли участь провідні польські та українські науковці з багатьох університетів двох країн. Так, на сьогодні почергово з польськими колегами проведено уже 6 науково-технічних конференції під назвою «Українсько-польські наукові діалоги», що традиційно проводилися у м. Яремче (Україна).

Поштовхом до активізації діяльності УПЦЄІ стало укладання угоди про співпрацю у 2005 році з Центром підготовки та організації системи якості Краківської політехніки про співробітництво в галузі поширення знань про системи управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000. За результатом такої спільної діяльності до 2011року було підготовлено понад 350 спеціалістів, які отримали сертифікати внутрішніх аудиторів систем управління якістю, що відповідають вимогам ISO 9000. Підготовка спеціалістів проводилася для усіх районів і міст області, а учасниками семінарів були провідні фахівці обласної та районних адміністрацій, а також фахівці понад 70 підприємств та організацій різної форми власності, а також навчальних закладів краю.

У 2005 році відбулася домовленість між ХНУ та Генеральним консулом Республіки Польща у Львові про сприяння з боку консульської установи українсько-польським науковим та академічним заходам. У цьому ж році УПЦЄІ був визначений одним з виконавців обласної програми підвищення якості та конкурентоспроможності продукції Хмельниччини.

У 2006 році була укладена угода про спільну діяльність між УПЦЄІ та Спілкою вчителів-полоністів України, головою Хмельницького відділення якого є Юлія Іванівна Сєркова. У цьому ж році за ініціативи Ю. І. Сєркової проводиться олімпіада з польської мови і літератури за участі студентів ХНУ, яка пізніше стає щорічною. Здійснюється домовленість із представниками Сенату Республіки Польща про сприяння з боку представницьких органів Республіки Польща науковим та академічним заходам УПЦЄІ ХНУ у взаємодії із Спілкою вчителів-полоністів України. Відбувається участь УПЦЄІ у Світовому Форумі полонійної освіти (м. Краків).

У 2007 році вперше організовуються курси з підвищення кваліфікації вчителів-полоністів у співробітництві із Спілкою вчителів-полоністів України. Організовується I Науково-методична українсько-польська історична конференція.

У 2008 році вперше організовується підготовка щодо реалізації програми «подвійний диплом» для студентів Хмельницького національного університету.

У 2009 році спільно із Товариством Польська спільнота організовується підготовка і здача Кваліфікаційного екзамену для підтвердження рівня знань польської мови.

У 2010 році проводиться методичний семінар для вчителів-полоністів за участі Генерального консула Республіки Польща у Вінниці.

Новим етапом розвитку Українсько-польського центру став 2012 рік, коли на гуманітарно-педагогічному факультеті ХНУ вперше здійснено набір студентів за полоністичною спеціальністю. Із відкриттям нової спеціальності у ХНУ створено й кафедру слов’янської філології, завідувачем якої призначено доцента Подлевську Нелю Володимирівну. На кафедрі працюють викладачі української та польської мов, що забезпечують викладання дисциплін для майбутніх філологів-полоністів та для усіх охочих вивчати польську мову студентів.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 4-34.jpg
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 4-35.jpg

У цьому ж році підписується угода про співробітництво із товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща, президент Товариства Кшиштоф Каліта), за умовами якої пропагується вивчення польської мови за започаткованою Міністерством закордонних справ Республіки Польща програмою підтримки полонійного середовища на Сході.

8 грудня 2012 року у ХНУ відбулося закриття I етапу проекту «Полонійний навчальний мультицентр», фінансованого Міністерством закордонних справ Польщі. Представники польської сторони зустрілися з керівництвом, зі студентами ХНУ, з учнями шкіл, які зацікавлені у вивченні польської мови.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 4-41-1024x222.jpg

У грудні 2012 року представники УПЦЄІ взяли участь у зустрічі із Президентом Республіки Польща Броніславом Комаровським з нагоди нагородження Орденом «Офіцерський Хрест» за заслуги перед Республікою Польща Юлії Сєркової. Юлія Іванівна – відома багатьом подолянам. Вона не тільки навчає, а ще й консультує усіх, хто бажає навчатися чи продовжувати навчання у Польщі, хто має наміри реалізувати свої права, володіючи «Картою поляка», словом усіх – кого приваблює перспектива наближення до Євросоюзу.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 4-45-1024x300.jpg

31 січня 2014 року директором Українсько-польського центру було призначено професора Шалапка Юрія Івановича. За наказом № 20 від 31.01.2014 р. ректора ХНУ М. Є. Скиби Українсько-польський центр європейської інтеграції у ХНУ є лабораторією для навчання польської мови, який має необхідне навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення для проведення занять з вивчення польської мови, літератури, історії та культури.

21 березня 2014 року директор УПЦЄІ разом із викладачами кафедри слов’янської філології та керівництвом університету взяв участь у відкритті кабінету методики викладання слов’янських мов, наголосивши на спільних перспективах діяльності кафедри слов’янської філології та УПЦЄІ.

Діяльність УПЦЄІ не обмежується лише освітньо-науковим напрямом. Активно реалізується й напрям культурної співпраці: організовуються круглі столи, зустрічі з видатними представниками української діаспори в Польщі та польської в Україні.

Так, у травні 2014 року відбулася зустріч студентів I і II курсів полоністичної спеціальності з міжнародним експертом європейських освітніх програм, директором Європейського фонду науки «Інститут інновацій», кандидатом економічних наук Тадеушем Троциковським. Цікавою для студентів стала лекція відомого експерта щодо можливостей навчання студентів у Польщі, налагодження зв’язків для отримання подвійного диплома. А у березні 2015 року відбулася зустріч викладачів Державної вищої східноєвропейської школи в Перемишлі (Польща) зі студентами полоністичної спеціальності, що є результатом довготривалої співпраці у сфері навчання і вивчення польської мови.

Ще одним новим етапом у розширенні горизонтів міжнародного співробітництва у 2014 році став початок нового українсько-польського проекту під назвою «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології у Хмельницькому національному університеті», реалізований кафедрою слов’янської філології та УПЦЄІ у партнерстві з товариством «Інтеграція Європа-Схід», основною метою якого є розвиток польської освіти в Україні. Грант був наданий кафедрі слов’янської філології ХНУ Міністерством закордонних справ Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі громадської дипломатії в 2014 році».

У 2015 році кафедра слов’янської філології ХНУ та УПЦЄІ у партнерстві з товариством «Інтеграція Європа-Схід» отримали ще один грант Міністерства закордонних справ Польщі для реалізації наступного міжнародного українсько-польського проекту «PL+UA=UE. Polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy», що виконується у контексті загального проекту «Співпраця в галузі громадської дипломатії у 2015 році», основна мета якого полягала у сприянні розвитку польської мови в Україні за допомогою застосування інноваційних методів викладання польської мови як іноземної.

Позитивними сторінками в історії УПЦЄІ стали серія філологічних конференцій, секційні заняття яких кафедра слов’янської філології ХНУ проводила на базі УПЦЄІ. Під час таких засідань відбувалося знайомство учасників конференцій з різних куточків України та Польщі з Українсько-польським центром європейської інтеграції у м. Хмельницькому Хмельницького національного університету.

Так, 22 жовтня 2014 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції».

27 травня 2015 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Духовний розвиток особистості в аспекті слов’янського лінгвокраїнознавства».

18 листопада 2015 року відбулася Міжнародна українсько-польська науково-практична конференція «Мовні компетенції як основа професійного і соціального успіху в Європі».

Щорічно кафедра слов’янської філології у ХНУ проводить Всеукраїнську регіональну олімпіаду з польської мови і літератури для учнів ЗНЗ України за сприяння Головного комітету олімпіади з польської мови і літератури при Академії наук Польщі та під патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, що також відбувається на базі УПЦЄІ.

При Українсько-польському центрі ХНУ діють курси з вивчення польської мови, які можуть відвідувати і учні загальноосвітніх навчальних закладів, і студенти, і викладачі – усі, хто потребує мовно-комунікативного рівня знань з польської мови.

У зв’язку із трагічною смертю Юрія Івановича Шалапка директором УПЦЄІ з 1 грудня 2015 року призначено доцента Поліщука Олега Степановича.

УПЦЄІ у складі ХНУ також активно працює над здійсненням міжнародних науково-дослідницьких програм та отриманням грантів, координує та бере участь у організації роботи міжнародних наукових форумів, семінарів, конференцій, сприяє участі студентів та викладачів ХНУ у заходах, спрямованих на інтенсифікацію міжнародних та наукових обмінів.

Між ХНУ (і за участі УПЦЄІ) та вищими навчальними закладами, громадськими організаціями Польщі підписано більше 20 угод про співпрацю. Так, нещодавно у Люблінському католицькому університет імені Івана Павла ІІ (Польща) підписано Угоду про створення консорціуму Східноєвропейських університетів.

Сьогодні Українсько-польський центр європейської інтеграції у м. Хмельницькому плідно продовжує свою роботу на ниві українсько-польського співробітництва у сфері розвитку освіти і науки.