Академічна мобільність студентів і викладачів кафедри

Академічна мобільність – можливість навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами, без відрахування чи звільнення з основного місця навчання чи роботи (Відповідно до Закону України «Про вищу освіту») https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-kordonom/akademichna-mobilnist

12 серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text

Детальніша інформація про організацію академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті розміщена у:

* « Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету» від 28.10.2021 р. 

Положенні про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ» від 01.07.2022 р.

Загальна інформація про можливості здійснення академічної мобільності розміщена на сайті відділу міжнародних зв’язків Хмельницького національного університету, якою охоче користуються наші студенти http://interdept.khnu.km.ua/en/erasmus/

Діяльність у сфері академічних обмінів та співпраці кафедри слов’янської філології з іншими навчальними закладами та установами розміщена на сайті кафедри 

Все ж окремі її елементи подаємо нижче.

2022 рікпротягом 28 листопада – 3 грудня 2022 року студенти-полоністи Хмельницького національного університету, завдяки підтримці багаторічного міжнародного партнера кафедри слов’янської філології Товариства «Інтеграція Європа-Схід» (Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód, http://www.siew.org.pl/) і його президента Кшиштофа Каліти, перебували на міжнародній мовній і педагогічній практиці у м.Кельце (Польща).

2022 ріквідповідно до умов виконання програми Erasmus+ (співпраця Хмельницького національного університету та Вроцлавського університету (Польща)) з 5 до 12 вересня 2022 року відбувалося стажування завідувача кафедри слов’янської філології, кандидата педагогічних наук, доцента Нелі Подлевської у Вроцлавському університеті.

2022 рікмагістрантки уже другого курсу спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська» Катерина Стингач та Олена Удовенко влітку отримали стипендію на Літній курс польської мови та літератури NAWA-2022, яким було передбачено навчання у Літній школі польської мови та літератури Сілезького університету, м. Цешин (Uniwersytet Śląski – Wydziały w Cieszynie). Директор Літньої школи – професор Йоланта Тамбор.

2022 рік – протягом 8 днів викладачі Варшавського університету (Польща) реалізовували міжнародний доброчинний проєкт «Солідарні з Україною» для вчителів/ викладачів/ майбутніх фахівців-філологів, які викладають/ викладатимуть польську мову як іноземну. Ці заняття розглядаємо як методичну допомогу для педагогів, які починають працювати вчителями/викладачами польської мови для іноземців. Особливо актуальними такі заняття стали для наших майбутніх полоністів – студентів спеціальностей кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету: «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «Середня освіта. Мови та літератури (польська, українська», які брали активну участь у всіх заняттях центру Полонікум Варшавського університету 

2022 рік – студенти 3 курсу спеціальності «Філологія. Українська мова і література» у рамках вивчення дисципліни «Методика навчання української мови у ЗЗСО» (викладач – зав. каф. слов’янської філології ХНУ, к. пед. н., доц. Н. Подлевська) взяли участь у гостьовій лекції-вебінарі «Практико-орієнтовані завдання на уроках української мови: подолання перешкод» для усіх охочих студентів та вчителів української мови і літератури України, який проводили викладачі з кафедри мовно-літературної освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка: Н. Дика, зав. каф., к. пед. н., доц. та О. Глазова, к. пед. н., доц..

2022 рік – підвищення кваліфікації «Особливості навчання польської мови в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» на курсах Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти для учителів польської мови України проходили завідувач кафедри слов’янської філології, к. пед. н., доц. Н. Подлевська та ст. викл. кафедри, к. пед. н. О. Ранюк.

2022 рік – розпочався цикл занять із польської мови, польської літератури, методики викладання польської мови та літератури для студентів-полоністів Хмельницького національного університету. Заняття проводять викладачі Всеукраїнського координаційно-методичного центру навчання польської мови та культури в Дрогобичі (за угодою із кафедрою слов’янської філології ХНУ) протягом навчального семестру.

Заняття з польської мови для філологів-полоністів ХНУ

Заняття з польської мови у лютому 2022 р. для полоністів ХНУ

Заняття з польської мови у березні 2022 р. для полоністів ХНУ

Гостьові заняття з польської філології у квітні 2022 р. для студентів-полоністів ХНУ

Гостьові лекції для студентів-полоністів Хмельницького національного університету

2022 рік – студенти-полоністи Хмельницького національного університету мали змогу прослухати лекцію викладача Львівського національного університету, поета та перекладача, доктора Остапа Сливинського на тему «Proza Olgi Tokarczuk jako wyzwanie dla tłumacza: notatki na marginesach ukraińskiego przekładu powieści Księgi Jakubowe» («Проза Ольги Токарчук як виклик для перекладача: нотатки на полях українського перекладу повісті Книги Якова»).

2022 рік – відбулася відкрита лекція викладача Інституту польської глотодидактики Ягеллонського університету, д-р Адріани Прізель-Кані (м. Краків, Польща) на тему «Jak uczy się mózg? Neurobiologiczne podstawy dydaktyki języków obcych»

2021 рік – студенти 4 курсу спеціальностей «Філологія. Українська мова і літератури», «Середня освіта. Українська мова і література» ХНУ мали можливість послухати лекцію із «Синтаксису сучасної української літературної мови» (викладач к. філол. н., доц. кафедри слов’янської філології Н. Торчинська), яку для них провела к. філол. н., доц. кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини О. Дуденко.

2021 рік – із вересня до грудня 2021 року Посольство Республіки Польща спільно із керівництвом замків у Польщі (Королівський замок на Вавелі, Королівський замок в Сандомирі, Королівський замок в Мальборку, Жупний замок у Величці, Люблінський замок, Резиденція Вілянув, Королівський замок у Варшаві) реалізували проєкт «Замкові бесіди» для всіх, хто цікавиться польською історією та культурою. Участь у всіх подорожах польських королівських резиденцій взяли студенти-полоністи ХНУ, що навчаються за освітніми програмами: «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «Польська мова і література, друга мова – англійська», «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)»

2021 рік – гостьова лекція зі «Вступу до мовознавства» для студентів 1 курсу спеціальностей «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)», «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська», «Філологія. Українська мова і літератури», «Середня освіта. Українська мова і література», «Філологія. Прикладна лінгвістика», у якій разом із викладачем курсу, к. філол. н., доц. кафедри слов’янської філології Н. Торчинською взяла активну участь к. філол. н., доц. кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини В. Шиманська.

2021 рік – гостьова лекція для студентів-філологів 4 курсу спеціальностей «Філологія. Українська мова і література» та «Середня освіта. Українська мова і література та англійська мова» з дисципліни «Методика навчання української мови у закладах загальної середньої освіти» (викладач к. пед. н., доц. Н. Подлевська) за участі вчителя української мови і літератури, вчителя вищої категорії, вчителя-методиста Хмельницького НВК №4 Тетяни Головик

2021 рік – гостьова лекція з дисципліни «Основи журналістики» (викладач к. пед. н., доц. І. Горячок) для студентів 2 курсу спеціальностей: «Середня освіта. Мова і література (польська)» та «Філологія. Прикладна лінгвістика» з Анастасією Мазур, менеджером у рекламній агенції «Clever Digital»

2021 рік – завідувач кафедри, к. пед. н., доц.. Н. Подлевська та к. філол. н., доц. Н. Торчинська проходять міжнародне стажування у рамках проєкту Erasmus+ на тему «Інноваційні технології у викладанні філологічних дисциплін» в Ататюркському університеті (Туреччина) (без відриву від виробництва)

Участь викладачів-філологів Хмельницького національного університету у Міжнародному симпозіумі (Туреччина)

Зустріч студентів-філологів Хмельницького національного університету зі студентами Ататюркського університету

Зустріч представників Хмельницького національного університету та Ататюркського університету у рамках реалізації програми Erasmus+

Визнання результатів міжнародного стажування за програмою Erasmus+

2021 рік – відповідно до виконання умов міжнародної програми INTEURO Освіта, створеної в рамках проєкту Товариства Інтеграція Європа-Схід «Свентокшиське – добре сусідство для інтеграції іноземців» (Польща) з метою набуття мовної практики з польської мови і літератури, контекстів польської культури, основ міжкультурної комунікації та проблем перекладу магістранти-полоністи та викладачі кафедри слов’янської філології ХНУ брали участь у реалізації міжнародного проєкту у м. Кельце (Польща)

2021 рік – завідувач кафедри Н. Подлевська проходила стажування у Міжнародному історико-біографічному інституті (Дубай-Нью-Йорк-Рим-Єрусалим-Пекін) для керівників закладів освіти, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти без відриву від виробництва у дистанційному форматі на платформі Телеграм. Тема підвищення кваліфікації «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу».

2021 рік – Всеукраїнська методична майстерня сучасного вчителя-словесника. Видатні науковці, доктори, кандидати педагогічних наук, учителі-словесники проводили лекції та майстер-класи на актуальні теми сучасної лінгводидактики, які відвідували студенти-філологи ХНУ

2021 рік – кафедра слов’янської філології ХНУ долучилася до проєкту «9 лекцій для полоністів. Навколо мови і літератури» Інституту полоністики Варшавського університету (Польща) (Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego) та Прикарпатського національного університету, у ході якого провідні польські фахівці з польської лінгвістики, літератури, культури проводять відкриті лекції для студентів та викладачів, які пов’язані з вивченням чи навчанням полоністики :

* «Публічний дискурс з перспектив етики комунікації» провела доктор філологічних наук, професор Варшавського університету, працівник Інституту прикладної полоністики, керівник «Обсерваторії етики слова», голова Комісії етики спілкування Польської академії наук Анна Цеґєла.

* «Bałkany we współczesnej literaturze polskiej» – лекція доктора літературознавства, польського поета і літературного критика, професора Гданського університету Артура Новачевського

* «Cyprian Norwid – poeta wielkiego serio i małego buffo» («Ципріан Норвід – поет великої серйозності і маленького блазенства») лекцію провів норвідолог, доктор габілітований, професор Варшавського університету Томаш Корпиш.

* Лекцію про літературні і культурні аспекти в навчанні польської мови як іноземної провела Віолетта Прухняк – ад’юнкт в школі польської мови та культури KUL, координатор мовної програми в літній школі польської мови та літератури KUL, а також курсів для лекторів, стипендистка Костюшинської Фундації і Visitting Profesor в університеті Індіани, керівник та викладач післядипломних курсів з вивчення польської мови як іноземної/другої з елементами польської культури (Чікаго), з 2003 р співпрацює з комісією щодо підтвердження знання польської мови як іноземної

* Лекцію на тему «Ciągłość rozwoju języka polskiego» («Наступність розвитку польської мови») провів відомий польський мовознавець, професор, керівник відділу полоністики Варшавського університету (Польща), автор низки праць з історії польської мови, стилістики, діалектології Станіслав Дубіш

2021 рік – заняття для студентів-полоністів ХНУ, проведені викладачами польської мови та літератури Організації розвитку польської освіти за кордоном (Польща, м. Варшава), волонтерами, методистами Загальноукраїнського координаційно-методичного центру вивчення польської мови і культури при Спілці вчителів-полоністів України (м. Дрогобич, Львівська обл.). Заняття проводилися в рамках співпраці кафедри слов’янської філології ХНУ з ІМЗВО (Дрогобицька філія). Заняття проводили: Ілона Лясота, Анна Мішкевіч, Крістіна Мішкевіч протягом навчального семестру.

Відкриті заняття Ілони Лясота (Ilona Lasota) для студентів-полоністів

Відкриті заняття викладачів польської мови (м. Варшава, Польща) для студентів-полоністів

Заняття викладачів польської мови (м. Варшава, Польща) для студентів-полоністів

Заняття викладачів польської мови (Польща) для студентів-філологів кафедри слов’янської філології

2020 рік – зустріч гаранта освітньої програми «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» та членів кафедри слов’янської філології ХНУ із випускницею магістратури означеної ОП ХНУ, стипендіаткою програми NAWA Лілією Кільбіцькою.

2020 рік – відкриту лекцію «Роль перекладача у формуванні навколишнього світу» для студентів, що вивчають польську філологію, і викладачів кафедри слов’янської філології ХНУ провела Анна Плісь із м. Жешів (Польща), перекладачка художньої літератури з англійської, французької та єврейської мов на польську мову; рецензентка та редакторка, членкиня Польського товариства перекладачів літератури

2020 рік – для студентів усіх форм навчання спеціальностей «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» та викладачів кафедри слов’янської філології ХНУ лекцію на тему «Реалістична повість і соціологія на прикладі твору польського письменника Броніслава Відштайна «Долина нікчемності»» провів доктор Якуб Копер, викладач кафедри суспільних теорій та соціології сім’ї Інституту соціологічних наук Люблінського католицького університету Йоана Павла ІІ (Польща), член Капітули роботодавців та експертів цього ж університету; член Інституту соціальних та економічних досліджень Польської академії наук; член суспільної ради розвитку науки та вищої освіти Люблінського воєводства, радник міністра освіти і науки Польщі, професора Пшемислава Чарнка

2020 рік – завідувач кафедри слов’янської філології, к. пед. н. Подлевська Н. В. та доцент кафедри, к. філол. н. Торчинська Н. М. підвищили кваліфікацію в рамках міжнародного стажування у м. Люблін (Польща) на тему «Хмарні сервіси для онлайн-навчання на прикладі платформи Zoom» у дистанційному режимі

2020 рік – для студентів спеціальностей «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» та викладачів кафедри слов’янської філології ХНУ лекцію на тему «Гваделупа в мексикансько-американському мистецтві» провела доктор Евеліна Банька, викладач кафедри американської літератури та культури Люблінського католицького університету Йоана Павла ІІ (Польща)

2020 рік – стипендіатки програма NAWA – 8 студенток (4 бакалаврів і 4 магістранток) спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» Хмельницького національного університету: Глуцька Марина, Колодко Каміла, Тонкошкура Віта, Старух Аліна, Коростіль Юлія, Дроник Дарина, Атаманчук Вікторія, Чорноус Вероніка поглиблюють знання з мови, літератури, культури, історії Польщі, що стане у нагоді в їх професійному житті, а також набувають комунікативних і професійних навичок задля функціонування в сучасному світі. Студентки протягом 2019-2020 н.р. перебувають на навчанні у Вищій державній східноєвропейській школі в Перемишлі (Польща)

Студенти-полоністи ХНУ поглиблюють професійні компетентності у Вищій державній східноєвропейській школі Перемишля

Студентська мобільність – це чудово!

Вивчення полоністики у двох країнах!

Академічна студентська мобільність – це завжди нові можливості!

Зустріч зі студентами-стипендіатами програми NAWA на кафедрі слов’янської філології

2019 рік – 18 студентів різних курсів спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» та «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» та два викладачі кафедри слов’янської філології: к. пед. н., доц. Горячок І. В. та ст. викл. Ранюк О. П. відвідали м. Кельце (Польща) з метою підвищення методичної кваліфікації викладачів та результатів навчання студентів-полоністів відповідно до виконання умов міжнародного проєкту «Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ»

«Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету»

Студентські відгуки про участь у міжнародному польсько-українському проєкті «Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ»

2019 рік – робота і навчання на березі Чорного моря в Болгарії – учасники студентки-полоністки Діана Гагаріна та Ірина Кицька

2019 рік – старший викладач кафедри слов’янської філології Оксана Дутковська та магістранти спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» Марина Хименюк та Дарія Янзюк взяли участь у навчанні з методики викладання польської мови, що відбувалися у два етапи: у Львові та Києві. Для професійного і методичного вдосконалення, з метою якісного навчання майбутніх учителів польської мови Оксана Дутковська взяла участь у професійному вдосконаленні на методичному курсі «Szkoła Języka Polskiego Glossa» в Кракові (Польща)

2019 рік – 8 студентів (4 бакалаврів 3 курсу і 4 магістрантів 1 курсу) ХНУ спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» стали стипендіатами програми NAWA. Оскільки кафедра слов’янської філології Хмельницького національного університету вже не перший рік співпрацює з Державною вищою східноєвропейською школою у м. Перемишлі (Польща), то й логічно, що студенти обрали для свого навчання саме цей заклад вищої освіти. Між ХНУ та ДВСШ узгоджені навчальні плани, за якими навчатимуться студенти- стипендіати NAWA

2019 рік – в Українсько-польському центрі європейської інтеграції ХНУ відбулася зустріч студентів спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» із проректором Державної вищої східноєвропейської школи у м. Перемишлі Славоміром Солецкі. Метою візиту стало узгодження питань щодо участі студентів-полоністів ХНУ в стипендіальній програмі NAWA (Національне агентство з академічного обміну студентами) та майбутнього навчання за програмою NAWA у Державній вищій східноєвропейській школі у м. Перемишлі

2018 рік – участь першокурсників-полоністів ХНУ у IV Форумі молодих поляків в Україні, створення власних проєктів за грантові кошти

Участь першокурсників-полоністів ХНУ у IV Форумі молодих поляків

Реалізація проекту «Солодка зима»

2018 рік – студенти 1 курсу спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша польська» відвідали м. Кельце (Польща) з метою підвищення рівня знань з польської мови та набуття комунікативних компетенцій, а також участі в театральних та літературних семінарах, класах зі створення іміджу в ЗМІ, знайомства з культурним надбанням польського народу тощо у рамках виконання міжнародного проекту «Пригоди з польською мовою в горах Свєнтокшиських»

«Чарівним шляхом з польською мовою у горах Свентокшиських»

«Чарівна стежка пригод з польською мовою у Свентокшиських горах»

2018 рік – п. Ева Калета, вчитель польської мови у Навчально-виховному комплексі шкіл у м. Сташів (Польща), у ХНУ читала лекції учасникам курсів із використання новітніх європейських методик викладання польської мови; проводила психолого-педагогічні та мовні тренінги, елементи яких можуть використовуватися на заняттях з польської мови; вела практичні заняття з використанням інтерактивних методик навчання польської мови як іноземної у рамках реалізації міжнародного проєкту «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ»

2018 рік – студенти-полоністи спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)», викладачі кафедри ХНУ і вчителі польської мови Поділля відвідали м. Кельце (Польща) з метою підвищення професійних компетенцій (участь у Європейському форумі освітніх технологій та інновацій, навчання на методичних і мовних курсах, відвідування навчальних закладів тощо) у рамках реалізації міжнародного проєкту «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ»

2018 рік – студенти-полоністи ІІ і ІІI курсів перебували на літній мовній практиці у Польщі (м. Варшава) із керівником практики старшим викладачем кафедри слов’янської філології Оксаною Дутковською

2017 рік – група викладачів кафедри слов’янської філології ХНУ взяла участь у підвищенні кваліфікації на методично-дидактичних курсах у Педагогічному університеті ім. Комісії народної освіти у Кракові (Польща) відповідно до виконання плану заходів міжнародного проєкту «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ»

2017 рік – група студентів-полоністів спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)» ХНУ зі старшим викладачем кафедри О. Б. Дутковською з метою набуття досвіду практичного застосування мови у галузях освіти, науки та культури в польському середовищі перебували у м. Кельце (Польща) відповідно до виконання плану заходів міжнародного проєкту кафедри «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ»

2016 рік – студентки-філологи 4 курсу Бішарєва Катерина та Федорович Крістіна взяли участь у II Forum Młodych Polakуw у м. Івано-Франківську

2016 рік – делегація (викладачі і студенти кафедри слов’янської філології у т.ч.) ХНУ відвідала місто Торунь Куявсько-Поморського воєводства в рамках проведення фестивалю «Синтез мистецтв» у м.Бидгощ на запрошення керівництва Ради, а також відбувся зворотній візит до ХНУ

2016 рік – навчальна перекладацька практика 5 студентів кафедри у Шльонському університеті (м. Катовіце, Польща)

2016 рік – стажування студентки кафедри Загаєвської Лізи у Словаччині (програма Еразмус+)

2015 рік – студенти-філологи Хмельницького національного університету взяли участь у семінарі для вчителів польської мови, що відбувався в Загальноукраїнському координаційно-методичному центрі вивчення польської мови та культури у Дрогобичі, а також у Дрогобицькій спеціалізованій загальноосвітній школі №3

2015 рік – студенти 3 курсу кафедри слов’янської філології під керівництвом старшого викладача Юлії Серкової відвідали Державну вищу східноєвропейську школу Перемишля у південно-східній Польщі, перебуваючи на практиці – заняттях, які зорганізував польський ЗВО: навчання з польської мови, літератури, історії польської культури, знайомство з традиціями, історією та мистецтвом польського народу

2014 рік – викладачі кафедри слов’янської філології підвищували кваліфікацію у м. Кельце (Польща) (зустрічі, лекції, майстер-класи, методичні семінари) у рамках реалізації проєкту кафедри «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету»