Ранюк Оксана Петрівна 

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fZ5_dNEAAAAJ

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8859-9254

Освіта

• 2008–2013 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Українська мова і література», здобувши кваліфікацію «Філолог, викладач української мови».

• 2015–2018 рр. – навчання в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Після завершення навчання отримала диплом за спеціальністю «Мова і література (польська)», здобувши кваліфікацію «Філолог, вчитель польської мови і літератури».

• 2020 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (польська мова). Тема дисертації «Розвиток риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови».

Підвищення кваліфікації (стажування)

• 2022 р. – Волинський інститут післядипломної освіти. Програма підвищення кваліфікації “Особливості навчання польської мови в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа” 21-26.02.2022, 30 год/1 кредит ЄКТС, сертифікат ПП №00372-22 від 21.02.2022 р., наказ по ХНУ № 56-КП від 11.02.2022.

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), Ośrodekrozwojupolskiejedukacjizagranicą. Polonijne Centrum Nauczycielskie (м. Варшава, Республіка Польща) на платформі ZOOM. Тема підвищення кваліфікації «Nauczanie języka polskiego jako drugiego». З 28 вересня 2021 року до 19 листопада 2021 року. Сертифікат PCN – 4015-6158/20 Варшава 19.11.2021 р.,наказ від 27.09.2021 № 251-КП (50 год.)

• 2021 р. – курси «Akademialiderów», 48 год, 14–20 серпня 2021р., Яблуниця.

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Motywowanie niezmotywowanych dorosłych, różnice w kształceniu dorosłych i dzieci», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-3825/21 –13.09.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Jak zaprojektować dobrą metodycznie lekcję?», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-3607/21 –10.09.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Niestandardowepomysłynalekcjejęzykaobcego/drugiegojęzyka», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-2556/21 –07.08.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Elementynauczaniajęzykapolskiego», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-2828/21 –12.08.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Gramatykawkreatywnysposób», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-2951/21 –19.08.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Jaimojanauczycielskakreatywność iinnowacyjność», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-3113/21 –23.08.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Mnemotechnikiwnauczaniu», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-3201/21 – 26.08.2021 р.).

• 2021 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (вебінар на тему «Pracawgrupachnaróżnicowanympoziomiezaawansowania», Варшава; cертифікат № PCN – 4015-3310/21 – 03.09.2021 р.).

• 2020 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG) (вебінар на тему «Wystapienia publiczne w praktyce – specyfika wystapien publicznych», Варшава; сертифікат № PCN – 4015-2334/20 від 16.11.2020р.).

• 2020 р. – Центр удосконалення вчителів, товариство «Спільнота польська» (вебінар на тему «Zoom krok po kroku», Варшава; cертифікат № 166/2020/MEN/05–12.08.20 р.).

• 2020 р. – Центр розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), (онлайн-курс підвищення кваліфікації «Uczyć się kreatywnie, czyli nowe metody i narzędzia technologiczne w edukacji XXI wieku»; 50 год., Варшава; сертифікат № PCN – 4015-2913/20 від 06.12.2020 р.).

• 2019 р. – Центр удосконалення вчителів товариство «Спільнота польська» (міжнародне стажування, Торунь; сертифікат № 20/04/2019, 1–5 квітня 2019 р.).

• 2013 р. – Дортмундсько-Вроцлавська фундація ім. Св. Ядвіги, (професійна практика з 17.09 до 18.10.2013 р., Вроцлав; сертифікат від 18.10.2013 р.).

Навчальні дисципліни

• Методика викладання польської мови і літератури у закладах вищої освіти

• Методика навчання польської мови

• Розмовний практикум з польської мови

• Сучасна польська мова

• Друга іноземна (польська) мова

Наукові інтереси. Громадська діяльність

• Член ГО Хмельницького обласного відділення Спілки вчителів-полоністів України (з 2019 р.)

• Член журі ІІ етапу (обласного) Всеукраїнської олімпіади з польської мови та літератури, 15 лютого, 2020 р.

• Член журі «Малої академії наук України» (польська мова), 17–18.02.2021 р.

• Член журі Всеукраїнського диктанту з польської мови у ХНУ, 25.09.2021 р.

• Член журі ІІ етапу (обласного) Всеукраїнської олімпіади з мов національних меншин (польської мови та літератури) 20 лютого, 2022 р.

Реалізовані проєкти

Учасниця міжнародних проєктів:

• «Свєнтокшиське – добре сусідство для інтеграції іноземців», 30 вересня – 07 жовтня 2021р. (Польща).

• «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 2017 р. (Кельце, Польща);

• «Польсько-українські зустрічі на шляху до об’єднаної Європи», фінансованим Міністерством закордонних справ Польщі в контексті гранту «Співробітництво в сфері публічної дипломатії у 2015 р.» (Кельце, Польща);

Список основних наукових та навально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

• Ilishova, O., Moroz-Rekotova, L., Semeniako, Y., Podlevska, N., Raniuk, O., & Horiachok, I. (2022). The Role of Human Communicative Competence in Post-Industrial Society. Postmodern Openings, 13(4), 402-426. https://doi.org/10.18662/po/13.4/525 (Web of Science)

Статті у періодичних фахових виданнях України

• Подлевська Н., Ранюк О. Сучасні технології в навчанні української мови у Новій українській школі.Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Вип. 206. С. 265-270.

• Ранюк О. П. Способи підвищення мотивації під час вивчення польської мови студентами спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Наукові записки/ Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 200. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022.

• Ранюк О. П., Подлевська Н. В. Риторична компетентність у становленні майбутнього філолога. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. Випуск 192. С. 120–124.

• Ранюк О. П., Войталюк С. В. Формування фонетичної компетентності на заняттях з дисципліни «Сучасна польська мова». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 116–122.

• Ранюк О. П. Психологічні та психолінгвістичні чинники ефективного оволодіння польською мовою як іноземною студентами-філологами. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 196. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 146–151.

• Ранюк О. П. Лінгводидактична модель розвитку риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Випуск 189. С. 203–207.

• Ранюк О. П. Сучасний стан навчання риторики майбутніх філологів польської мови у ВНЗ України та Польщі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. (Серія: Педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ, 2015. Вип. 131 С. 119–123.

• Ранюк О. П. Використання риторичних методів під час вивчення польської мови. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки: збірник наук. праць. Ніжин, 2015. С. 111–115.

• Ранюк О. П. Формування риторичної компетенції студентів-філологів під час вивчення польської мови. Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2015. Випуск 45. С. 75–80.

• Ранюк О. П. Принципи вивчення риторики у ВНЗ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. Випуск 42. Ч. 1. С. 52–55.

• Ранюк О. П. Риторика як важливий складник професійної підготовки філолога. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наук. праць. Кам᾿янець-Подільський, 2014. Випуск 17. С. 165–170.

Статті у зарубіжних виданнях

• Ранюк О. П. Педагогічні технології розвитку мовленнєвої діяльності у студентів-полоністів. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2020. P. 1104–1114.

• Ранюк О. П. Педагогічні умови розвитку риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria. 2020. P. 693–701.

Статті в інших наукових журналах

• Ранюк О. П., Войталюк С. В. Робота з текстом на заняттях із дисципліни «Сучасна польська мова». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2022. Випуск одинадцятий. С. 188–194.

• Ранюк О. П. Культурологічний підхід у вивченні польської мови майбутніми філологами у закладах вищої освіти. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск дев᾿ятий. С. 188–193.

• Ранюк О. П., Богданець-Білоскаленко Н. І. Формування риторичних умінь учнів початкових класів шкіл з польською мовою навчання на засадах наступності і перспективності. Українська мова і література в школах України. 2020. № 4 . С. 3–5.

• Бакум З. П., Костюк С. С., Пальчикова О. О., Ранюк О. П. Вправи для формування крос-культурної компетентності майбутніх учителів польської мови. Українська мова і література в школах України. 2020. № 6. С. 3–6.

• Ранюк О. П. Ефективні методи розвитку риторичних умінь під час вивчення польської мови. Славістичні студії, лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2019. Випуск 6. С. 94–99.

• Ранюк О. П. Професійне спілкування як важливий складник духовного розвитку філолога. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2015. С. 128–133.

• Ранюк О. П. Тренінг як важлива технологія для розвитку риторичної компетентності філологів-полоністів. Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie: publikacje naukowe.Хмельницький–Кельце : ХмЦНТІ, 2015. С. 150–155.

• Ранюк О. П. Фразеологічні засоби розвитку риторичних умінь студентів під час вивчення польської мовиу ВНЗ. Język polski w ukraińskiej edukacji perspektywy w aspekcie integracji europejskiej : publikacje naukowe. Kielce–Chmielnicki : ChCNTI, 2014. Tom 1. С. 162–171.

• Ранюк О. П. Основні аспекти формування риторичних умінь. Поділля. Філологічністудії: збірник наукових праць. Хмельницький : ХмЦНТІ, 2014. Випуск 6. Частина 1. С. 152–155.

Матеріали конференцій (статті, тези)

• Ранюк О. П. Мнемотехніка на заняттях польської мови в початковій школі. Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу : збірник тез Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 21 квітня 2021 р. / за наук. ред. д. пед. наук Н. І. Богданець-Білоскаленко (електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2021. С. 71–73.

• Ранюк О. П. Риторичні вміння як основа риторичної компетентності майбутнього вчителя-полоніста. Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Дніпро, 22–23 травня 2020 р.). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 42–46.

• Ранюк О. П. Критерії розвитку риторичних умінь майбутніх учителів-словесників у процесі навчання польської мови. Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір : збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. С. 75–78.

• Ранюк О. П. Риторична культура як складова професійної діяльності філолога. Проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Умань : ФОП Жовтий, 2014. С. 73–77.

Методичні розробки

• Сучасна польська мова. Орфографія. Словотвір : збірник вправ та завдань для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти спеціальності 014.028 «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Укладач О. П. Ранюк. Хмельницький, 2022. 80 с.

• Сучасна польська мова. Фонетика : збірник вправ для студентів спеціальності 014 «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Укладач О. П. Ранюк. Хмельницький. 2022. 50 с.

• Методика навчання польської мови : методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти (ОР «бакалавр») спеціальності 014.028 «Середня освіта. Мови та літератури (польська, українська)». Уклад. О. П. Ранюк.  Хмельницький : ХНУ, 2021. 22 с. (пол., укр.).

• Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w instytucjach edukacyjnych (Методика викладання польської мови і літератури у закладах освіти : методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти (ОР «магістр») спеціальності 035.33 «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» / уклад. О. П. Ранюк. Хмельницький : ХНУ, 2021. 24 с. (пол., укр.).

• Сучасна польська мова. Орфографія. Словотвір : збірник вправ та завдань для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти спеціальності 014.028 «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Укладач О. П. Ранюк. Хмельницький, 2021. 70 с.

• Розмовний практикум з польської мови : збірник вправ та завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.028 «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)», 035.033 «Філологія. Слов’янські мови (переклад включно), перша – польська». Укл. О. П. Ранюк. Хмельницький : ХНУ, 2019. 76 с.

Посади

• 2013–2016 рр. – старший лаборант кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

• 2014–2016 рр. – викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету (за сумісництвом).

• 2016–2020 рр. – вчитель польської мови Хмельницького приватного ліцею «Мої обрії».

• 2019 р. – дотепер – старший викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету

• 2022 р. – дотепер – доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Відзнаки

• Грамота ректора Хмельницького національного університету за значні досягнення у науковій сфері та до Дня працівника освіти, 2021 р.

• Подяка ректора Хмельницького національного університету за організацію та проведення Всеукраїнської олімпіади з польської мови і літератури (2021 р.).

Контакти

E-mail: raniuko@khmnu.edu.ua