Коваль Марина Іванівна

Старший лаборант із повною вищою освітою, викладач кафедри слов’янської філології

Освіта

 • 2015-2019 рр. – навчалася у Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Філологія. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію бакалавра філології; вчитель української мови і літератури; вчитель зарубіжної літератури; редактор освітніх видань.
 • 2019-2020 рр. – навчалася у Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Філологія. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології; викладача української мови та літератури; вчителя української мови та літератури; вчителя зарубіжної літератури.
 • 2022–2023 рр. – навчалася у Хмельницькому національному університеті за спеціальністю «Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська)» та здобула кваліфікацію «Магістр філології, перекладач, викладач польської мови і літератури, вчитель польської мови».
 • 2022 р. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки». Тема дисертації «Формування соціокультурної компетентності у майбутніх філологів-полоністів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу». Науковий керівник: Подлевська Неля Володимирівна, кандидат педагогічних наук,  доцент.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2024 р. – Clarivate. Вебінар серії Research Smarter «Відповідальний академічний штучний інтелект для дослідників Web of Science», 23.05.2024 р., сертифікат
 • 2023 р. – Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради. Підвищення кваліфікації на тему «Персональний блог як електронне портфоліо педагога» у рамках роботи Школи цифрової компетентності педагогів, 18.05.2023, сертифікат.
 • 2023 р. – Платформа онлайн-курсів Prometheus. Курс «Медіаграмотність для освітян», 09.05.2023, сертифікат.
 • 2023 р. – Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради. Підвищення кваліфікації на тему «Організація поточного опитування за допомогою цифрових інструментів у викладанні філологічних дисципліни», сертифікат № 426/0423 від 27.04.2023.
 • 2023 р. – Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради. Підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні технології в сучасному виховному процесі», сертифікат № 0341/0423 від 26.04.2023
 • 2023 р. – Вінницький інститут післядипломної педагогічної освіти. Підвищення кваліфікації «Інноваційні технології викладання польської мови» («Розвиток професійних компетентностей» «Розвиток інклюзивної освіти»), 23.01.2023, сертифікат ПП № 00060-23.
 • 2022 р. – НДІ Люблінського науково-технологічного парку (Польща). Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів.  «Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн ЄС та України», 26.12.2022 р., сертифікат ES № 11473/2022.
 • 2022 р. – Платформа онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів»,10.11.2022, сертифікат.

Навчальні дисципліни

Польська мова (базовий рівень) (вибіркова)

Польська мова (початковий рівень) (вибіркова)

Історія польської мови (вибіркова)

Статті у періодичних фахових виданнях України

 •   Горячок І., Коваль М. Упровадження проєктних технологій під час вивчення літературнознавчмх дисциплін у закладах вищої освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2024 (подана до друку).
 • Горячок І., Коваль М. Сучасна польська феміністична проза в соціокультурному вимірі. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 72, том 1, 2024. С. 217–224.
 • Подлевська Н. В., Коваль М. Ґенезис становлення поняття соціокультурної компетентності як педагогічної проблеми в Україні та Польщі. Порівняльна професійна педагогіка. № 1 (Т. 13), 2023 : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – Київ. – Хмельницький : ХНУ, 2023
 • Царалунга І. Б., Коваль М. І. Поняття мовної варіативності в контексті сучасної лінгвістики. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький, 2019. С. 61–64.

Статті у зарубіжних виданнях

 • Горячок І., Коваль М. Використання інтернет-технологій під час формування соціокультурної компетентності. Science and society: modern trends in a changing word : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Відень, Австрія, 22-24.01.2024 р.). Австрія, 2024 (подана до друку).
Статті в інших наукових журналах
 • Коваль М. Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 – 20 березня 2023 р.). Хмельницький : ХНУ, 2023. С. 62–63.
 • Коваль М. Текстоцентризм як основа формування соціокультурної компетентності. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2023. Випуск тринадцятий, С. 70–75.
 • Коваль М. І. «Польська мова» як вибіркова дисципліна у Хмельницькому національному університеті. Полоністика на Поділлі: альманах кафедри слов’янської філології : електронне видання. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2022. С. 38–43.
 • Коваль М. І. Соціокультурна компетентність як складник мовної підготовки філологів-полоністів у ЗВО. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2022. Випуск дванадцятий, С. 39–46.
 • Коваль М. І. Варіативність у системі консонантизму писемних пам’яток XVI–XVII ст. (на матеріалі актових книг Правобережної України). Поділля. Філологічні студії : електронний збірник студентських наукових праць. Хмельницький, 2020. Вип. 13. С. 50–60.
 • Коваль М. І. Проблеми синергетики на сучасному етапі розвитку лінгвістики. Поділля. Філологічні студії : електронний збірник студентських наукових праць. Хмельницький, 2020. Вип. 12. С. 55–60.
 • Коваль М. І. Тема «втраченого покоління» у світовій літературі. Літературознавчий вісник: збірник наукових праць. Хмельницький, «Термінова поліграфія», 2019. Вип. четвертий. С. 49–52.
 • Коваль М. І. Контент-аналіз Хмельницької міської газети «Проскурів». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є., І. 2018. Випуск третій. С. 55–57.
 • Коваль М. І. Система вправ як провідний структурний компонент підручника з української мови для старшокласників профільної школи. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск п’ятий. С. 145–149.
 • Коваль М. І. Село Божиківці Деражнянського району Хмельницької області: історико-ономастична характеристика. Поділля. Філологічні студії : збірник наукових праць. Хмельницький, 2018. Випуск десятий. С. 83–87.
 • Коваль М. І. До питання про топонімікон села Яснозір’я. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. С. 61–63.
 • Коваль М. І. Місце Генріха Гейне у німецькій та світовій літературах. Літературознавчий вісник: збірник наукових. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск третій. С. 60–63.
 • Коваль М. І. Метод вправ у навчанні страшокласників української мови. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький:ФОП Бідюк Є.І., 2018. Випуск п’ятий. С. 149–152.
 • Коваль М. І. Легенда про Трістана та Ізольду у світовій літературі. Літературознавчий вісник: збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2017. Випуск другий. С. 79–81.
 • Коваль М. І. Село Нетечинці Віньковецького району Хмельницької області: історико-ономастична характеристика. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2017. Випуск третій. С. 78–80.
Матеріали конференцій (статті, тези)
 • Коваль М. І. Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р.) / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, І. В. Андрощук [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2023. С. 62–63.
 • Коваль М.  Теоретичні засади соціокультурної компетентності майбутніх філологів. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16 – 18 березня 2023 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. С. 69–71.
 • Коваль М. Зміст і структура соціокультурної компетентності у педагогічній діяльності. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради 17 березня 2023 р. / [редактор упорядник: Т. В. Кулікова] Кременчук : Методичний кабінет, 2023. С. 69–72.
 • Коваль М. Використання інтернет-технологій під час формування соціокультурної компетентності. Лінгвістичні студії молодих дослідників: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (стаття подана до друку).
 • Коваль М. І. Любов до рідного краю як провідний мотив у творчій спадщині Миколи Радиці. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2019. С. 43–46.
 • Коваль М. І. Семантика кольоративів у творчому доробку Петра Старости. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. С. 114–119.
 • Коваль М. І. Образно-виражальні функції кольоративів у творчому доробку Петра Старости. Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 41–45.
 • Коваль М. І. Весільні обряди с. Нетечинці Віньковецького району Хмельницької області. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2017. С. 160–163.

Відзнаки

 • Грамота Хмельницького національного університету за сумлінне виконання професійних обов’язків, високі досягнення у навчально-методичній, науково-дослідницькій діяльностях, вагомий внесок у підготовку фахівців-полоністів та з нагоди 10-річчя кафедри слов’янської філології й визнання високих результатів її діяльності на міжнародному рівні(2023 р.).
 • Подяка ректора Хмельницького національного університету за участь за активну участь в організації Всеукраїнської студентської олімпіади з польської мови і культури (2023 р.).

Посади

 • 2018 р. і дотепер – старший лаборант кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.
 • 2022–2023 н. р. – асистент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.
 • 2023 р. і дотепер – викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Контакти

E-mail: kovalmaryna@khnu.edu.ua