Коваль Марина Іванівна

Старший лаборант із повною вищою освітою кафедри слов’янської філології

Освіта

● 2015-2019 рр. – навчалася у Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Філологія. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію бакалавра філології; вчитель української мови і літератури; вчитель зарубіжної літератури; редактор освітніх видань.

● 2019-2020 рр. – навчалася у Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Філологія. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології; викладача української мови та літератури; вчителя української мови та літератури; вчителя зарубіжної літератури.

Посада

● 2018 р. – дотепер – старший лаборант із повною вищою освітою кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Список публікацій

  1. Коваль М. І. «Польська мова» як вибіркова дисципліна у Хмельницькому національному університеті. Полоністика на Поділлі: альманах кафедри слов’янської філології : електронне видання. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2022. С. 38–43.
  2. Коваль М. І. Соціокультурна компетентність як складник мовної підготовки філологів-полоністів у ЗВО. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький, 2022. Випуск дванадцятий.

3. Коваль М. І. Варіативність у системі консонантизму писемних пам’яток XVI–XVII ст. (на матеріалі актових книг Правобережної України). Поділля. Філологічні студії : електронний збірник студентських наукових праць. Хмельницький, 2020. Вип. 13. С. 50–60

4. Коваль М. І. Весільні обряди с. Нетечинці Віньковецького району Хмельницької області. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2017. С. 160–163.

5. Коваль М. І. Метод вправ у навчанні страшокласників української мови. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький:ФОП Бідюк Є.І., 2018. Випуск п’ятий. С. 149–152.

6. Коваль М. І. Проблеми синергетики на сучасному етапі розвитку лінгвістики. Поділля. Філологічні студії : електронний збірник студентських наукових праць. Хмельницький, 2020. Вип. 12. С. 55–60.

7. Коваль М. І. Семантика кольоративів у творчому доробку Петра Старости. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. С. 114–119.

8. Коваль М. І. Контент-аналіз Хмельницької міської газети «Проскурів». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є., І. 2018. Випуск третій. С. 55–57.

9. Коваль М. І. Любов до рідного краю як провідний мотив у творчій спадщині Миколи Радиці. Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2019. С. 43–46.

10. Коваль М. І. Образно-виражальні функції кольоративів у творчому доробку Петра Старости. Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 41–45.

11. Коваль М. І. Система вправ як провідний структурний компонент підручника з української мови для старшокласників профільної школи. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск п’ятий. С. 145–149.

12. Коваль М. І. Село Божиківці Деражнянського району Хмельницької області: історико-ономастична характеристика. Поділля. Філологічні студії : збірник наукових праць. Хмельницький, 2018. Випуск десятий. С. 83–87.

13. Коваль М. І. До питання про топонімікон села Яснозір’я. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск шостий. С. 61–63.

14. Коваль М. І. Легенда про Трістана та Ізольду у світовій літературі. Літературознавчий вісник: збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2017. Випуск другий. С. 79–81.

15. Коваль М. І. Місце Генріха Гейне у німецькій та світовій літературах. Літературознавчий вісник: збірник наукових. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2018. Випуск третій. С. 60–63.

16. Коваль М. І. Село Нетечинці Віньковецького району Хмельницької області: історико-ономастична характеристика. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2017. Випуск третій. С. 78–80.

17. Коваль М. І. Тема «втраченого покоління» у світовій літературі. Літературознавчий вісник: збірник наукових. Хмельницький, «Термінова поліграфія», 2019. Вип. четвертий. С. 49–52.

18. Царалунга І. Б., Коваль М. І. Поняття мовної варіативності в контексті сучасної лінгвістики. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький, 2019. С. 61–64.

Контакти

E-mail: marinakoval211998@gmail.com