Співпраця кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету із кафедрою полоністики та перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки

10 січня 2023 року відбулося спільне засідання кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету із кафедрою полоністики та перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Засідання відбувалося за участі здобувачів освіти, випускників, стейкхолдерів, гарантів ОПП, членів кафедр.

Як зазначає доцент кафедри полоністики та перекладу ВНУ Юлія Васейко, співпраця кафедр розпочалася ще 2021 року, коли виступила рецензентом проєкту ОПП «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ХНУ.

Неля Подлевська наголосила, що елементи співпраці зародилася ще на етапі написання кандидатської дисертації Оксани Ранюк (сьогодні уже кандидата педагогічних наук, доцента кафедри слов’янської філології), коли та проводила експериментальну частину своєї роботи зі студентами-полоністами ВНУ імені Лесі Українки. Також приємним моментом для нас минулого року стала перемога в творчому конкурсі із полоністики нашої магістрантки-полоністки Яни Токар, яка, взявши участь у конкурсі Волинського національного університету імені Лесі Українки, отримала серед інших студентів 1 місце.

2021 року у листопаді ректори Хмельницького національного університету та Волинського національного університету імені Лесі Українки підписали угоду про співпрацю в напрямі навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи й взаємного обміну досвідом із метою покращення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань і їхнього практичного застосування (примірник угоди ХНУ розміщений на сайті кафедри слов’янської філології: https://ksf.khmnu.edu.ua/spivpraczya/).

Спільне засідання розпочалося із представлення й обговорення освітньо-професійних програм двох кафедр ЗВО, які працюють у напрямі розвитку полоністики в Україні, зокрема увагу зосереджено на ОПП: «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» (1 рівня), «Польська мова та література, друга мова – англійська» (1 рівня), «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» (2 рівня) в ХНУ й «Середня освіта. Польська мова», «Мова та література (польська). Переклад» (1 рівня), «Мова та література (польська). Переклад» (2 рівня) у ВНУ імені Лесі Українки.

Подаємо уривок із статті про нашу зустріч доцента кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки Юлії Васейко: «Під час зустрічі 10 січня виступила гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта. Польська мова» (1 рівня), доцент Юлія Васейко, яка розповіла про історію створення ОПП й особливості організації освітнього процесу. Гарант ОПП «Мова та література (польська). Переклад» (1 рівня) Наталія Цьолик проінформувала про хорошу матеріальну базу луцької полоністики, котра дає змогу забезпечити належну професійну підготовку здобувачів, які удосконалюють власні теоретичні знання й навички під час проходження перекладацьких практик, беручи участь у семінарах, вебінарах, міжнародних проєктах. Гарант ОПП «Мова та література (польська). Переклад» (2 рівня) Світлана Сухарєва розповіла про особливості реалізації програми «Подвійний диплом», широкі можливості для здобувачів реалізувати своє право на міжнародну мобільність. Завідувач кафедри слов’янської філології ХНУ Неля Подлевська докладно ознайомила присутніх зі змістовим наповненням ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» (1 рівня), «Польська мова та література, друга мова – англійська» (1 рівня), «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» (2 рівня), котрі реалізовує їхня кафедра, з матеріально-технічною базою освітнього процесу, інтернет-сторінкою кафедри, де розміщена вся актуальна інформація про міжнародні проєкти, випускників тощо.

В обговоренні ОПП взяли участь і стейкхолдери. Так, Оксана Сущук, директор КЗЗСО «Прилуцький ліцей № 29 Луцької міської ради Волинської області», звернула увагу присутніх на потужну практичну спрямованість ОПП. Світлана Степанюк, методист ВІППО, закцентувала на науковому складнику під час підготовки здобувачів, котрі беруть активну участь у методичних семінарах, пишуть наукові розвідки. Ніна Поремська, голова Товариства польської культури імені Т. Костюшка, зазначила, що особисто зустрічалася зі студентами полоністики, котрі реалізовували елементи дуального навчання на базі товариства, де показали високий рівень знань. Олеся Прус, директор Хмельницького НВК-4, регіональний тренер НУШ, закцентувала на гострій потребі підготовки вчителів польської мови як другої іноземної для Нової української школи.

Випускниці луцької полоністики Анжеліка Гнатюк, учитель польської мови у КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», Ірина Ройко, вчитель польської мови у КЗЗСО «Прилуцький ліцей № 29 Луцької міської ради Волинської області», Анастасія Гуліта, працівник IT-компанії ESKA8, редактор польського напряму, підкреслили позитивні зміни в навчальних планах, де немає випадкових предметів, цікаві блоки вибіркових дисциплін. Випускниця ХНУ Світлана Василик подякувала викладачам за міцні знання, хорошу підготовку до професійної діяльності.

В обговоренні освітньо-професійних програм взяли участь і здобувачі луцької полоністики. Дарина Махновець зазначила, що навчатися цікаво, адже відбувається багато заходів, котрі сприяють інтелектуальному розвитку студентів, також є прекрасні можливості для реалізації зовнішньої академічної мобільності. Юлія Михалюк розповіла, що вона семестр була студенткою Поморської академії (м. Слупськ, Республіка Польща), а її одногрупники стали здобувачами освіти у Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша у межах реалізації програми «Подвійний диплом». Катерина Михалюк підкреслила, що майбутні полоністи мають змогу формувати індивідуальну освітню траєкторію, вони самостійно вибирають вибіркові дисципліни, керівників наукових проєктів, теми досліджень тощо.

Здобувачі ХНУ Вікторія Колоднюк, Уляна Карапозюк, Анастасія Бойко зазначили, що освітній процес на ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» (1 рівня) дуже інтенсивний і цікавий, адже відбувається багато заходів, реалізуються міжнародні проєкти, усі дисципліни потрібні, мають практичне спрямування.

Викладачі кафедри полоністики і перекладу ВНУ імені Лесі Українки та слов’янської філології ХНУ підкреслили важливе значення подібних зустрічей, під час яких генеруються цікаві ідеї щодо вдосконалення освітньо-професійних програм, посилення внутрішньої мобільності, науково-методичної співпраці» (повний текст статті Юлії Васейко: https://vnu.edu.ua/uk/news/spivpratsya-kafedr-polonistyky-i-perekladu-universytetu-imeni-lesi-ukrayinky-ta-slovyanskoyi).

Перспективами нашої зустрічі стала домовленість про продовження співпраці між двома кафедрами українських ЗВО. Так, вже 30 січня-1 лютого доцент кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки Юлія Васейко проводитиме «Зимову школу майбутнього вчителя польської мови», до участі в якій запрошені наші здобувачі ОПП «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))», які зможуть набувати додаткових професійних компетентностей у ролі майбутнього вчителя польської мови, адже мають можливість і відвідувати науковий гурток у ХНУ «Педагогічна майстерня вчителя» (науковий керівник доцент Інна Горячок), а також здобувачі 4 курсу ХНУ (відповідно до навчального плану) якраз перебуватимуть на педагогічній практиці у закладах загальної середньої освіти, а тому додаткові рекомендації та обмін досвідом, отримані під час заходів будуть усім дуже корисними. Також планується на зустрічі і участь вчителів польської мови, які зможуть дати практичні поради і настанови щодо професійного становлення майбутніх учителів.

Ще одним із напрямів перспективної співпраці є напрацювання поетапних рішень у налагодженні співпраці щодо внутрішньої академічної мобільності наших здобувачів освіти. Залишилося обговорити питання із здобувачами освіти про вибір дисциплін для взаємообміну, адже такий вид навчальної діяльності очікуваний для здобувачів освіти обох ЗВО.

Тож вважаємо, що зустріч відбулася надзвичайно продуктивно, результативно, насичено, творчо.

Щиро дякуємо нашим колегам із кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки за доброзичливу атмосферу зустрічі, позитивну налаштованість, емоційну піднесеність, конструктивну співпрацю та спільність у прийнятті рішень.

Завідувач кафедри слов’янської філології Неля Подлевська