Всеукраїнську студентську конференцію з міжнародною участю «Славістичні студії в сучасному філологічно-дидактичному просторі» проведено у ХНУ

Студентська конференція є однією із форм наукового дослідження. Уже з перших курсів здобувачі вищої освіти мають змогу брати активну участь у таких наукових заходах, основна цінність яких полягає в отриманні досвіду публічного виступу.

24 травня 2024 року кафедра слов’янської філології Хмельницького національного університету провела Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Славістичні студії в сучасному філологічно-дидактичному просторі» в онлайновому режимі за допомогою комунікаційних технологій платформи «Zoom». Такий формат проведення конференції дозволив залучити численну кількість молодих науковців.

Зазначимо, що цьогоріч конференція отримала статус всеукраїнської під егідою Міністерства освіти і науки України, а завдяки співпраці з Варшавським університетом, який є співорганізатором конференції, отримала ще й доповнення «з міжнародною участю».

Метою проведення конференції було залучення студентів до науково-дослідницької діяльності, а також набуття навичок обміну знаннями та досвідом.

Співорганізаторами міжнародної конференції стали: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна), Рівненський державний гуманітарний університет (Україна), Волинський національний університет імені Лесі Українки (Україна), Криворізький державний педагогічний університет (Україна) та Варшавський університет (Польща).

До участі у конференції зареєструвалося 118 студентів, зокрема здобувачі освіти із 5 закладів вищої освіти України (Хмельницький національний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Рівненський державний гуманітарний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Криворізький державний педагогічний університет) та зарубіжного закладу вищої освіти – Варшавського університету (Польща). До безпосередньої участі на пленарному засіданні під’єдналися понад 50 учасників.

На початку конференції учасники ознайомилися із Хмельницьким національним університетом, переглянувши 3-хвилинний фільм про наш навчальний заклад, а також із історією проведення конференції та учасниками.

У відкритті конференції взяли участь: декан гуманітарно-педагогічного факультету ХНУ, кандидат філологічних наук, доцент Станіславова Людмила Леонідівна, завідувач кафедри української мови Рівненського державного гуманітарного університету, доктор філологічних наук, професор Совтис Наталія Миколаївна, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат філологічних наук, доцент Розгон Валентина Володимирівна, завідувач кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, професор Сухарєва Світлана Володимирівна, а також доктор філологічних наук, доктор габілітований, професор кафедри україністики Варшавського університету (Польща) Кононенко Ірина Віталіївна. Вони звернулися до учасників конференції із вітальними словами, наголосили на важливості проведення таких заходів, побажали молодим науковцям успішних виступів, цікавих дискусій та обговорень, а також нових ідей для подальших досліджень. Кожен із представників свого навчального закладу подякував завідувачеві кафедри слов’янської філології, кандидату педагогічних наук, доценту Подлевській Нелі Володимирівні за багаторічну співпрацю, спільні проєкти та постійну підтримку.

Модератором конференції стала кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету Подлевська Неля Володимирівна.

На пленарному засіданні із доповідями виступили:

  • здобувачка вищої освіти другого магістерського рівня Хмельницького національного університету Добровольська Лариса Ярославівна (Особливості відтворення етнографічних лексем польською та українською мовами в романі Френсіс Бернет «Маленька принцеса»);
  • здобувачка вищої освіти другого магістерського рівня Рівненського державного гуманітарного університету Захарчук Ольга Василівна (Діалектна лексика в художній прозі Василя Шкляра);
  • здобувач вищої освіти першого бакалаврського рівня Варшавського університету Колодзейчак Якуб (Проблеми польсько-української зіставної термінології);
  • здобувач вищої освіти другого магістерського рівня Хмельницького національного університету Лембас Максим Сергійович (Можливості й потенціал розвитку штучних засобів автоматичного перекладу словʼянських мов).

Усі доповіді, представлені на пленарному засіданні, викликали жвавий інтерес. Особливо варто відзначити наших зарубіжних гостей, студентів Варшавського університету (Вшолек Матеуш, Колодзейчак Якуб, Возьний Мілена), які блискуче розмовляють українською (а починали, як то кажуть, із «нуля»).

Після пленарного засідання робота продовжилася в секціях. Загалом працювало 5 секцій:

  • 1 секція – «Лінгвістичні парадигми у слов’янському дискурсі» (керівник секції: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету Торчинська Наталія Миколаївна);
  • 2 секція – «Мовна реалізація комунікативних стратегій» (керівник секції: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету Ранюк Оксана Петрівна);
  • 3 секція – «Слов’янські літератури в загальноєвропейському контексті» (керівник секції: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університетуГорячок Інна Владиславівна);
  • 4 секція – «Актуальні проблеми теорії і практики перекладу» (керівник секції: кандидат філологічних наук, доцент, декан гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету Станіславова Людмила Леонідівна);
  • 5 секція – «Тенденції і перспективи вивчення слов’янських мов і літератур у закладах освіти» (керівник секції: кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету Подлевська Неля Володимирівна).

Доповіді учасників на секційних засіданнях конференції були надзвичайно цікавими, пізнавальними, ґрунтовними, мали актуальний характер та висвітлювали практичну цінність отриманих результатів дослідження. Усі виступи було унаочнено мультимедійними презентаціями. Після доповіді кожного учасника відбувалося жваве обговорення почутого. Питання до доповідачів та отримані вичерпні відповіді виявили зацікавленість учасників, зокрема показали, що представлені результати досліджень та зазначені перспективні напрямки роботи є актуальними в умовах сьогодення.

За результатами роботи конференції буде підготовлено збірник наукових праць «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика» (випуск 16, оприлюднення восени), присвячений питанням, висвітленим на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції з міжнародною участю (голова редколегії Подлевська Неля Володимирівна, відповідальна за випуск Торчинська Наталія Миколаївна).

Після роботи секцій відбулося підсумкове засідання, на якому заслухано звіти керівників секції, обговорено пропозиції, побажання, зауваження учасників та прийнято ухвалу рішення конференції. Одним із рішень ухвали конференції стало регулярне проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 раз на рік).

Додаткова інформація (відеозапис конференції) зберігається в архіві кафедри слов’янської філології.

Отже, як показав результат проведення студентської конференції, такі наукові заходи є надзвичайно важливими для здобувачів вищої освіти. Насамперед вони сприяють теоретичним навичкам (навчитися бути вченим); умінню здійснювати пошук актуальної інформації та умінню лаконічно, тезово висловлювати свої думки; розвитку аналітичних здібностей; набуттю досвіду публічних виступів; практичним навичкам вести дискусії. Також студенти мають змогу отримати слушні поради, рекомендації від досвідчених науковців.

І, звісно ж, не менш важливий результат – налагодження контактів між освітянами, здобувачами освіти із різних закладів вищої освіти України та зарубіжних країн. Це, безумовно, сприятиме зростанню міжнародної активності як Хмельницького національного університету, так і інших закладів освіти.

Щиро дякуємо всім учасникам, доповідачам за активну участь у цей непростий для нас час, цікаві і змістовні доповіді, жваві і дискусійні обговорення, подання статей до публікації, теплу атмосферу, позитивні відгуки про нас, щедрі пропозиції щодо співпраці! Ми готові до взаємодії і співпраці у сфері освіти і науки на всеукраїнському та міжнародному рівнях!

Інформація кафедри слов’янської філології