Зимова школа майбутнього вчителя польської мови

Спільні зустрічі молодих полоністів Хмельницького національного університету та  Волинського національного університету імені Лесі Українки

30-31 січня та 1 лютого 2023 року на платформі zoom відбувалися спільні зустрічі молодих полоністів Хмельницького національного університету  та  Волинського національного університету імені Лесі Українки. Приємно, що більше 70 учасників з двох закладів вищої освіти відвідали Зимову школу майбутнього вчителя польської мови, організовану кафедрою полоністики та перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки (керівник Зимової школи – доцент кафедри, кандидат філологічних наук Юлія Васейко). Учасниками від Хмельницького національного університету були студенти спеціальності «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))», зокрема члени наукового гуртка «Педагогічна майстерня філолога», керівник – доцент кафедри слов’янської філології, кандидат педагогічних наук Інна Горячок.

Мета такої діяльності: надання дієвої методичної допомоги майбутнім учителям, індивідуально-психологічне консультування молодого фахівця на початку його професійної діяльності, формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб у постійному саморозвитку і самовдосконаленні. сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи майбутніх спеціалістів в умовах упровадження Концепції Нової української школи.

Студенти-полоністи, які вже мають досвід педагогічної діяльності у державних ЗЗСО, приватних мовних школах, курсах чи робота репетитором, ділилися своїми знаннями, уміннями та навичками, розповідаючи про специфіку освітянської діяльності. Багато хто зауважував, що суттєва особливість педагогічної праці – з початку і до кінця є процесом взаємодії людей. Це посилює роль особистісних взаємин у педагогічній праці: підкреслює важливість моральних аспектів. Специфічним є і результат педагогічної діяльності – людина, яка оволоділа певною частиною суспільної культури, здатна до соціального саморозвитку і виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

Із уст майбутніх педагогів звучали думки про те, що учителями в широкому розумінні слова називають тих, хто озброює молоде покоління знаннями, уміннями, навичками. У вузькому значенні слово вчитель – це людина, яка одержала спеціальну підготовку і займається навчанням і вихованням учнів у загальноосвітній школі.  Позитивно зазначити, що студенти-полоністи розуміють, що ця професія захоплююча, творча; для людини, що її обрала, є джерелом постійного зростання і вдосконалення, це велика праця душі.

У процесі зустрічі порушувалися різноманітні  питання, серед яких найтиповішими є:

  • Як здійснити успішне входження в професію: уміння чітко орієнтуватися в реальних життєвих та навчально-виховних ситуаціях, брати відповідальність за прийняті рішення?
  • Які практичні  навички  дуже необхідні у педагогічній роботі?
  • Як адекватно оцінювати власні досягнення?
  • Як побудувати власний шлях професійного зростання?

Юнаки та дівчата на завершення уклали пам’ятку для своїх молодих майбутніх колег:

  1. Вивчай можливості кожного свого учня.
  2. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців.
  3. Частіше усміхайся. 

4.  Важливе завдання вчителя – передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам ‘ятай: помилки легше уникнути, ніж виправити.

  • Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу. Пам ‘ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.
  • Пам’ятай: основне призначення оцінки – правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

Детальніша розповідь про Зимову школу майбутнього вчителя польської мови – від наших колег із Волинського національного університету імені Лесі Українки:https://vnu.edu.ua/uk/news/zymova-shkola-maybutnoho-uchytelya-polskoyi-ta-anhliyskoyi-mov-zdobuvach-pedahoh

Такі зустрічі дуже важливі для здобувачів освіти обох ЗВО, адже сприяють набуттю комунікативних навичок, soft skills, взаємообміну набутим досвідом, налагодженню стосунків і співпраці, професійному становленню майбутнього вчителя-філолога. Тож і надалі плануємо і продовжуємо співпрацю.

Доцент кафедри слов’янської філології ХНУ Інна Горячок