Міжнародна активність здобувачів і випускників полоністичних спеціальностей кафедри в дії!

1 червня на кафедрі слов’янської філології відбулася зустріч «Реалізація євроінтеграційного процесу у сфері освіти» зі стейкхолдером – нашою випускницею магістратури «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», учителем польської мови, організатором міжнародних українсько-польських та  польсько-німецьких проєктів Вітою Карпінською. На зустрічі були присутні викладачі кафедри та студенти-полоністи (магістранти та бакалаври), яких зацікавила тематика заходу.

Хочемо зазначити, що міжнародна діяльність на кафедрі слов’янської філології є досить потужною та ефективною. Про її результати можна дізнатися із сайту кафедри: https://ksf.khmnu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kafedry/

У ході зустрічі Віта Карпінська поділилася власним досвідом роботи в організації міжнародних проєктів та про етапи їх підготовки, реалізації і звітності, зосередивши увагу на можливостях, які отримують учасники проєктів – і учні, і опікуни, і перекладачі, і організатори. Як зазначає пані Віта, найбільші можливості для неї відкрилися, коли отримала диплом магістра філології, перекладача, викладача польської мови, адже повноцінно могла уже заявити про себе як дипломований магістр польської філології.

Пані Віта розкрила актуальність таких заходів (проєктів), адже це і здатність спілкуватися рідною (українською) та іноземною (польською) мовами, тобто набуття комунікативної міжкультурної компетентності майбутніми перекладачами (і тут стають у нагоді знання і вміння, набуті магістрантами під час занять дисциплін першого семестру: «Міжкультурна комунікація у перекладознавчому аспекті» та «Проблемні питання польської мови та перекладознавства»); ще одним важливим складником є знайомство із культурою країн-партнерів проєкту (тобто відбувається взаємообмін культурними цінностями учасників); не менш важливим є обмін педагогічним досвідом між учителями (опікунами) – учасниками проєкту, що сприяє, звісно, професійному розвиткові педагога (тут допомагають, звісно, дисципліни, які вивчали у магістратурі: «Педагогіка і психологія у вищій школі» та «Методика викладання польської мови і літератури»).

Досить важливим етапом зустрічі стала розповідь пані Віти про етапи реалізації міжнародних проєктів (від написання і подання заявки на грант для здійснення міжнародного проєкту (тут теж важливо дотримуватися всіх вимог і особливо важлива роль міжнародних партнерів); оформлення супровідних документів; узгодження програми перебування і навчання учасників; супровід учасників і роль координатора в реалізації проєкту; обговорення результатів; звітна діяльність тощо).

Для учнів – учасників проєктів – це також додаткові можливості: часткове подолання мовного бар’єру, знайомство із культурою інших країн і народів, адаптація до нового середовища, набуття нових друзів, розвиток бажання подорожувати і пізнавати нове, подолання певних психологічних бар’єрів, створення самооцінки, формування вміння самостійності та прийняття рішень, роботи в команді, це й емоційна реабілітація у сьогоднішніх непростих умовах проживання дітей в Україні, а отже, для кожної дитини участь у проєкті – це крок до саморозвитку і становлення особистості.

Таким чином, наші полоністи, які беруть участь в реалізації таких проєктів як вчителі (опікуни) та перекладачі мають можливість також самореалізації та професійного становлення.

До речі, під час зустрічі доцент кафедри Людмила Станіславова запросила Віту Карпінську як перекладача із практичним досвідом роботи відвідати лекцію для наших студентів-полоністів і поділитися секретами успішного перекладу, а також звернути увагу на його проблемні питання, окресливши перспективу для вивчення перекладознавчих дисциплін майбутніми полоністами-перекладачами із практичного погляду, на що пані Віта люб’язно погодилася.

Раніше ми уже писали про участь філологів-полоністів як перекладачів у програмі міжнародного обміну, що був організованийіз 6 до 11 лютого 2023 року Фундацією «Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiedo» у рамках проєкту «Przygoda zimowa».  Це була програма   міжнародного обміну дітей (8-13 років) із Польщі, Німеччини та України. Опікунами і перекладачами української групи була наша сьогоднішня гостя, наш стейкхолдер –  випускниця 2021 року кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету (а зараз учитель польської мови та української мови у Старочуднівськогутянському та Романівському ліцеях Романівської громади Житомирської області) Віта Карпінська і наша студентка 1 курсу магістратури за спеціальністю «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» групи ФППм-22 Лілія Яворська: https://ksf.khmnu.edu.ua/uchast-filologiv-polonistiv-yak-perekladachiv-u-programi-mizhnarodnogo-obminu/

Зараз триває підготовка наших студентів-полоністів до участі у наступному подібному проєкті, реалізація якого відбуватиметься у липні 2023 року. Про результати повідомимо згодом.

Неля Подлевська, завідувач кафедри слов’янської філології